intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows Forms application

Xem 1-20 trên 71 kết quả Windows Forms application
 • Tạo ra một ứng dụng Windows Forms đến nay bạn đã sử dụng Visual Studio 2005 để tạo và chạy một ứng dụng điều khiển cơ bản. Các lập trình Visual Studio 2005 môi trường cũng có chứa mọi thứ bạn cần để tạo ra các ứng dụng đồ họa Windows.

  pdf8p golly_tit 11-08-2010 139 49   Download

 • Windows Forms Overview about describe the structure of a Windows Forms application (application entry point, forms, components and controls); Introduce deployment over networks. It provides about Visual Studio, Application Structure, Form border; Form properties.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 36 3   Download

 • Lecture Programming C# - Appendix A describe the structure of a Windows Forms application and introduce deployment over networks. This chapter present contents: Windows Forms supports UI development: applications, forms, controls; integration with designer; no-touch deployment over networks.

  pdf21p tangtuy20 28-07-2016 33 3   Download

 • Agenda: Introduction Windows Forms, How to handle events in Windows Forms, Adding controls to forms (design-time), Dynamically adding controls to Forms (runtime), Using Complex Controls, Creating GUI Components, Working with Menu, Creating MDI applications with Windows Forms, Deploying Windows Forms Applications.

  ppt18p nguyenvanhi 19-11-2010 163 51   Download

 • Creating a Windows Forms Application So far you have used Visual Studio 2005 to create and run a basic Console application. The Visual Studio 2005 programming environment also contains everything you'll need to create graphical Windows applications.

  pdf8p linhcuuhoa 10-09-2010 77 13   Download

 • Chapter 3 introduction to the Windows programming. This chapter presents contents: introduction to windows form application, introduction to form, introduction to control, events, some common controls, some advanced controls.

  ppt21p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 27 1   Download

 • develop and implement Windows-based applications by using Windows Forms and the Microsoft .NET Framework. This exam counts as a core credit toward the new MCAD (Microsoft Certified Application Developer) certification as well as a core credit toward the MCSD .NET certification. This book is not intended to teach new material. Instead it assumes that you have a solid foundation of knowledge but can use a refresher on important concepts as well as a guide to exam topics and objectives.

  pdf467p itvovantien 13-06-2012 118 35   Download

 • Cơ bản ngôn ngữ C#, xây dựng Windows Forms Application, Array - String - Exception, lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008,... là những nội dung chính trong giáo trình "Lập trình C# 2008 cơ bản". Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.

  pdf102p emtrungwe 07-10-2015 94 22   Download

 • Using the Data Form Wizard to Create a Windows Form In this section, you'll use the VS .NET Data Form Wizard to create a Windows application that accesses both the Customers and Orders tables.

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 127 19   Download

 • Lập trình C# 2008 cơ bản phần 1 gồm 3 chương: Cơ bản ngôn ngữ C#, Xây dựng Windows Forms Application, Arry - String - Exception là tài liệu hỗ trợ hiệu quả cho việc học C#. Xem tiếp phần 2 để tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình này.

  pdf48p saga07 07-04-2014 66 11   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 7.14 Using a DataView to Control Edits, Deletions, or Additions in Windows Forms Problem You need to selectively prevent users from editing, deleting, or adding data in a Windows Forms application. Solution Bind a DataView to Windows Forms controls. The sample code contains four event handlers

  pdf3p luvpro 04-08-2010 85 9   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) exam 70-526, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows–based applications using the Microsoft .NET Framework 2.0. We assume that before you begin using this kit you have a working knowledge of Windows and Microsoft Visual Basic or C#. By using this training kit, you’ll learn how to do the following: Create a user interface (UI) for a Windows Forms application by using standard controls. Integrate data in a Windows Forms application.

  pdf0p thientam2901 20-09-2012 53 5   Download

 • In early 2001 I began using Microsoft’s .NET Framework for a project I was working on with a small startup company. Unfortunately, the winds changed and I found myself with more free time than I would normally hope for. So when Manning Publications asked me if I would contribute to a book on programming with the .NET Framework, I welcomed the idea. As events unfolded, I found myself with some fairly strong opinions about how such a book should be organized, and offered up a proposal to write a solo book on programming Windows Forms applications.

