intTypePromotion=1
ADSENSE

Xay sổm bun

Xem 1-5 trên 5 kết quả Xay sổm bun
 • Bài viết này tổng quan một số vấn đề liên quan tới quan trắc, cảnh báo lũ quét trong và ngoài nước, từ đó phân tích lựa chọn và đề xuất thí điểm xây dựng một hệ thống quan trắc và cảnh báo lũ quét bùn đá cho khu vực miền núi.

  pdf13p vinasa2711 06-09-2019 38 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng đời sống văn hóa ở vùng núi xay sổm bun nước cộng hũa dân chủ nhân dân lào trong thời kỳ đổi mới', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p dellvietnam 24-08-2012 270 62   Download

 • Ngaứy nay treõn theỏ giụựi toõn giaựo vaứ daõn toọc vaón ủang laứ nhửừng vaỏn ủeà quan taõm haứng ủaàu cuỷa nhieàu quoỏc gia, noự raỏt phửực taùp, nhaùy caỷm vaứ deó gaõy xung ủoọt, ủaừ, ủang vaứ seừ toàn taùi laõu daứi trong sửù phaựt trieồn cuỷa taỏt caỷ caực quoỏc gia. Vaỏn ủeà toõn giaựo vaứ vaỏn ủeà daõn toọc coự quan heọ maọt thieỏt vụựi moùi maởt trong ủụứi soỏng xaừ hoọi vaứ coự luực aỷnh hửụỷng trửùc tieỏp ủeỏn an ninh chớnh trũ cuỷa moói quoỏc gia noựi rieõng vaứ coọng ủoàng theỏ giụựi noựi chung....

  pdf84p dellvietnam 24-08-2012 77 12   Download

 • Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước Lào. Trong những giai đoạn lịch sử cách mạng trước đây, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã có sự quan tâm nhất định, nhưng nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới. Bước vào thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, tiến...

  pdf98p vascaravietnam 15-08-2012 198 37   Download

 • 1. Khái niệm. + Định nghĩa : vật lý trị liệu ( gọi tắt là lý liệu ) là một chuyên khoa trong y học, dùng các yếu tố vật lý để phòng và chữa bệnh. + Lịch sử : Lý liệu có từ rất sớm ( ít ra 4.000- 5.000 năm trước công nguyên ), người Ai Cập đã dùng cách " phơi nắng ", và " ngâm bùn" ở sông Lin để chữa bệnh . ở Pháp, ý, Ba Lan, Hung ,Đức... còn nhiều di tích kiến trúc xây dựng từ thế kỷ thứ 2- 3 liên quan...

  pdf7p hibarbie 18-09-2010 309 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xay sổm bun
p_strCode=xaysombun

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2