intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định mối quan hệ giữa các loài

Xem 1-20 trên 89 kết quả Xác định mối quan hệ giữa các loài
 • Mục tiêu bài viết là xác định các chỉ số đa dạng về thực vật thân gỗ ở vườn quốc gia Ka Kon Kinh; đánh giá đa dạng thực vật ở ba tuyến thông qua định lượng, xác định mối quan hệ giữa các loài và giữa các quần xã với nhau.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 26 1   Download

 • Gen cytochrome b ty thể được sử dụng phổ biến trong việc đánh giá tính đa hình và mối quan hệ phát sinh loài của các cá thể lợn (Sus scrofa). Trong đề tài này, vùng trình tự gen cytochrome b dài 552bp được sử dụng để đa giá các điểm đột biến, điểm đa hình và mối quan hệ di truyền giữa các cá thể lợn rừng bản địa của Việt Nam, lợn rừng lai và các cá thể lợn rừng khác trên thế giới. Kết quả sắp xếp cho thấy có 9 vị trí đa hình trong các haplotype lợn rừng, trong đó đã xác định được 3 vị trí đa hình đặc trưng cho các haplotype lợn rừng bản địa của Việt Nam.

  pdf7p trinhthamhodang 24-10-2019 38 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định mối tương quan giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của 10 dòng lúa phục hồi phấn cho dòng bất dục đực nhân mẫn cảm với nhiệt độ trong điều kiện bón đạm thấp (60 kg N/ha) và điều kiện bón đạm trung bình (120 kg N/ha) với cùng một nền lân và kali trong cả vụ xuân và vụ mùa. Ở các thời kỳ sinh trưởng, mỗi ô thí nghiệm chọn ngẫu nhiên 10 cây để đo số......

  pdf8p thulanh3 08-09-2011 78 6   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng một phần gen Cytb thể để phân tích mối quan hệ di truyền giữa một số quần thể chim yến nhà và chim yến đảo. Đồng thời cũng tiến hành so sánh với các quần thể chim yến cùng loài trong khu vực phân bố của chúng để xác định nguồn gốc phát sinh của quần thể chim yến nhà làm tổ trong đất liền ở Việt Nam.

  pdf8p jangni 16-04-2018 59 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa xoan nhừ với các loài cây trong rừng tự nhiên đã sử dụng phương pháp điều tra ô 6 cây và căn cứ vào chỉ số tần suất xuất hiện để xác định mối quan hệ. Kết quả như sau: Xoan nhừ thường phân bố ở trạng thái rừng hỗn loài lá rộng thường xanh phục hồi sau khai thác nhiều năm; Nằm ở tầng trên của tán rừng với D1.3, Hvn lớn hơn các loài cây bạn; số loài cây xuất hiện cùng Xoan nhừ tương đối cao tại hai khu vực nghiên cứu (Lào Cai và Sơn La).

  pdf8p hanh_tv32 02-05-2019 25 0   Download

 • Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, phát triển du lịch và bảo vệ môi trường là hai vấn đề có liên quan chặt chẽ, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Môi trường tốt tạo tiền đề cho du lịch phát triển, ngược lại du lịch phát triển cũng tác động đến môi trường cả trên hai mặt tích cực và tiêu cực. Để du lịch phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ được môi trường tại các khu điểm du lịch thì cần phải xác định mối quan hệ giữa phát triển du lịch và môi trường, để từ đó xác định được mức độ ảnh hưởng của du lịch đến môi trường.

  doc110p phamqtuan 08-04-2013 640 221   Download

 • Hiểu được khái niệm, mục tiêu của hoạch đinh ngân sách • Phân loại được các loại dự án đầu tư, xác định mối quan hệ giữa các dự án • Nhận định và lựa chọn dự án đầu tư • Thẩm định dự án đầu tư qua các phương pháp: 1. Hiện giá thuần: NPV 2. Tỷ suất thu nhập nội bộ: IRR 3. Tỷ số sinh lợi: PI 4. Thời gian thu hồi vốn: PP 5.

  pdf13p tab_12 29-07-2013 103 10   Download

 • Dẻ anh (Castanopsis piriformis) là loài cây bản địa đa tác dụng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ mộc, đồ gia dụng và hạt là thực phẩm có giá trị. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hình thái vỏ quả và chất lượng hạt giống Dẻ anh là cần thiết làm cơ sở để xác định thời điểm thu hái hạt giống có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất gieo ươm. Thí nghiệm bố trí với 3 hình thái vỏ quả: (i) vỏ quả xanh; (ii) vỏ quả chín và (iii) vỏ quả bắt đầu nứt. Các chỉ tiêu...

  pdf6p xau_la 08-02-2012 81 8   Download

 • Mục đích của Báo cáo: Nghiên cứu tăng trưởng của loài cây tóc đỏ (Lumnitzera Littorea (Jack) Voigt) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm là xác định mối quan hệ giữa các độ mặn của nước với sự sinh trưởng của loài cóc đỏ ở giai đoạn vườn ươm, từ đó xác định độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng của cây cóc đỏ trong gieo ươm.

  pdf69p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 61 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xác định các loại hình năng lực cơ bản cấu thành năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các loại hình năng lực này với kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH địa phương.