  pdf754p huyhoang 07-08-2009 849 187   Download

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình Windows và nắm các kiến thức cơ bản về cơ bản ngôn ngữ C#, xây dựng windows form application, lập trình kết nối cơ sở dữ liệu SQL server, xây dựng ứng dụng.

  pdf108p song_gia1203 20-02-2014 347 156   Download

 • Bài tập thực hành dựa trên giáo trình: Microsoft .Net Framework 3.5 Windows Forms Application Development.Bài tập thực hành được chia theo làm nhiều Module Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng 3 tiết thực hành tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên. Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module. Sinh viên nên nghiên cứu và làm trước bài tập trước ở nhà. Các thắc mắc sẽ được giảng viên giải quyết ở buổi thực hành....

  pdf89p olicaxa1 10-09-2012 339 109   Download

 • Thiết kế form bằng visual studio. net cho phép chúng ta thiết kế giao diện ứng dụng trực quan bằng cách kéo thả các điều khiển. Bạn có thể điều chỉnh vị trí các điều khiển, thiết lập các thuộc tính thông qua cửa sổ thuộc tính, và tạo các điều kiện cho các điều khiển

  pdf14p ruavanguom 17-10-2012 83 21   Download

 • Trong lúc những ứng dụng kinh doanh phát triển ngày nay được thiết kế bởi World Wide Web, những client cổ điển vẫn tồn tại và sẽ luôn luôn được yêu cầu. Nó là một ứng dụng Intranet sử dụng bên trong một tổ chức hay là mẫu phần mềm cài đặt trên máy để bàn. Những chức năng mạnh và kinh nghiệm của người sử dụng như một môi trường cung cấp sẽ luôn luôn được yêu cầu cho những kiểu ứng dụng. Web form thì tuyệt vời nhưng chúng không thể so sánh kinh nghiệm của người sử...

  pdf42p levanvy1990 02-04-2011 147 43   Download

 • Hầu hết mọi ứng dụng Windows Form mở rộng chức năng của System.Windows.Forms. Chức năng cơ bản của lớp Form không thể tạo một cửa sổ có thể sống và tương tác trong môi trường Windows một cách đúng đắn. Đây là một thuận lợi như một điểm khởi đầu và bằng việc mở rộng lớp Form và thêm các control tuỳ biến và các bộ điều khiển sự kiện tuỳ biến, một ứng dụng rất hữu ích được tạo để có thể tương tác với người dùng và dữ liệu hiện tại thông qua một giao diện người dùng...

  pdf10p cachuadam 21-05-2011 91 29   Download

 • Windows Form sử dụng Visual Studio .NET Giống như trong .NET, sử dụng Visual studio.NET tạo các ứng dụng Windows Form đơn giản hơn nhiều. Visual studio.NET giảm số lượng mã rắc rối mà các nhà phát triển phải viết, cho phép các nhà phát triển tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh doanh. Hãy xem cách tạo một ứng dụng Window Forms đơn giản sử dụng Visual studio.NET. Chúng ta sẽ tạo một màn hình thực thể dữ liệu đơn giản cho một hệ thống quản lý thông tin cá nhân hư cấu. Loại màn hình này...

  pdf10p cachuadam 21-05-2011 96 27   Download

 • Visual Inheritance .NET Framework lấy khái niệm thừa kế và cho phép một nhà phát triển sử dụng nó để phát triển các ứng dụng Windows Forms. Một đối tượng Form có thể thừa kế từ một đối tượng Form khác, vì thế chiếm được sự truy cập đến tất cả Buttons, TextBoxes, và Menus. Nó là một đặc trưng rất mạnh trong .NET khi sử dụng để giảm số lượng mã yêu cầu cho việc tạo các cửa sổ và màn hình giống nhau. Khái niệm này gọi visual inheritance. Một Form luôn luôn thừa kế từ System.Windows.Forms. Có...

  pdf10p cachuadam 21-05-2011 89 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows Forms application
p_strCode=windowsformsapplication

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2