intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng tình yêu

Xem 1-20 trên 4150 kết quả Xây dựng tình yêu
 • Nội dung cuốn sách đã dựng lại một cách chân thực, sinh động quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường; tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Chi bộ, Ban Giám hiệu, công tác dạy và học của Nhà trường qua các giai đoạn cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước, về mái trường Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An; cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Nhà trường không ngừng phấn đấu xây dựng trường ngày càng lớn mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf96p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ba Hàng (1972-2014)" góp phần giáo dục niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho đảng viên và nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng thị trấn Ba Hàng phát triển toàn diện theo hướng đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf182p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Trà Nam (1945-2015) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Trà Nam: vùng đất - con người, tình yêu núi rừng và tinh thần yêu nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945; thắng lợi của cách mạng tháng tám, xây dựng chính quyền mới ở Trà Tak bền và công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp thời kỳ 1945-1954. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf179p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (Dùng tuyên truyền cho nhân dân) gồm 3 phần chính như sau: Khái quát về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  pdf72p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng TCVN của Việt Nam chủ yếu được chuyển dịch từ tiêu chuẩn Nga nhưng có độ trễ và chưa có sự đồng bộ. Bài viết Thiết kế cột bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn Châu Âu trình bày thiết kế cột cho xử lý trong nhà máy; Thiết kế cột cho dựng và cẩu lắp.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Mô hình hai loài cạnh tranh trong hai thang thời gian có tính đến yếu tố không gian xây dựng một mô hình hai loài cạnh tranh trong hai thang thời gian và có tính đến yếu tố không gian. Dáng điệu tiệm cận của mô hình này được nghiên cứu thông qua dáng điệu tiệm cận của hệ rút gọn. Một số kết quả chạy số được trình bày để minh hoạ cho kết quả.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Ebook 85 năm xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên (1930-2015) trình bày khái quát về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo tỉnh; cung cấp những thông tin cơ bản về các thế hệ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Kỷ yếu Hội thảo: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Kỷ yếu gồm bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học,... tại Hội thảo do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 28/9/2021. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf143p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn “Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021)” có bố cục gồm lời giới thiệu, phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn, phát biểu tổng kết Hội thảo về 18 tham luận, chia làm 3 phần. Nội dung 3 phần được trình bày như sau: Sự hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf89p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • "Kỷ yếu đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận 10 năm xây dựng và trưởng thành" nhằm phát huy truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh ngày càng phát triển.

  pdf95p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • "Kỷ yếu thanh tra tỉnh và lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận từ năm 1992 (tái lập tỉnh) cho đến nay" phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và những hoạt động, đóng góp chủ yếu của ngành Thanh tra qua các giai đoạn cách; đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho việc xây dựng bộ máy của ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu nhiệm vụ của tình hình mới.

  pdf92p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu chất lượng nước Hồ Mạc, Cúc Phương - Ninh Bình nghiên cứu tính chất nước hồ Mạc chủ yếu nhằm đánh giá chất lượng nước hồ. Từ đó đề ra kế hoạch sử dụng nước hồ vào mục đích phù hợp.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Xác định hình thức bố trí và thông số thiết kế tối ưu của trạm bơm tưới cho ba vùng điển hình của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giới thiệu kết quả nghiên cứu về hình thức bố trí và các thông số thiết kế tối ưu của trạm bơm tưới cho ba vùng điển hình của huyện Cao Phong với tổng chi phí xây dựng và vận hành là nhỏ nhất có xét đến đầy đủ các yếu tố liên quan.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • "Mô hình chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật vận động và trí tuệ nặng tại Bình Đình và Quảng Nam" là tài liệu hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình chăm sóc tại nhà bền vững, lâu dài và chất lượng, kết nối với hệ thống phục hồi chức năng tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh; Giảm gánh nặng cho người chăm sóc người khuyết tật nặng thông qua cung cấp các kỹ năng chăm sóc người khuyết tật nặng thiết yếu tại nhà, góp phần làm giảm gánh nặng cho người chăm sóc và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người chăm sóc và khuyết tật.

  pdf32p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Nghiên cứu“Phân tích hiệu quả đầu tư của chương trình xây dựng nông thôn mới: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm phân tích hiện trạng đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư vào chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  pdf12p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với mục tiêu giúp các bạn đọc giải thích được những vấn đề cốt lõi của Chương trình HĐTN và HĐTN, HN trong mối quan hệ với CT GDPT tổng thể trên các phương diện: đặc điểm, quan điểm xây dựng, mục tiêu về phẩm chất và năng lực, nội dung và yêu cầu cần đạt, tính mở và linh hoạt trong Chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

 • Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép gồm 9 chường trình bày chủ yếu là những kiến thức cơ bản, một số ví dụ minh họa giúp cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết và ứng dụng tính toán được một số bộ phận kết cấu bê trong công trình xây dựng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf97p starandsky09 09-03-2023 2 2   Download

 • Bọ trĩ trên dưa leo (Thrips sp.) là một trong những sâu hại làm tổn thất năng suất dưa leo nghiêm trọng. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mối tương quan của các yếu tố khí tượng đến sự phát sinh gây hại của bọ trĩ trên dưa leo, từ đó xây dựng mô hình dự đoán sâu hại để hạn chế thấp nhất sự thiệt hại dưa leo ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

  pdf7p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Sổ tay Kiến thức Quản trị cho doanh nhân hình thành nhằm nhanh chóng nhất đáp ứng yêu cầu tình hình nêu trên. Trong cuốn sách nhỏ này là các thông tin xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, các bài viết của nhiều bậc cao minh trong ngành.

  pdf37p bapxao06 09-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng tình yêu
p_strCode=xaydungtinhyeu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2