intTypePromotion=1
ADSENSE

Viện quy hoạch thủy lợi miền nam

Xem 1-3 trên 3 kết quả Viện quy hoạch thủy lợi miền nam
  • Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn, với hệ thống sông/kênh dày đặc, lại ảnh hưởng mạnh bởi chế độ triều từ biển,chế dộ thuỷ văn-thuỷ lực vô cùng phức tạp, thì việc ứng dụng các mô hình thuỷ lực-truyền chất lại càng cần thiết hơn. Bài viết này giới thiệu những đặc điểm chính của một số mô hình thủy lực và chất lượng được Viện Quy họach thủy lợi miền Nam sử dụng trong tính toán các phương án quy hoạch cho ĐBSCL và hạ lưu hệ thống...

    pdf29p and_12 08-08-2013 75 14   Download

  • Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg về việc nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam Bộ thành Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam trực thuộc Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf2p truongvekien 10-10-2009 71 5   Download

  • Bài viết trên cơ sở các vấn đề nêu trên với kinh nghiệm thực tế của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và của bản thân đã nghiên cứu nhiều các loại hình, kết cấu kè bảo vệ bờ sông kênh rạch trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam trong báo cáo này mong muốn sẽ tổng hợp và đề xuất một số loại hình kè bảo vệ bờ sông kênh rạch phù hợp cho Tp. Hồ Chí Minh.

    pdf16p angicungduoc10 05-03-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Viện quy hoạch thủy lợi miền nam
p_strCode=vienquyhoachthuyloimiennam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2