  pdf13p ngocmai222 11-06-2018 52 4   Download

 • Nghiên cứu gồm có năm nội dung chính: Tách chiết AND tổng số các mẫu lá trà hoa vàng, nhân bản các đoạn mã vạch ADN bằng kỹ thuật PCR, phân tích và xác định trình tự các đoạn mã vạch ADN thu được, xác định mối quan hệ di truyền giữa các loài trà hoa vàng nghiên cứu và với các loài khác trong chi trà Camellia dựa trên các trình tự thu được và xác định đoạn mã vạch đặc trưng cho các loài trà hoa vàng ở VQG Tam Đảo.

  pdf15p nguathienthan 04-10-2019 39 3   Download

 • Bài báo trình bày thí nghiệm xác định các mối quan hệ giữa các thông số động lực học với thông số độ bền trục các đãng. Thí nghiệm sử dụng bệ thử kiêu dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S. Các trường hợp thí nghiệm gồm thay đổi các thông số góc nghiêng trục, chiều dài trục và số vòng quay trục tại các chế độ tải tương ứng với che độ tải khi xe hoạt động thực te trên đường. Kết quả thí nghiệm đã xác định được giá trị ứng suất, biến dạng trên trục ở những trường hợp trên.

  pdf8p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 31 1   Download

 • Quá trình thử nghiệm mỏi nói chung đối với vật liệu kim loại bao gồm các bước: chế tạo mẫu vật liệu theo tiêu chuẩn hiện hành, thử nghiệm mỏi mẫu vật liệu trên thiết bị chuyên dùng ở các mức tải trọng khác nhau theo quy trình và chương trình tương ứng đã được xác được thiết lập, và xử lý số liệu thử nghiệm nhằm định họ đường cong mỏi và các đặc trưng mỏi. Các đường cong mỏi thực chất là mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên: biên độ ứng suất mỏi và số chu trình phá hủy mỏi. Các mối quan hệ này được thể hiện dưới các dạng hàm tuyến tính, phi tuyến, các hàm của Weibull và Stussi.

  pdf13p thayboitinhyeu 02-03-2020 40 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các loại hình năng lực cơ bản cấu thành năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi; xác định mối quan hệ giữa các loại hình năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi với kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH địa phương; đưa ra những khuyến nghị về đánh giá, lựa chọn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 27 0   Download

 • Bài viết trình bày thí nghiệm xác định các mối quan hệ giữa các thông số động lực học với thông số độ bền trục các đăng. Thí nghiệm sử dụng bệ thử kiểu dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S.

  pdf8p vinevada2711 19-03-2021 9 2   Download

 • Mục đích của đề tài này nhằm khám phá và xác định các nhân tố có khả năng tác động vào sự thỏa mãn của nhóm khách hàng là chủ các Hair salon ở Tp.HCM khi họ mua Hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc (HMPCST), xây dựng các thang đo dùng để đo lường các nhân tố này, xây dựng và kiểm tra mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố tác động này với sự thỏa mãn của khách hàng khi họ mua HMPCST....

  pdf101p matbuon_266 17-07-2012 303 86   Download

 • Luật số lớn 1. Các khái niệm và mối quan hệ giữa các loại hội tụ cơ bản Định nghĩa 1.1. Dãy biến ngẫu nhiên (Xn, n 1) được gọi là hội tụ theo xác suất tới biến ngẫu nhiên X khi n , ký hiệu , nếu với mọi 0 tuỳ ý (1) Định nghĩa 1.2. Dãy biến ngẫu nhiên (Xn, n 1) được gọi là hội tụ hầu chắc chắn tới biến ngẫu nhiên X khi n , ký hiệu nếu P[w: (2)] = 1. Vậy (2) trở thành P(A) = 1. Từ đó, tiêu chuẩn hội tụ...

  pdf8p cnkbmt1 14-10-2011 449 52   Download

 • Mục tiêu của Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biên khơi miền trung Việt Nam nhằm xác định được cấu trúc hải dương đặc trưng và mối quan hệ giữa các cấu trúc này với sự tập trung của các loài hải sản ở vùng biển xa bờ miền Trung, làm cơ sở cho dự báo ngư trường.

  pdf69p gauhaman123 17-11-2011 188 35   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 8 Kiểm định giả thuyết nhằm trình bày về khái niệm kiểm định giả thuyết, quy trình kiểm định giả thuyết, các kết quả và xác suất, mối quan hệ giữa sai lầm 1 và 2, các nhân tố ảnh hưởng đến sai lầm loại 2.

  pdf53p thick_12 11-07-2014 106 16   Download

 • Phân loại học là môn khoa học nghiên cứu để xác định phân loại các loài sinh vật. Mục đích rủa môn phân loại học hiện đại là xây dựng một hệ thống đánh giá phản ánh dược quá trình tiến hóa của một nhóm loài từ tổ tiên xa xưa của chúng. Bằng việc xác định những mối quan hệ giữa các loài.

  pdf8p heoxinhkute4 27-09-2010 76 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1244 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xác định mối quan hệ giữa các loài
p_strCode=xacdinhmoiquanhegiuacacloai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2