intTypePromotion=3
ADSENSE

Windows 2000 Professional

Xem 1-20 trên 73 kết quả Windows 2000 Professional
 • I. Chuân̉ Bị Chuân̉ bi ̣ điã caì đăṭ Windows 2000 Professional tư ̣ khơỉ đôṇ g đươc̣ . Vào CMOS choṇ chê ́ đô ̣ khơỉ đôṇ g maý tư ̀ điã CD trươć tiên, choṇ trong muc̣ First Boot Device la ̀ CD-ROM First.

  ppt31p le0_89 16-07-2011 150 20   Download

 • Exam 70-120, Installing, Configuring, and Administering Windows 2000 Professional measures a professionals ability to implement, administer and troubleshoot Windows 2000 Professional as a desktop operating system in any network environment. The ICA Windows 2000 Professional exam is sure to be one of the most popular due to its status as the replacement for the Workstation exam and as a Core requirement, and is a natural fit for a New Riders Training Guide.

  pdf800p mylinh 12-08-2009 66 15   Download

 • Tham khảo sách 'linstalling, configuring and administering microsoft windows 2000 professional', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf167p thuxuan 07-08-2009 71 5   Download

 • The Administrators and Power Users groups can create shared folders on a Windows 2000 Professional workstation. Windows 2000 creates administrative shared folders for administrative reasons. These shares are appended with dollar sign ($) which hides the share from users browsing the computer. The system folder (Admin$), the location of the printer drivers (Print$) and the root of each volume (C$, D$, etc.) are all hidden shared folders.

  pdf58p batoan 07-08-2009 127 26   Download

 • Designed to compete directly with books such as Mastering Windows 2000 Professional, by Mark Minasi, Configuring and Troubleshooting Windows XP Professional is comprehensive guide for system administrators and network engineers responsible for deploying Windows XP Professional across the network. The first Windows XP Professional book on the market Not 'for Dummies' - this is an essential reference guide for certified Windows 2000 administrators and engineers Edited by Tom Shinder, the best-selling author of Configuring ISA Server 2000...

  pdf50p ken333 07-06-2012 70 4   Download

 • Cài đặt: Version nầy làm việc được với ổ đĩa cứng có FAT16 và FAT32 nên các bạn có thể chạy chung với Windows từ 95 cho đến 98. Để cài đặt bộ Windows 2000 Professional (tên cũ là Windows NT Workstation) đòi hỏi máy bạn phải có tối thiểu 32 Mb RAM và ổ cứng còn trống 550Mb. Các bạn khởi động ở chế độ Dos, cài chương trình Cache đĩa Smartdrv.exe (nếu không cài chương trình nầy thời gian Setup sẽ kéo dài rất lâu), chuyển vào thư mục chứa bộ gốc rồi đánh lịnh Winnt ngay dấu nhắc Dos để...

  doc13p eoojbaby_ztz 21-03-2013 51 4   Download

 • Môn học này nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị mạng Windows 2000, bao gồm các nội dung sau: • Quản trị mạng ngang hàng với các máy tính cài đặt Windows 2000 Professional •

  pdf26p meoconbonmat 26-01-2010 353 190   Download

 • DHCP Clients Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server. Windows NT Server or Workstation 3.51 or later. Windows 95 or Windows 98. Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32. Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS. LAN Manager 2.2c. Non-Microsoft operating systems.

  pdf36p tuanpqkg 14-12-2009 183 49   Download

 • This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Designing Microsoft Windows 2000 Network Security MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!

  pdf72p trannhu 07-08-2009 158 33   Download

 • Tham khảo sách 'migrating from windows nt 4.0 to windows 2000', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf120p thuxuan 07-08-2009 148 31   Download

 • This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Installing, Configuring, and Administering Microsoft Win- dows 2000 Professional MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!

  pdf58p trannhu 08-08-2009 105 27   Download

 • This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Installing, Configuring, and Administering Microsoft Win- dows 2000 Professional MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!

  pdf52p trannhu 08-08-2009 153 27   Download

 • Windows 2000 Server is the next-generation operating system from Microsoft that replaces Windows NT 4.0 Server. Information technology professionals, managers, and users will immediately appreciate the improvements in the operating system. Windows 2000 is designed to improve the way you work by providing you with more control over your network. Windows 2000 server provides administrators with improved central control over users’ desktops and with a more reliable and manageable operating system....

  pdf834p minhtuan 07-08-2009 138 25   Download

 • Learning Objectives Learning Objectives Learning Objectives Plan what network model to apply to your network Compare the differences between Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server, and Datacenter Explain Windows 2000 capabilities as a server operating system

  pdf11p batoan 07-08-2009 141 10   Download

 • Chuẩn bị đĩa cài đặt Windows 2000 Professional tự khởi động được. Vào CMOS chọn chế độ khởi động máy từ đĩa CD trước tiên, chọn trong mục First Boot Device là CD-ROM First. Khởi động máy với đĩa CD cài đặt Windows 200 Professional.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 80 9   Download

 • Chủ đề 3 giới thiệu chi tiết các bước cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows 2000 Professional từ các máy tính có phiên bản thấp hơn và mới từ CDROM, thiết lập cấu hình mạng TCP/IP rồi kiểm tra mạng ở mức tầng vật lý. Từ đây ta xây dựng mạng con. Thiết lập, quản lý tài khoản người dùng và nhóm người dùng; rồi quản lý chia sẻ tài nguyên trên mạng như: tập tin, thư mục, máy in,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 44 3   Download

 • Bộ nhớ là tài nguyên quan trọng của hệ thống, nếu không có nó thì không thể thực hiện chương trình được, trên thực tế ở mỗi thời điểm hầu hết bộ nhớ không tham gia vào việc thực hiện chương trình, mà chỉ đóng vai trò vào việc lưu trữ thông tin để sử lý,...

  doc26p vantuong_x1 23-11-2009 239 64   Download

 • Yêu cầu cấu hình: Windows XP SP2, Window 2000 Professional SP3 trở lên, Windows Media 9 trở lên, Internet Explorer 6 trở lên.

  doc4p maiyeuem3 30-11-2010 112 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'getting started with windows 2000 professional', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p thuxuan 07-08-2009 83 12   Download

 • Chú ý : Nếu bạn chọn Remote Installation Services (RIS), RIS chủ (RIS server)sẽ cài đặt Windows 2000 lên RIS khách ( RIS clients). RIS server có khả năng thiết lập một trong hai kiểu “lựa chọn”: một là CD-Based, nó chỉ bao gồm duy nhất hoạt động hệ điều hành Windows 2000, hoặc là Remote Instalation Preparation (RIPrep) ở đây nó có thể bao gồm cả hệ điều hành Windows 2000 và các ứng dụng. RIS thường được sử dụng để tháo và cài đặt Windows 2000 Professional. Tuy nhiên Microsoft đã giới thiệu hỗ trợ cho quá trình...

  pdf5p zues09 08-07-2011 59 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows 2000 Professional
p_strCode=windows2000professional

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản