intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định bod

Xem 1-20 trên 21 kết quả Xác định bod
 • Báo cáo Hóa môn phân tích: DO VÀ BOD trình bày các nội dung chính: định nghĩa về DO, vai trò của DO, các yếu tố ảnh hưởng đến DO, cách xác định DO, định nghĩa BOD, vai trò của BOD, các yếu tố ảnh hưởng đến BOD, cách xác định BOD. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf15p mnhat91 27-04-2014 170 19   Download

 • Báo cáo Hóa môn phân tích 1: DO VÀ BOD trình bày các nội dung chính: định nghĩa về DO, vai trò của DO, các yếu tố ảnh hưởng đến DO, cách xác định DO, định nghĩa BOD, vai trò của BOD, các yếu tố ảnh hưởng đến BOD, cách xác định BOD. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf19p mnhat91 27-04-2014 57 5   Download

 • 1. BOD: Nhu cầu ôxy hóa sinh học hay nhu cầu ôxy sinh học (ký hiệu: BOD, từ viết tắt trong tiếng Anh của Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand) là lượng oxy cần cung cấp để oxy hoá các chất hữu cơ trong nước bởi vi sinh vật. BOD là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái...

  pdf6p bibocumi13 05-11-2012 563 106   Download

 • BOD: lượng oxy tiêu hao cho quá trình hô hấp của vi sinh vật trong điều kiện nhất định Vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ theo phương trình: Chất hữu cơ + O2 CO2 +H2O + sản phẩm trung gian  BOD là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của các nhà máy hay phương pháp xử lý nước thải BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải bị ô nhiễm càng cao và ngược lại....

  ppt19p mythclassic 15-09-2013 684 74   Download

 • Bài thuyết trình Hóa phân tích 1 với đề tài "Do và Bod" có các nội dung trình bày sau: định nghĩa Do, vai trò của Do, các yếu tố ảnh hưởng đến Do, cách xác định Do, định nghĩa Bod, vai trò của Bod, các yếu tố ảnh hưởng đến Bod, cách xác định Bod.

  pdf19p quachhuuthe 05-09-2014 109 20   Download

 • Nội dung chính của đồ án là khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố Hải Phòng dựa trên thông số BOD được xác định bằng phương pháp đo DO và phương pháp chuẩn độ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf53p queencongchua2 23-08-2019 19 2   Download

 • Nghiên cứu xác định hiệu quả xử lý Bod, Cod, tổng Ni tơ của một số loại màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR) trong phòng thí nghiệm để xử lý nước thải sinh hoạt.

  pdf7p singwell 13-03-2020 17 2   Download

 • Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khả năng tự làm sạch của dòng sông là hệ số phân hủy chất hữu cơ bởi vi khuẩn. Kết quả nghiên cứu cho đối tượng sông Cái, là một nhánh của sông Đồng Nai, có vai trò hết sức quan trọng đối với Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân, đã xác định được hệ số tốc độ phân hủy chất hữu cơ ở 20o C và xây dựng được phương trình động học phân hủy chất hữu cơ ở 20o C theo phương pháp Slope.

  pdf5p viv2711 27-10-2020 4 0   Download

 • NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) VÀ NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD) CỦA NƯỚC THẢI Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L

  pdf5p heoxinhkute 14-07-2010 291 121   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu chế tạo thiết bị dựa trên nguyên lý đo áp suất để theo dõi liên tục BOD trong thời gian dài nhằm xác định đặc tính nước thải. Đây là một giải pháp vừa cho phép đo giá trị BOD trong thời gian dài, vừa có giá thành thấp, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam.

  pdf6p hanh_tv25 30-03-2019 37 1   Download

 • Các cơ sở sản xuất nhỏ ở nông thôn có vốn đầu tư và thu nhập thấp do vậy các tiêu chuẩn môi trường hiện tại rất khó áp dụng. Dựa vào phương pháp quy hoạch toán học, nghiên cứu đề xuất quy trình và phương pháp xác định mức phát thải phù hợp với điều kiện của các đối tượng. Bước đầu quy trình này được áp dụng điển hình để xác định giới hạn BOD cho loại hình sản xuất sản phẩm có nguồn gốc tinh bột gạo với ràng buộc chính là các yếu tố kinh tế.

  pdf5p vitunis2711 13-12-2019 14 0   Download

 • Tính chất vật lý Tính chất vật lý của nước thải được xác định dựa trên các chỉ tiêu: màu sắc, mùi, nhiệt độ và lưu lượng. Màu: nước thải mới có màu nâu hơi sáng, tuy nhiên thường là có màu xám có vẩn đục. Màu sắc của nước thải sẽ thay đổi đáng kể nếu như bị nhiễm khuẩn, khi đó sẽ có màu đen tối. Mùi: có trong nước thải là do các khí sinh ra trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ hay do một số chất được đưa thêm vào....

  pdf22p heoxinhkute11 17-03-2011 546 130   Download

 • Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) bị ô nhiễm càng cao và ngược lại.

  pdf5p heoxinhkute11 12-03-2011 378 113   Download

 • Nhu cầu ôxy sinh hóa hay nhu cầu ôxy sinh học (ký hiệu: BOD, từ viết tắt trong tiếng Anh của Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand), là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái học hay khoa học môi trường. BOD không là một thử nghiệm chính xác về mặt định lượng, mặc dù nó có...

  pdf5p heoxinhkute12 23-03-2011 179 29   Download

 • Mời các bạn tham khảo khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát hàm lượng Do, Bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh Tàu Hũ – Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau đây để nắm bắt những nội dung về tổng quan môi trường nước; ô nhiễm môi trường nước; hóa học nước sông; một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và phương pháp xác định; xác định oxy hòa tan và nhu cầu oxy sinh hóa.

  pdf67p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 134 27   Download

 • Nghiên cứu đánh giá diễn biến nước Hồ Tây bằng các phương pháp quan trắc các thông số môi trường nước BOD, COD và xác định chỉ số chất lượng nước WQI cho thấy, nước hồ bị ô nhiễm không đạt mức quy định: QCVN 8-MT: 2015/BTNMT, hạng B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2 Bộ TN&MT, 2015).

  pdf12p vimichigan2711 24-03-2021 3 0   Download

 • PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ SINH HOÁ BÀI 21: OXI HÒA TAN (Dissolved oxygen demand - DO) 1. Giới thiệu chung 1.1. Ý nghĩa môi trường DO (oxi hòa tan) là yếu tố xác định sự thay đổi xảy ra do vi sinh vật kị khí hay hiếu khí. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm dòng chảy. Ngoài ra, DO còn là cơ sở kiểm tra BOD nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. ...

  pdf8p doquyenhong 31-10-2011 233 78   Download

 • Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD: Biological Oxygen Demand) - Là lượng oxy cần thiết để cung cấp cho VSV hiếu khí oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải ở nhiệt độ và thời gian xác định (mg/L) - BOD thường được đo ở 20oC trong vòng 5 ngày (mg/L) - BOD không phải là chỉ tiêu cho biết chính xác nhưng nó thường sử dụng để xác định chất lượng hữu cơ của nước và được xem như là một định lượng thô về mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước - Thử nghiệm BOD...

  pdf13p raymondchau 06-12-2012 88 12   Download

 • 1. Các loại chất thải lỏng đô thị ? 2. Số l-ợng, thành phần và đặc tính chất thải lỏng đô thị ? 3. Xác định nồng độ chất bẩn theo các chỉ tiêu cặn lơ lửng, BOD và nitơ amoni trong chất thải lỏng sinh hoạt ? 4. Các chất keo và các chất hoà tan trong chất thải lỏng ? 5. Thành phần vô cơ và hữu cơ của n-ớc thải và bùn cặn chất thải lỏng sinh hoạt ? 6. Khái niệm về dân số t-ơng đ-ơng và dân số tính toán để xác định tải l-ợng và nồng độ chất bẩn trong chất...

  pdf2p vuatien_nuce 14-05-2013 88 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Xác định được các thành phần cơ bản của đối tượng nghiên cứu (các thành phần ô nhiễm: COD, BOD, SS, pH, Nitơ, Phốt pho, Coliform…). Xác định được các thông số về chế độ vận hành, hoạt động tối ưu của mô hình. Xác định hiệu quả xử lý, khả năng áp dụng cho đối tượng nghiên cứu. Đề xuất môđun công trình xử lý vừa và nhỏ. Công suất môđun dự kiến từ 5-15m³/ngđ.

  pdf25p quaymax8 27-09-2018 57 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Xác định bod
p_strCode=xacdinhbod

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2