intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows explorer bằng filemenu tools

Xem 1-1 trên 1 kết quả Windows explorer bằng filemenu tools
  • Tùy biến thực đơn ngữ cảnh trên Windows Explorer bằng FileMenu Tools .Chúng ta đã biết cách tùy chỉnh thực đơn ngữ cảnh của Windows Explorer bằng cách chỉnh sửa trong Registry Editor. FileMenu Tools cũng là một công cụ tùy chỉnh thực đơn ngữ cảnh, với giao diện đồ họa thích mắt, thân thiện hơn với người dùng. FileMenu Tools có thể bổ sung item mới trong thực đơn ngữ cảnh và gỡ bỏ những item cũ cho dù từ Windows hay từ một chương trình bên thứ ba. Công cụ cũng có nhiều tùy chọn thực đơn ngữ cảnh...

    pdf18p quynho77 14-11-2012 56 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows explorer bằng filemenu tools
p_strCode=windowsexplorerbangfilemenutools

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2