intTypePromotion=3

Xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

Xem 1-10 trên 10 kết quả Xử lý tiền phạt chậm nộp thuế
 • Công văn 3503/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 54 3   Download

 • Công văn 3489/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý tiền phạt chậm nộp do sai tài khoản

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 123 18   Download

 • "Mẫu thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất" bao gồm 2 phần: phần xác định của cơ quan thuế; phần xử lý phạt chậm nộp tiền (cơ quan thu tiền thực hiện). Để biết cách trình bày văn bản báo cáo mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  doc2p lananh 16-07-2009 435 48   Download

 • Thông tư số 18-TC/TCT về hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawxnk8 11-11-2009 57 2   Download

 • Công văn 2739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 75 5   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

  doc2p anhtuan 27-08-2009 191 25   Download

 • - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

  doc3p anhtuan 27-08-2009 173 9   Download

 • - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai -...

  doc2p anhtuan 27-08-2009 111 4   Download

 • Công văn 1894/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc hình thức ban hành quyết định xử phạt, nộp chậm tiền thuế, tiền phạt

  pdf1p huathao 16-08-2009 27 1   Download

 • Công văn 2712/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thẩm quyền xử phạt nộp chậm tiền thuế

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Xử lý tiền phạt chậm nộp thuế
p_strCode=xulytienphatchamnopthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản