intTypePromotion=3
ADSENSE

Xử lý màu và cod

Xem 1-20 trên 21 kết quả Xử lý màu và cod
 • Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các chất hữu cơ, tổng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa chất trong quy trình công nghệ. Trong đó, độ màu là một trong các thành phân khó xử lý nhất. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu xử lý màu và COD khó phân hủy sinh học (COD trơ) của nước thải dệt nhuộm khu công nghiệp dệt may Phố Nối (Hưng Yên) bằng các quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes - AOPs) trên cơ...

  pdf10p voixanh12 22-10-2012 173 52   Download

 • Quá trình sản xuất cồn từ mật rỉ đường tạo ra một lượng lớn nước thải với tải lượng các chất ô nhiễm cao, điển hình là độ màu và COD, có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được xử lý triệt để. Phần lớn các quy trình công nghệ hiện hữu xử lý loại nước thải này chủ yếu chỉ dựa trên phương pháp sinh học, do vậy chất lượng nước sau xử lý không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Để hoàn thiện hơn quy trình công nghệ, việc bổ sung quá trình...

  pdf11p namson94 22-07-2012 217 61   Download

 • Trong nghiên cứu này, mục đích là đánh giá hiệu quả của việc kết hợp một số hoá chất để khử màu và COD trong nước rỉ rác. Kết quả thực nghiệm cho thấy, ở pH = 6 và HN378 – POLYMER có khả năng khử màu là 96,1% và khử COD là 34,8%. Đối với HN378 – HN392 ở pH = 6,5 có khả năng xử lý độ màu và COD với hiệu quả lần lượt là 94,8% và 2%. Đối với HN378 - HN377, tại pH = 4 có hiệu quả xử lý độ màu thấp hơn nhưng hiệu quả xử lý COD lại cao hơn so với HN378 – HN392, hiệu quả xử lý tương ứng là 93,1% và 33,5%. Riêng SWD ở pH = 8 có hiệu quả xử lý độ màu và COD lần lượt là 78,8 % và 27,7%.

  pdf9p lalala05 30-11-2015 84 13   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá khả năng khử màu và COD của quá trình xử lý Feton và xác định các điều kiện xử lý tối ưu đối với nước thải nhuộm chứa thuốc nhuộm hoàn nguyên của Công ty dệt Minh Khai.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 48 4   Download

 • Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu xử lý dòng thải sau công trình xử lý sinh học kị khí của xưởng sản xuất cồn nhà máy đường Hiệp Hòa bằng quá trình oxy hóa pha lỏng với việc sử dụng tinh quặng mangan làm xúc tác ở điều kiện áp suất 10atm và nhiệt độ 150 độ C. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, quá trình oxy hóa pha lỏng có khả năng xử lý 35-70% COD và 45-90% độ màu, đồng thời có thể tiếp tục xử lý bằng các quá trình xử lý sinh học.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 68 7   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng các quá trình oxy hóa bậc cao như O3, H2O2 và O3/H2O2 để so sánh hiệu quả xử lý độ màu và chất hữu cơ đối với nước thải sau quá trình xử lý sinh học của nhà máy sản xuất cà phê bột hòa tan. Chất hữu cơ còn lại của nước thải sau quá trình xử lý kỵ khí và hiếu khí phần lớn ở dạng Chất hữu cơ khó phân hủy sinh học. Hiệu quả loại bỏ độ màu và COD được khảo sát bằng cách thay đổi các yếu tố ảnh hưởng như pH, hàm lượng O3, H2O2, tỉ lệ mol O3:H2O2 và các anion Cl–, SO42–, HCO3–.

  pdf12p thorthor1234 24-05-2018 21 1   Download

 • Hiệu quả xử lý cao nhất đối với COD là ở nghiệm thức C200, đối với BOD là C0. Hàm lượng COD đầu vào của nước thải quá thấp so với điều kiện thực tế, do những sai số trong pha loãng mẫu nước rác trước khi xử lý, cần tiến hành thử nghiệm lại với nồng độ COD và BOD có trong nước thải đầu vào cao để kiểm tra sự chính xác của mô hình thí nghiệm. b. Kết luận Hiệu quả xử lý của mô hình C ở mức trung bình. Sự khác biệt giữa các nghiệm...

  pdf9p zues03 19-06-2011 133 34   Download

 • Nội dung của bài viết "Nghiên cứu hấp phụ màu/ xử lý COD trong nước thải nhuộm bằng cacbon hoạt hóa chế tạo từ bụi bông" trình bày về kết quả hoạt hóa bụi bông, kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ màu của bụi bông hoạt hóa. Kết quả xử lý nước thải nhuộm thực tế cho thấy hiệu quả hấp phụ màu là khá cao trong các điều kiện tối ưu của quá trình , kết quả cũng cho thấy cả 3 kích thước hạt vật liệu và các điều kiện hấp phụ lựa chọn trong nghiên cứu đều chưa xử lý được hiệu quả COD đáp ứng TCVN 5945-2005 để xả thải.

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 94 19   Download

 • Bài viết nêu lên kết quả nghiên cứu sử dụng quá trình oxy hóa điện hóa một cách độc lập để tạo ra khả năng tiêu độc và xử lí ô nhiễm môi trường khá có hiệu quả nhờ các phản ứng oxi hóa trên anốt, đồng thời trực tiếp cũng như gián tiếp do tạo ra các chất oxi hóa mạnh COD, làm mất màu và mất độc tính của các hóa chất sử dụng làm thuốc bảo vệ thực vật cũng như các chất độc hóa học khác.

  pdf7p lalala05 30-11-2015 65 6   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về việc nghiên cứu xử lý COD và độ màu của nước rỉ rác được thực hiện trên hệ phản ứng Pilot oxy hóa nâng cao (AOPs) tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội.

  pdf0p roongkloi11 17-09-2017 38 5   Download

 • Nghiên cứu hiện tại được thực hiện để đánh giá hiệu quả của điện hóa oxy hóa bằng cách sử dụng cực dương thép không gỉ 304 để loại bỏ nhu cầu oxy hóa học (COD) và màu từ nước thải, có chứa thuốc nhuộm hoạt tính tổng hợp (RD) (Đỏ 198, Vàng 142 và Xanh 21) và được xử lý bằng keo tụ. Các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình điện hóa như mật độ hiện tại, pH, nồng độ chất điện phân, thời gian phản ứng, nhiệt độ, nồng độ ban đầu của thuốc nhuộm và tiêu thụ năng lượng là đã học.

  pdf9p meolep3 18-12-2018 28 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm lựa chọn tác nhân keo tụ và nâng cao hiệu quả của quá trình đông keo tụ. Các thí nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm đã xác định với hàm lượng chất trợ keo N208 ở nồng độ 2mg/l và 1800 mg/l phèn sắt. Kết quả cho thấy phương pháp này đã xử lý được 39,2%COD và 72,3% độ mầu.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 32 0   Download

 • Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay. Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số BOD và COD

  pdf22p dungdiem 21-02-2013 313 103   Download

 • Kết quả sau thử nghiệm ta thấy: hiệu suất xử lý COD của thử nghiệm bổ sung chế phẩm BET-ORGA cao nhất và thấp nhất là hiệu suất xử lý COD của nghiệm thức đối chứng. Hiệu suất xử lý COD ở 3 nghiệm thức đƣợc trình bày ở bảng 4.3.  Thử nghiệm tại trại heo Đồng Hiệp, Củ Chi Kết quả phân tích COD mẫu nƣớc thải của các mô hình thử nghiệm tại trại heo Đồng Hiệp, Củ Chi cho thấy đã có sự giảm đáng kể chỉ tiêu COD sau khi nƣớc thải qua quá trình...

  pdf9p zues03 19-06-2011 124 36   Download

 • Nước thải do sản xuất tiêu sọ có mức độ ô nhiễm cao nhưng chưa được quan tâm xử lý nên đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp lân cận. Bài báo này nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải tiêu sọ gồm công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí và tận dụng hệ sinh thái tự nhiên để khử COD và độ màu với chi phí đầu tư và vận hành thấp nhất phù hợp với điều kiện của các cơ sở sản xuất....

  pdf10p phalinh19 20-08-2011 53 6   Download

 • Đối với các bọt khí lớn: - Cặp các cannula ECMO và shunt, tắt bơm - Thông khí lại cho bệnh nhn v duy trì lưu lượng tim. Tìm v pht hiện để xử lý đóng ch rị khí vo trong hệ thống - Gắn một bơm tiêm 50 ml có khóa vặn (luer lock) vào lỗ khóa ở dường line tĩnh mạch, tháo đầu bơm khỏi điều khiển ngoài - Giữ đầu bơm thấp hơn vị trí cannula tĩnh mạch.

  pdf13p donghanhmuathi 03-05-2013 57 3   Download

 • Giáo trình trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường...

  pdf39p toantien_kt 19-02-2013 488 145   Download

 • Nhu cầu oxy hóa học(Chemical Oxygen Demand - COD): là chỉ số biểu thị hóa hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và mức độ ô nhiễm của nước tự nhiên. COD là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa học các chất hữu cơ trong mẫu nước thành CO2 và nước.

  pdf10p bichtram858 18-04-2011 75 15   Download

 • Trong bài viết này, PAC đã được sử dụng để loại bỏ phẩm nhuộm Basic Red 46, một loại phẩn nhuộm cation, khỏi nước thải dệt nhuộm. Ảnh hưởng của hàm lượng PAC, pH và thời gian xử lý tới hiệu suất xử lý COD, hiệu suất xử lý màu đã được khảo sát.

  pdf6p sansan2 26-05-2018 22 0   Download

 • Tài liệu trình bày 6 mẫu nước thải công nghiệp chế biến thủy sản sau khi ra khỏi hệ thống xử lý của nhà máy hoặc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được phân tích một số chỉ tiêu hóa lý (pH, DO, COD, TSS và clo dư) và đánh giá độc tính trên sinh vật thử nghiệm thuộc nhóm động vật vi giáp xác (LC50).

  pdf8p dannisa 14-12-2018 22 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý màu và cod
p_strCode=xulymauvacod

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản