intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định hàm lượng kẽm

Xem 1-20 trên 94 kết quả Xác định hàm lượng kẽm
 • Bài viết Xác định hàm lượng Cu(II), Pb(II), Zn(II) trong Hàu ở vùng quán Hàu tỉnh Quảng Bình trình bày: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit (GF-AAS) được áp dụng để xác định Cu II và Pb II và phương pháp hấp thụ ngọn lửa(F- AAS) được áp dụng xác định Zn II trong Hàu ở vùng Quán Hàu - Quảng Bình. Phương pháp này có độ thu hồi đạt từ 93,5 ÷ 102,2%,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 27-04-2018 47 4   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong đó phải kể đến hàm lượng kim loại nặng. Kết quả phân tích hàm lượng bằng phương pháp Von-ampe hòa tan cho thấy rằng hàm lượng kẽm trong cơ thể một số loài vẹm, nghêu và sò vung biển Đà Nẵng là đáng kể.

  pdf5p meoden89nd 21-01-2011 224 57   Download

 • Xác định hàm lượng Diethylene Glycol, Ethylene Glycol có trong kem đánh răng bằng phương pháp GC-MS I. Mở Đầu 1. Mục đích Phương pháp này được phát triển tại Trung tâm hóa học pháp lý (FCC) để kiểm

  doc5p baotoan_bt 27-09-2011 251 48   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cực phổ để xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. 1. LẤY MẪU 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích mẫu nước để xác định hàm lượng chì và kẽm bằng phương pháp cực phổ không được ít hơn 200ml. 1.3. Thêm vào 1l mẫu 5ml axit clohydric để bảo quản. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1. Nội dung phương pháp Phương pháp dựa trên sự khử ion chì và kẽm trên điện cực thủy ngân nhỏ giọt đến kim...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 221 27   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi xác định hàm lượng một số kim loại nặng: đồng(Cu), chì(Pb), kẽm(Zn), crôm(Cr), cadimi(Cd) trong bèo tây, rong đuôi chồn, rong xương cá, sống trong ba môi trường nước khác nhau ở thành phố Thái Nguyên. Kết quả cho thấy: hàm lượng mỗi kim loại trong bèo tây nhiều hơn ở rong đuôi chồn, rong xương cá. Tổng hàm lượng các kim loại trong cả ba loài cây lấy ở suối cạnh nhà máy cơ khí Z 115 nhiều hơn ở ao dân cư phường Tân Thịnh và trong hồ Thổ Hồng.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 45 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 5487-91. Rau qủa và các sản phẩm chế biến. Xác định hàm lượng kẽm

  pdf9p kieuphong21052 08-08-2010 117 38   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7811-1:2007 về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng kẽm - Phần 1: Phương pháp phân tích cực phổ​ quy định phương pháp xác định hàm lượng kẽm trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng phân tích cực phổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thangnamvoiva11 10-08-2016 29 5   Download

 • Cùng với các kỹ thuật trồng, chăm sóc và cải tiến phương pháp chế biến sản phẩm, việc đánh giá hiện trạng nông hóa thổ nhưỡng, đưa ra chế độ bón phân thích hợp nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi mủ cao su cũng không kém phần quan trọng. Trong công trình này, tác giả tiến hành khảo sát các điều kiện tối ưu để xác định Cu và Zn trong mẫu đất và trong mẫu sinh học bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhằm đóng góp thêm một phương pháp phân tích xác định hàm lượng một số nguyên tố vi lượng trong đối tượng nghiên cứu trên.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 67 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5923:1995 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên thử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm của các loại đồng và hợp kim đồng, trừ các hợp kim đồng chứa lớn hơn 10 % (m/m) chì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 34 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6841:2011 quy định phương pháp đo độ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm của sữa và sản phẩm sữa. Phương pháp thích hợp đối với hàm lượng kẽm trong khoảng từ 25 mg/kg đến 70 mg/kg (khối lượng chất khô) trong sữa và sản phẩm sữa.

  doc5p thangnamvoiva28 01-11-2016 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4575:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng kẽm quy định phương pháp đo màu với thuốc thử dithizon để xác định kẽm trong nước thải khi hàm lượng kẽm từ 0,005/1000 mg/l và phương pháp thể tích dùng 8-oxy quinolin khi hàm lượng cao (từ 1/3mg/l). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 28 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4292:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng kẽm và chì quy định phương pháp để xác định hàm lượng kẽm và chì trong quặng sắt. Đối với hàm lượng kẽm và chì từ 0,1 đến 0,5% sử dụng phương pháp chuẩn độ, còn khi hàm lượng kẽm và chì từ 0,005 đến 0,5 % sử dụng phương pháp cực phổ.

  doc6p bautroibinhyen10 19-12-2016 16 2   Download

 • Trong bài báo này, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa được sử dụng để xác định hàm lượng đồng, kẽm trong các mẫu đất nông nghiệp. Để phân tích bằng F-AAS, mẫu được xử lý với hỗn hợp nước cường thủy, sau đó lọc rửa bằng dung dịch HNO3 2%. Thẩm định phương pháp được thực hiện thông qua các tham số như độ tuyến tính, giới hạn pháp hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ chính xác và độ đúng.

  pdf6p trangcham1896 10-12-2018 60 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7811-3:2007 về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng kẽm - Phần 3: Phương pháp đo phổ dithizon qui định phương pháp xác định hàm lượng kẽm trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng đo phổ dithizon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p thangnamvoiva11 10-08-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10915:2015 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ​quy định phương pháp xác định hàm lượng kẽm trong thực phẩm bằng đo quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).

  pdf7p thangnamvoiva17 08-09-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7793:2007 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm trong quặng sắt. Phương pháp này có thể áp dụng cho dải hàm lượng kẽm từ 0,001 % khối lượng đến 0,5 % khối lượng trong quặng sắt nguyên khai, tinh quặng sắt và sắt kết khối, kể cả các sản phẩm thiêu kết.

  doc10p bautroibinhyen3 21-11-2016 28 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2178:1987 về Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng kẽm quy định phương pháp so màu để xác định hàm lượng kẽm từ 0,0003 đến 0,002 % và phương pháp hấp thụ nguyên tử với hàm lượng kẽm từ 0,001 đến 0,002 % trong thiếc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen12 04-01-2017 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5914:1995 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm trong nhôm và hợp kim nhôm. Phương pháp này áp dụng cho sản phẩm có hàm lượng kẽm (Zn) từ 0,002 đến 6% (m/m).

  doc6p bautroibinhyen6 01-12-2016 14 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12128:2017 quy định phương pháp chiết dung môi/chuẩn độ để xác định hàm lượng kẽm trong tinh quặng kẽm sulfua. Phương pháp này áp dụng cho các tinh quặng kẽm sulfua có hàm lượng kẽm từ 11% (khối lượng) đến 62% (khối lượng). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p jiangyanli 23-07-2020 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1537:2007 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng canxi (Ca), đồng (Cu), sắt (Fe), magiê (Mg), Mangan (Mn), Kali (K), natri (Na) và kẽm (Zn) trong thức ăn chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p thangnamvoiva19 13-09-2016 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1150 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xác định hàm lượng kẽm
p_strCode=xacdinhhamluongkem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2