intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo

Chia sẻ: Văn Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:969

410
lượt xem
125
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí giúp người học nắm được các tính chất của đá vôi và chất lưu, dòng chảy trong giếng, quy trình hoàn thiện giếng, hoàn thiện khai thác, giếng đa nhánh, công nghệ bắt mở vỉa, khảo sát độ nhạy của các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ<br /> <br /> ---------------oOo---------------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> PGS. TS. LÊ PHƯỚC HẢO<br /> <br /> TP. HCM, Tháng 11/2006<br /> <br /> MỤC LỤC BÀI GIẢNG<br /> STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Các tính chất của đá và chất lưu Dòng chảy trong giếng Quy trình hoàn thiện giếng Hoàn thiện giếng khai thác Giếng đa nhánh Công nghệ bắn mở vỉa Khảo sát độ nhạy của Các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút Gọi dòng sản phẩm Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự cố Khảo sát giếng Tối ưu hoá thử vỉa Công nghệ duy trì áp suất vỉa Mô hình dịch chuyển chất lưu trong vi lỗ rỗng Các biện pháp xử lý nước bơm ép ở mỏ Bạch Hổ Nguyên nhân gây nhiễm ban thành hệ và hiệu ứng skin Phương pháp xử lý axit Phương pháp nứt vỉa thủyy lực Phương pháp trái nổ Lựa chọn công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng ở mỏ Bạch Hổ Xử lý vùng cận đáy giếng mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương dầu -axít Phương pháp khai thác tự phun Thiết bị lòng giếng Các hệ thống thiết bị khai thác dầu Tổng quan các phương pháp khai thác cơ học và lựa chọn tối ưu Phương pháp gaslift Bơm ly tâm điện chìm Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường NỘI DUNG Giới thiệu, yêu cầu và nội dung môn học<br /> <br /> BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ GIỚI THIỆU, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> <br /> Giảng viên : Email Tel : :<br /> <br /> PGS.TS. Lê Phước Hảo lphao@hcmut.edu.vn 84-8-8654086<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> • • • Tên môn học: CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ Mã số môn học: 300009 Phân phối tiết học: 3 (3.1.6) + Lý thuyết: 42 + Bài tập & Seminar: 14 • Nội dung: Môn học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản trong công nghệ khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác, công nghệ và kỹ thuật tác động lên vỉa, các phương pháp khai thác dầu khí, công nghệ và kỹ thuật thu hồi dầu thứ cấp, các phương pháp thiết kế và tối ưu hóa khai thác dầu khí từ các mỏ dầu hoặc từ các giếng khai thác dầu riêng biệt.<br /> Công nghệ khai thác dầu khí 2 PGS. TS. Lê Phước Hảo<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1- Lê Phước Hảo. Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí 2- Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Vân Cảnh. Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXB Giáo dục 1999. 3- Lê Phước Hảo. Cơ sở khoan và khai thác dầu khí. NXB ĐHQG TP. HCM 2002. 4- Lê Phước Hảo, Nguyễn Kiên Cường. Phương pháp phân tích hệ thống ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí. NXB ĐHQG TP. HCM 2003. 5- Lê Phước Hảo, Nguyễn Mạnh Thủy (dịch): Các vấn đề cơ bản trong công nghệ khai thác dầu khí, XNLD Vietsovpetro, 1996. 6- Petroleum Engineering Handbook, SPE, 1992.<br /> Công nghệ khai thác dầu khí 3 PGS. TS. Lê Phước Hảo<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2