Thông tư số 18-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 18-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18-TC/TCT về hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18-TC/TCT

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH VÀ XÃ HỘI NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-TC/TCT Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1993 THÔNG TƯ SỐ 18-TC/TCT NGÀY 12/3/1992 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 659-KTTH ngày 23/2/1993 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khNu như sau: 1. Các khoản phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khNu phát sinh từ các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/4/1992. Sau khi đã nộp hết nợ thuế, các doanh nghiệp sẽ được miễn tiền phạt chậm nộp của những lô hàng trên. Đối với các lô hàng có tờ khai đăng ký trước ngày 1/4/ 1992, nếu đã nộp hết số nợ thuế quá hạn thì Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành miễn và thanh khoản toàn bộ số tiền phạt chậm nộp. Thời hạn để xử lý miễn tiền phạt chậm nộp của các lô hàng xuất, nhập khNu trước ngày 1/4/1992 chỉ được thực hiện chậm nhất là đến ngày 31/12/1993. Sau thời điểm này, đơn vị nào còn nợ thuế thì không được xem xét việc miễn tiền phạt chậm nộp. 2. Đối với các khoản phạt chậm nộp của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/4/1992 trở về sau: các đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo đúng luật định. Nếu nợ phạt nộp chậm quá 90 ngày thì Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu như đối với các khoản nợ thuế xuất, nhập khN u. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tốt việc thanh toán nợ thuế xuất, nhập khN theo đúng tinh thần công văn số 1888-TC/TCT ngày 12/10/1992 của Bộ u Tài chính và tiền nợ phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khN theo tinh thần Thông tư này u để tránh tồn đọng dây dưa nợ thuế. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan tỉnh, thành phố đôn đốc các đơn vị còn dây dưa nợ thuế nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản