intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng lược đồ chứ ký số

Xem 1-20 trên 66 kết quả Xây dựng lược đồ chứ ký số
 • Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Từ phương pháp được đề xuất có thể triển khai ra các lược đồ chữ ký khác nhau để lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf6p quenchua9 20-11-2020 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể" đề xuất hai kỹ thuật số mới lược đồ chữ ký có tùy chọn sử dụng các phím như sau: Sử dụng một chìa khóa duy nhất, sử dụng hai phím, cả hai mà chính trị không thay đổi, sử dụng hai phím, khóa chính là cố định, thay đổi khóa với mỗi lần ký. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf11p luuhongdung 02-01-2016 28 3   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó giải của bài toán logarit rời rạc. Từ dạng lược đồ tổng quát được xây dựng, một số lược đồ chữ ký đã được đề xuất cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 18 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký mới dựa trên bài toán khai căn trên vành Zn hay còn gọi là bài toán RSA. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p kequaidan8 02-11-2020 17 0   Download

 • Luận án tiến sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể. với mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất mô hình ứng dụng chữ ký số nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi triển khai một chính phủ điện tử trong thực tế xã hội, áp dụng phù hợp cho đối tượng là các tổ chức, cơ quan hành chính, các doanh nghiệp,...Phát triển một số lược đồ chữ ký có độ an toàn và hiệu quả thực hiện cao theo mô hình đã đề xuất.

  pdf85p dunglh2013 30-03-2014 149 52   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án với đề tài "Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể" bao gồm: Đề xuất mô hình ứng dụng chữ ký số nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra khi triển khai một Chính phủ điện tử trong thực tế xã hội, áp dụng phù hợp cho đối tượng là các tổ chức, cơ quan hành chính, các doanh nghiệp; Phát triển một số lược đồ chữ ký số có độ an toàn và hiệu quả thực hiện cao theo mô hình đã đề xuất.

  pdf24p dunglh2013 04-04-2014 123 28   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp. Đây là một dạng bài toán khó mới, lần đầu được đề xuất và ứng dụng để xây dựng các thuật toán chữ ký số. Từ phương pháp được đề xuất có thể xây dựng một lớp thuật toán chữ ký số có độ an toàn cao cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf8p visumika2711 17-07-2019 19 0   Download

 • Bài báo này nghiên cứu cơ sở lý thuyết xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarith rời rạc. Phân tích một số biến thể của lược đồ chữ ký số ECDSA, phương pháp chứng minh an toàn cho ECDSA. Từ đó đề xuất một lược đồ chữ ký số kiểu ElGamal nghịch và đưa ra chứng minh an toàn cùng một số nhận xét đánh giá cho lược đồ đã đề xuất.

  pdf9p thithizone1 18-07-2019 16 0   Download

 • Bài viết đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp . Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn được đề xuất ở đây là một dạng bài toán khó mới thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học.

  pdf7p vishikamaru2711 28-04-2020 15 0   Download

 • Bài báo này đề xuất một giải pháp mà có thể đưa các lược đồ trên về dạng sử dụng một khóa cho nhiều lần ký khác nhau, điều đó có thể giúp cho việc triển khai thực hiện được thuận tiện hơn mà không làm giảm độ an toàn của các lược đồ này

  pdf11p dunglh2013 30-03-2014 63 9   Download

 • Bài báo "Lược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn" đề xuất một lược đồ chữ ký số mù phát triển từ một dạng lược đồ chữ ký số được xây dựng dựa trên tính khó của bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây p, q là các số nguyên tố phân biệt. Lược đồ chữ ký mới đề xuất có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó về khả năng giữ bí mật nguồn gốc bản tin được ký.

  pdf11p luuhongdung 31-12-2015 53 11   Download

 • Bài báo "Chữ ký số tập thể - Mô hình và thuật toán" đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở 2 cấp độ, bài báo cũng đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số theo mô hình ứng dụng mới này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p luuhongdung 31-12-2015 50 7   Download

 • Bài báo đề xuất hai lược đồ chữ ký số tập thể có phân biệt trách nhiệm với cấu trúc tuần tự dựa trên bài toán Logarit rời rạc và bài toán khai căn. Các lược đồ đề xuất có hiệu quả cao, giảm chi phí tính toán, chi phí trao đổi dữ liệu và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Hơn nữa, các lược đồ đề xuất an toàn với các dạng tấn công dựa trên tính khó giải của hai bài toán khó và cung cấp chứng cứ tin cậy về quá trình ký.

  pdf5p hanh_tv21 06-03-2019 37 1   Download

 • Bài viết đề xuất lược đồ chữ ký số mù phát triển từ một lược đồ chữ ký được xây dựng dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Ưu điểm của lược đồ mới đề xuất ở đây là có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó xét về khả năng chống lại kiểu tấn công làm lộ nguồn gốc bản tin được ký.

  pdf9p visumika2711 17-07-2019 27 1   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải một hệ phương trình phi tuyến trên Zp. Đây là một dạng bài toán khó mới chưa có phương pháp giải, lần đầu được đề xuất và ứng dụng để xây dựng các thuật toán chữ ký số.

  pdf9p vicolor2711 16-07-2019 19 0   Download

 • Bài báo "Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và khai căn" đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố và bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây: p, q là các số nguyên tố lớn. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển các lược đồ chữ k‎ý có mức độ an toàn cao cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf11p luuhongdung 02-01-2016 37 5   Download

 • Bài báo "Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số" đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Tham khảo nội dung bài viết để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf12p luuhongdung 02-01-2016 34 4   Download

 • Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số tập thể ứng dụng phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó.

  pdf8p vicolor2711 16-07-2019 15 0   Download

 • Bài báo đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên cơ sở các bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, bài toán khai căn trong modulo hợp số. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển thành một số lược đồ chữ k‎ số có khả năng ứng dụng được trong thực tế.

  pdf5p dunglh2013 30-03-2014 58 15   Download

 • Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán chữ ký số trên cơ sở phát triển hệ mã khóa bí mật Pohlig - Hellman. Thuật toán chữ ký mới đề xuất có nguyên tắc làm việc tương tự thuật toán chữ ký RSA, song cho phép nhiều đối tượng ký có thể cùng sử dụng chung một modulo p trong các thuật toán ký và thuật toán kiểm tra chữ ký.

  pdf6p viengland2711 23-07-2019 42 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1252 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng lược đồ chứ ký số
p_strCode=xaydungluocdochukyso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2