intTypePromotion=3

Windows vista service pack 1 rc

Xem 1-2 trên 2 kết quả Windows vista service pack 1 rc
  • Windows Vista Service Pack 1 RC includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities, which do not significantly change customers’ experience with the operating system

    pdf12p daisuphu 28-07-2010 66 6   Download

  • Trong số những thay đổi lần này có cả những thay đổi dưới nền như sửa lỗi, tăng cường độ ổn định và tương thích trong quá trình vận hành, tăng cường hiệu suất vận hành … và cũng có những thay đổi trên bề nổi rất dễ nhận thấy. Microsoft khẳng định đa phần những thay đổi lần này đều dựa trên những phản hồi của người dùng phiên bản Windows 7 Beta.

    pdf4p bibocumi27 14-01-2013 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Windows vista service pack 1 rc
p_strCode=windowsvistaservicepack1rc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản