intTypePromotion=1
ADSENSE

Vô tuyến vhf

Xem 1-20 trên 23 kết quả Vô tuyến vhf
 • QCVN 105:2016/BTTTT áp dụng cho thiết bị phát, thu phát vô tuyến VHF điều chế biên độ song biên đầy đủ sóng mang (DSB AM), với khoảng cách kênh 8,33 kHz hoặc 25 kHz dùng cho thoại tương tự để truyền thông tin cho ACARS.

  pdf23p shiwo_ding7 05-06-2019 4 0   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 24:2011/BTTTT THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN VHF CỦA CÁC TRẠM VEN BIỂN THUỘC HỆ THỐNG GMDSS National technical regulation on VHF transmitter as coast station for GMDSS

  pdf32p waduroi 15-11-2012 57 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 53 11   Download

 • Propagation in Built-up Areas Having looked at how irregular terrain a€ects VHF and UHF radio wave propagation and the e€ects of multipath, we are now in a position to discuss propagation in built-up areas. This chapter will deal principally with propagation between base stations and mobiles located at street level; propagation into buildings and totally within buildings will be discussed later. Although losses due to buildings and other man-made obstacles are of major concern, terrain variations also play an important role in many cases.

  pdf43p tienvovan 16-09-2010 52 7   Download

 • Fundamentals of VHF and UHF Propagation Having established the suitability of the VHF and UHF bands for mobile communications and the need to characterise the radio channel, we can now develop some fundamental relationships between the transmitted and received power, distance (range) and carrier frequency. We begin with a few relevant de®nitions. At frequencies below 1 GHz, antennas normally consist of a wire or wires of a suitable length coupled to the transmitter via a transmission line.

  pdf17p tienvovan 16-09-2010 75 5   Download

 • Propagation over Irregular Terrain Land mobile radio systems are used in a wide variety of scenarios. At one extreme, county police and other emergency services operate over fairly large areas using frequencies in the lower part of the VHF band. The service area may be large enough to require several transmitters, operating in a quasi-synchronous mode, and is likely to include rural, suburban and urban areas.

  pdf39p tienvovan 16-09-2010 55 5   Download

 • Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị phát, thu phát vô tuyến VHF điều chế biên độ song biên đầy đủ sóng mang (DSB AM), với khoảng cách kênh 8,33 kHz hoặc 25 kHz dùng cho thoại tương tự để truyền thông tin cho ACARS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p dien_vi08 14-11-2018 10 0   Download

 • QCVN 106:2016/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng không hoạt động trên mặt đất trong băng tần VHF và thiết bị phụ trợ liên quan.

  pdf15p shiwo_ding7 05-06-2019 6 0   Download

 • QCVN 97:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy thu trực canh gọi chọn số hoạt động trên các băng tần MF, MF/HF và VHF được phân bổ trong quy hoạch về phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cho nghiệp vụ di động hàng hải.

  pdf37p shiwo_ding7 05-06-2019 6 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng không hoạt động trên mặt đất trong băng tần VHF và thiết bị phụ trợ liên quan.

  pdf15p shiwo_ding7 05-06-2019 5 0   Download

 • Sóng vô tuyến là sóng điện từ có tần số từ 30 KHz đến 300 GHz và được chia ra các bảng tần LF, HF, VHF, UHF và bảng tần cao dùng cho thông tin vệ tinh. - Có hai loại sóng vô tuyến là sóng dọc và sóng nganh. Sóng dọc là sóng lan truyền theo phương chuyển động của nó ( tiêu biểu như sóng âm thanh lan truyền trong không khí)

  pdf15p ntgioi120406 03-12-2009 399 170   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 26:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF HAI CHIỀU LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH TRÊN TÀU CỨU NẠN National technical regulation on two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft

  pdf38p waduroi 15-11-2012 48 5   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 97:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy thu trực canh gọi chọn số hoạt động trên các băng tần MF, MF/HF và VHF được phân bổ trong quy hoạch về phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cho nghiệp vụ di động hàng hải.

  doc24p thangnamvoiva11 10-08-2016 27 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 62 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị điện thoại VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 41 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị điện thoại VHF dùng trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 53 7   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 43 7   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG National technical regulation on VHF radiotelephone used on inland waterways 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho máy phát và máy thu vô tuyến VHF hoạt động trong băng tần nghiệp vụ lưu động hàng hải, sử dụng trên sông. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho máy thu, máy phát vô tuyến VHF có bộ kết nối hoặc ổ cắm ăng ten...

  pdf35p thoigiandau 15-11-2012 39 4   Download

 • Quyết định số 42/2006/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/ 2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010.

  doc5p estupendo3 12-08-2016 19 2   Download

 • Quyết định số 192 /2003/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt "Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010".

  doc15p estupendo3 12-08-2016 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vô tuyến vhf
p_strCode=votuyenvhf

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2