intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng mô hình ER

Xem 1-10 trên 10 kết quả Xây dựng mô hình ER
 • Xây dựng mô hình ER Bài tập 1: Quản lý hoạt động của một trung tâm đại học Qua quá trình khảo sát, điều tra hoạt động của một trung tâm đại học ta rút ra các quy

  doc3p thienthanoze 31-10-2010 885 141   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 Mô hình thực thể liên kết do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội dung chính như: Giới thiệu mô hình ER, thực thể (Entity), thuộc tính (Attribute), khóa, liên kết (Relationship), xây dựng mô hình ER,...

  pdf23p dat611996 06-09-2017 46 4   Download

 • Mô hình ER được dùng để xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm (Conceptual data modeling) nhằm biểu diễn cấu trúc và các ràng buộc của CSDL. Mô hình ER như một công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình thi công database.

  ppt75p thienthanoze 31-10-2010 557 165   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (INTRODUCTION TO DATA MODELLING) Chương này trình bày các kỹ thuật cơ bản để xây dựng mô hình dữ liệu sử dụng mô hình thực thể kết hợp – Thực thể - thuộc tính – phiếu thực thể thuộc tính - tự điển dữ liệu - Nhận diện được thực thể, thuộc tính và mối quan từ đặc tả vấn đề. - Liệt kê được các qui tắc quản lý của doanh nghiệp. - Xây dựng mô hình ER bằng các thực thể, thuộc tính nhận diện, thuộc tính mô tả và mối...

  pdf14p thachthaoxanh 26-08-2011 78 15   Download

 • Bài giảng Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu giúp các bạn hiểu được các khái niệm về CSDL, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, biến đổi sơ đồ ER thành mô hình quan hệ, xây dựng CSDL vật lý bằng MS SQL Server.

  pdf21p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 83 5   Download

 • Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, metadata, bảo mật và quản trị (DBA), phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p thuongdanguyetan09 20-03-2019 28 6   Download

 • TẬP THỰC THỂ CHA VÀ TẬP THỰC THỂ CON (SUPERTYPES AND SUBTYPES) I TẬP THỰC THỂ PHỤ THUỘC (DEPENDENT ENTITY, ID-DEPENDENT ENTITY) Trong thực tế, có các thực thể trong một tập thực thể lại tồn tại phụ thuộc vào sự tồn tại của các thực thể trong tập thực thể khác. Ta gọi tập thực thể này là tập thực thể phụ thuộc, còn tập thể mà chúng phụ thuộc vào là tập thực thể cha. Mô hình ER của tập thực thể phụ thuộc phải có tính chất sau: Thuộc tính nhận diện của tập thực thể phụ thuộc gồm một...

  pdf9p thachthaoxanh 26-08-2011 34 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm về CSDL, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, biến đổi sơ đồ ER thành mô hình quan hệ, xây dựng CSDL vật lý bằng MS SQL Server,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p thangnamvoiva22 03-10-2016 54 6   Download

 • nhưng điều đó không thể được bắt trực tiếp sử dụng xây dựng mô hình dữ liệu. Chúng ta có thể không trực tiếp nắm bắt trong một yêu cầu mô hình ER, "Chúng ta cần để có thể giới thiệu sản phẩm mới mà không cần thiết kế lại Một hệ thống cũng sẽ được hạn chế bởi các quy tắc quá trình,

  pdf56p myngoc6 07-10-2011 30 5   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu to k lic w .d o c u -tr a c k .c 2. Hệ địa tâm của Ptolemy. Tới thế kỷ III TCN Thiên văn bắt đầu tách thành một khoa học riêng biệt. Các nhà Thiên văn đã thực hiện các quan sát về chuyển động của các hành tinh (Xem lại phần nhập môn) . Họ đưa ra lý thuyết về nội luận, ngoại luận và tâm sai. Ptolemy (87(165) đã hoàn chỉnh các lý thuyết đó và xây dựng một mô hình vũ trụ gồm Mặt trời, Mặt trăng, các...

  pdf10p samsung8 16-11-2011 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng mô hình ER
p_strCode=xaydungmohinher

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản