Windows Controls

Xem 1-20 trên 1006 kết quả Windows Controls
 • Slide bài giảng lập trình C# - Thầy Phương - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Bài giảng tuần 5: Window Controls

  ppt30p vantinh12a8 25-10-2010 118 52   Download

 • Khi gặp rắc rối với chiếc máy tính bạn thường lên mạng search các phần mềm để giải quyết các vấn đề mà đôi khi bạn quên mất những tiện ích có sẵn trong máy tính của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng có sẵn trong máy tính đó là công cụ Windows Control Panel. 2.

  pdf5p chiasetl 02-08-2013 62 15   Download

 • Khi gặp rắc rối với chiếc máy tính bạn thường lên mạng search các phần mềm để giải quyết các vấn đề mà đôi khi bạn quên mất những tiện ích có sẵn trong máy tính của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng có sẵn trong máy tính đó là công cụ Windows Control Panel. Hiển thị dễ dàng hơn Clear Type sẽ giúp chữ dễ đọc hơn trên màn hình LCD. Nó mặc định được bật trong Windows Vista và Windows 7 nhưng bị tắt trong Windows XP.

  pdf4p chiasetl 02-08-2013 83 14   Download

 • Using Windows Controls Table 6.2 lists the commonly used Windows form controls that you can pick from the Windows Forms section of the Toolbox. You can place any of these controls on your Windows form

  pdf2p daisuphu 29-07-2010 59 13   Download

 • Bài giảng "Lập trình Windows - Windows Controls" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về TreeView và ListView. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt39p thangnamvoiva20 20-09-2016 9 4   Download

 • Phần 1 "Windows control" trong bài giảng Lập trình trên môi trường Windows cung cấp cho các bạn những kiến thức về Form, TextBox, CompoBox, thuộc tính, hàm chung, Dialog thông dụng. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf31p mrcadre 25-01-2016 10 2   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control cơ bản: Textbox, Button, Radiobutton, Checkbox. Bài 1: Tạo giao diện như hình: nhập vào 2 số và 4 Radio, click vào Radio Cộng sẽ thực hiện phép Cộng 2 số và xuất kết quả vào Label Kết quả. Thực hiện tương tự cho các Radio còn lại. (kiểm tra dữ liệu nhập phải là số)

  doc6p thienthanoze 17-01-2011 221 95   Download

 • Khi FormBorderStyle = Sizable, form cho phép thay đổi kích thước khi Runtime. Sự bố trí của control cũng thay đổi! Sử dụng thuộc tính Anchor. Cho phép control phản ứng lại với thao tác resize của form Control có thể thay đổi vị trí tương ứng với việc resize của form Control cố định không thay đổi theo việc resize của form

  ppt133p robowonder 11-06-2011 204 88   Download

 • Mục tiê u : hiểu và áp dụng được các control: ListBox, Combobox, CheckListBox GroupBox, Panel & TabControl. Bài 1:Viết chương trình thực hiện như sau ( xem hình bên dưới) Form_ load: nhập số vào Textbox (nhớ kiểm tra dữ liệu nhập) btnCapNhat: thêm số vừa nhập vào Combobox, đồng thời xóa textbox nhập, đặt con trỏ lại textbox nhập.

  doc8p thienthanoze 17-01-2011 186 87   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control: PictureBox, ImageList, TrackBar, NumericUpDown, DomainUpDown, ProgressBar. Bài 1: Viết chương trình dùng để định dạng LABEl TEXT theo NummericUpDown, các Checkbox và Radio button tương ứng (Font size, Font Style, Color, TextAlign).

  doc7p thienthanoze 17-01-2011 188 84   Download

 • Nội Dung: MaskEditBox, DateTimePicker, MonthCalendar, Timer, ToolTip. MaskTextBox: Control này được sử dụng để quy định dạng thức cho dữ liệu nhập. liệu nhập. Properties: Mask: Thiết lập mặt nạ cho MaskEditBox.

  ppt21p thienthanoze 20-01-2011 101 28   Download

 • Khi gặp rắc rối với chiếc máy tính bạn thường lên mạng search các phần mềm để giải quyết các vấn đề mà đôi khi bạn quên mất những tiện ích có sẵn trong máy tính của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng có sẵn trong máy tính đó là công cụ Windows Control Panel.rtcut men

  pdf5p chiasetl 02-08-2013 53 13   Download

 • Steps: Instantiate a new control Set some properties of the control Name property Location property Text property … Add it to the Controls collection of the form or the container (GroupBox,Panel, FlowLayoutPanel,…)

  ppt30p batman_1 10-01-2013 39 6   Download

 • Add a menu to MenuStrip control at run-time MenuStrip.Items.Add method Example: MenuStrip.Items.Add("File"); MenuStrip.Items.Add("View"); Add a menu item to other menu item at run-time ToolStripMenuItem.DropDownItems.Add method Example: ToolStripItem mnuOpen; mnuOpen = fileToolStripMenuItem.DropDownItems.Add("Open"); mnuOpen.Click += new EventHandler(mnuOpen_Click);

  ppt55p batman_1 10-01-2013 31 3   Download

 • winCC (windows control center) là phần mền ích hợp giao diện người máy IHMI (Integrated Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mền điều khiển với quá trình tự động hóa. Những thành phần dễ sử dụng của WinCC giúp tích hợp những ứng dụng mới hoặc có sẵn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

  pdf101p haidang1 21-12-2009 692 450   Download

 • Slide bài giảng lập trình C# - Thầy Phương - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

  ppt23p vantinh12a8 25-10-2010 87 46   Download

 • Khi gặp rắc rối với chiếc máy tính bạn thường lên mạng search các phần mềm để giải quyết các vấn đề mà đôi khi bạn quên mất những tiện ích có sẵn trong máy tính của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng có sẵn trong máy tính đó là công cụ Windows Control Panel.

  pdf5p chiasetl 02-08-2013 52 12   Download

 • -Control là một thành phần cơ bản trên form -Có các thành phần -Thuộc tính -Phương thức -Sự kiện -Tất cả các control chứa trong namespace:System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control -Text: mô tả text xuất hiện trên control -Focus: phương thức chuyển focus vào control -TabIndex: thứ tự của control nhận focus -Mặc định được VS.

  ppt133p vienduong14 18-06-2011 65 10   Download

 • Control là một thành phần cơ bản trên form Có các thành phần Thuộc tính Phương thức Sự kiện Tất cả các control chứa trong namespace: System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control Text: nội dung caption, title… Focus: chuyển focus vào control TabIndex: thứ tự của control nhận focus Mặc định được VS.NET thiết lập Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide...

  pdf0p trantam2010 26-12-2012 38 7   Download

 • Lesson 1: Adding and configuring Windows Forms Adding Forms to the project Properties of Windows Forms Creating non-rectangular Windows Forms Lesson 2: Managing control layout with container controls

  ppt28p batman_1 10-01-2013 70 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản