intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vô tuyến di động

Xem 1-20 trên 497 kết quả Vô tuyến di động
 • Bài viết Giảm tải đa mục tiêu trong điện toán biên di động trình bày một cơ chế giảm tải cân bằng giữa năng lượng tiêu thụ và yêu cầu trễ của thiết bị người dùng. Kết quả mô phỏng số với các giả thiết về kênh truyền vô tuyến thực tiễn gồm kết nối MIMO và 802.11p cùng với các mẫu lưu lượng đầu vào khác nhau cho thấy các tác động tới hiệu năng của cơ chế giảm tải từng từng phần mà các giải pháp khác chưa đề cập.

  pdf6p viannee 02-08-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Thông tin di động cung cấp cho bạn đọc nền tảng kiến thức liên quan tới mạng thông tin di động tại Việt Nam và hướng dẫn sinh viên sửa chữa phần cứng và cài đặt phần mềm cho một số máy di động thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf51p trankora04 02-08-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin điện thoại; Mạng VoIP; Hệ thống thông tin di động; Hệ thống thông tin vi ba và vệ tinh; Hệ thống thông tin quang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p trankora04 02-08-2023 0 0   Download

 • Bài viết Hiệu năng của noma trong môi trường kênh TDL/CD mạng 5G thực hiện mô hình hóa và mô phỏng các kỹ thuật then chốt trên lớp vật lý của mạng 5G, bao gồm mô hình hóa và mô phỏng hiệu năng thông lượng ở mức liên kết của 5G trong mô hình kênh truyền sóng TDL/CDL, và mô phỏng phổ của dạng sóng 5G.

  pdf6p viannee 02-08-2023 1 1   Download

 • Bài báo "Hiệu năng mạng điện toán biên di động sử dụng bề mặt phản xạ thông minh và cơ chế đa truy cập phi trực giao" khảo sát một mô hình mạng điện toán biên di động sử dụng cơ chế đa truy cập phi trực giao (NOMA) được sự hỗ trợ của bề mặt phản xạ thông minh. Dựa vào các đặc tính thống kê của kênh truyền vô tuyến, chúng tôi xây dựng các biểu thức dạng tường minh của xác suất tính toán thành công và xác suất năng lượng tiêu thụ để khảo sát và đánh giá hiệu năng của hệ thống.

  pdf10p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "40 năm ký Đồng Tháp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lao động nước ngoài - lối thoát cho người nghèo; Để con cá tra ngày càng đi xa; Quê hương xanh tươi; Trở lại xóm Giồng Bàng; Lấp Vò - hiện tại và tương lai; Đất ấm tình anh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf117p vicharlie 23-03-2023 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu phát triển anten trạm gốc trong nhà cho hệ thống thông tin vô tuyến 5G" nghiên cứu, đề xuất một số cấu trúc anten cho hệ thống thông tin di động 5G, có cấu trúc phẳng, dễ chế tạo bằng công nghệ mạch in, giá thành rẻ; Nghiên cứu, đề xuất kỹ thuật, giải pháp cải thiện các tham số, đặc tính anten sử dụng cho hệ thống trạm gốc 5G.

  pdf127p vineville 03-02-2023 7 5   Download

 • Bài giảng "Thông tin di động: Truyền sóng trong thông tin di động - TS. Đỗ Trọng Tuấn" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm kênh vô tuyến; Các phương thức truyền tin song công giữa MS và BS; Đặc tính truyền sóng - Propagation Characteristics; Môi trường truyền sóng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p phuongthuy205 11-01-2023 8 2   Download

 • Bài giảng "Thông tin di động: Phân cấp vùng phục vụ trong mạng GSM - TS. Đỗ Trọng Tuấn" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân cấp vùng phục vụ GSM; Vùng phục vụ PLMN; Số nhận dạng vùng định vị LAI; Kênh tại giao diện vô tuyến Um. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 16 2   Download

 • Bài viết "Bộ khuếch đại tín hiệu hai đường ra ứng dụng trong hệ thống thu phát vô tuyến 5G" đề xuất thiết kế và thử nghiệm mô-đun khuếch đại tín hiệu hai đường ra ứng dụng trong các hệ thống máy thu vô tuyến của mạng thông tin di động 5G. Bộ khuếch đại tín hiệu được thiết kế bao gồm mạch khuếch đại hai đường và bộ chia công suất Wilkinson 3 dB. Kết quả đo được mô-đun khuếch đại tích hợp bộ chia công suất 2 đầu ra có độ khuếch đại xấp xỉ 18.2 dB tại tần số 2,6 GHz với hệ số tạp âm khoảng 5 dB.

  pdf4p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu hiệu năng của các cơ chế cấp kênh đường xuống cho mạng di động tế bào - femtocell nhận thức nghiên cứu các cơ chế cấp kênh đường xuống của mạng femtocell nhận thức cho mạng di động sau thế hệ thứ tư, và thực hiện mô phỏng với mục đích so sánh và chọn ra cơ chế hoạt động hiệu quả nhất.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 45 2   Download

 • Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Nghiên cứu bảo tồn lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf432p bakerboys07 05-07-2022 26 2   Download

 • Bài viết Xác định số kênh cực đại trong hệ thống sợi quang - vô tuyến băng tần cao cho thông tin di động thế hệ mới khảo sát mô hình tính toán hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến sóng milimét qua sợi quang ghép kênh theo bước sóng (WDM MMW/RoF) với khoảng cách truyền dẫn lớn sử dụng bộ khuếch đại quang EDFA đặt tại các vị trí khác nhau trên đường truyền và sử dụng máy thu Coherence để tăng độ nhạy cho hệ thống.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 11 1   Download

 • Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý nghiên cứu và xây dựng phần mềm thực hiện so sánh và xếp hạng chất lượng dịch vụ giữa các nhà mạng theo khu vực địa lý dựa trên dữ liệu đo kiểm Drive Test định kỳ bằng ngôn ngữ lập trình C++/MFC.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 16 1   Download

 • Bài viết Khảo sát hiệu năng của hệ thống truy cập quang - vô tuyến ở dải bước sóng Milimet cho thông tin di động thế hệ mới trình bày việc xây dựng mô hình tính toán hệ thống truy cập quang vô tuyến ở dải bước sóng Milimet (MMW/RoF) cho thông tin di động thế hệ mới sử dụng bộ khuếch đại quang EDFA và máy thu Coherence để tăng khoảng cách và độ nhạy hệ thống.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 19 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu kiến trúc hệ thống của mạng 4G LTE, các giao thức sử dụng trong mạng; các chế độ truy nhập vô tuyến trong mạng LTE, mô phỏng hệ thống thu phát SC-FDMA, so sánh hiệu suất hệ thống khi thuê bao thay đổi trạng thái.

  pdf72p bakerboys02 10-05-2022 79 13   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề cần thiết để tạo một môi trường an ninh, các nguy cơ an ninh mạng và những thách thức trong môi trường nối mạng vô tuyến; tìm hiểu các kỹ thuật an ninh sử dụng trong thông tin di động; tìm hiếu các thủ tục nhận thực và bảo mật trong mạng số thế hệ hai và trong UMTS.

  pdf67p bakerboys02 10-05-2022 31 2   Download

 • Bài viết trình bày vai trò của mạng đồng bộ Time/phase trong việc đảm bảo dịch vụ cho mạng di động 5G thông qua phân tích các yêu cầu về chất lượng tín hiệu đồng bộ trên mạng truyền tải. Từ đó, xây dựng mô hình, phương án đo kiểm đánh mức độ ảnh hưởng trên mạng thực tế thông qua các kết quả đo kiểm, cảnh báo trên thiết bị.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 19 1   Download

 • Bài viết kỹ thuật điều chế trực tiếp IM/DD (RZ và NRZ) thì kỹ thuật điều chế quang coherent QPSK khoảng cách truyền đi xa hơn khi ứng dụng trong hệ thống DWDM quang vô tuyến FSO. Bởi vì, thông tin truyền đi của nó được chứa trong pha của sóng mang từ kỹ thuật điều chế quang coherent QPSK tạo ra và do đó nó có khả năng chịu những biến động từ môi trường khí quyển tốt hơn so với kỹ thuật điều chế trực tiếp IM/DD. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 48 1   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình tính toán suy hao truyền sóng hai vùng trong đường hầm mỏ than hình chữ nhật, qua đó có thể xác định được điểm kỳ dị trong vùng truyền sóng vô tuyến. Mô hình được thử nghiệm đo thực tế tại mỏ than Khe Chàm 3-Tỉnh Quảng Ninh tại tần số 2.45GHz cho thấy mô hình chúng tôi đề xuất hoàn toàn phù hợp với kết quả đo mà chúng tôi thu được. Mô hình giúp cho việc thiết kế một hệ thống thông tin vô tuyến hoạt động hiệu quả trong đường hầm mỏ than.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vô tuyến di động
p_strCode=votuyendidong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2