Xử lý khí thảií

Xem 1-5 trên 5 kết quả Xử lý khí thảií
 • Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Illinois đã thành công trong khắc phục một trở ngại lớn của công nghệ đầy hứa hẹn làm giảm CO2 trong khí quyển đồng thời sản xuất ra nhiên liệu. Giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học của Đại học Illinois, Paul Kenis và nhóm nghiên cứu của ông cùng các nhà nghiên cứu thuộc một công ty mới thành lập Dioxide Materials đã tạo ra một chất xúc tác giúp cải thiện quá trình quang hợp nhân tạo .

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 56 14   Download

 • Trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thành phần đạm hiện nay sử dụng bột cá biển chiếm 10%-30% thành phần dinh dưỡng. Do vậy, việc chăn nuôi bị phụ thuộc mạnh vào màu đánh bắt cá hoặc đòi hỏi phải tích trữ đạm và bảo quan công phu nhằm tránh hư hỏng. nấm mốc và sinh độc tố. Khi thiếu đạm còn phải nhập ngoại...

  pdf129p thannong1311 24-07-2012 39 9   Download

 • Mặc dù sự tổng hợp của 1,1,1-trichloro-bis (4-chlorophenyl)-etan (DDT) đã đạt được trong năm 1874 bởi Othmar Zeidler, các hợp chất gợi ra ít quan tâm đến cho đến khi lực tác dụng độc hại của nó đối với côn trùng được phát hiện bởi PH Müller trong Năm 1939. Hợp chất hoàn thành chỉ quá các tiêu chí của mình rằng một hợp chất phù hợp hóa học ổn định và kéo dài thời gian dài của thời gian.

  pdf31p tuongmatdo 10-12-2011 24 5   Download

 • Phân tích tóm tắt Hóa chất là một phần không thể thiếu của tất cả các điều tra môi trường. Sự chú ý ngắn gọn là hướng đến các khía cạnh của lấy mẫu để tránh nhiễu từ các đồ tạo tác có thể xảy ra, thủ tục khác nhau để khai thác và nồng độ của chất phân tích, và tầm quan trọng của thủ tục dọn dẹp trước khi xác định và định lượng.

  pdf87p tuongmatdo 10-12-2011 21 5   Download

 • Phân vùng: phân phối, vận tải, và di động Tóm tắt phổ biến của một xenobiotic sau khi xả vào môi trường được xác định bằng cách phân vùng của nó giữa các nước, đất và trầm tích, và các giai đoạn khí quyển, và tiềm năng của nó cho nồng độ trong sinh vật. Các quá trình này xác định cả hai tác động sinh học của các xenobiotic và mức độ phổ biến của nó.

  pdf99p tuongmatdo 10-12-2011 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản