Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đình công

Xem 1-8 trên 8 kết quả Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đình công
 • Mẫu yêu cầu bồi thường thiệt hại do đình công theo Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

  doc2p tuongvan 18-07-2009 1117 69   Download

 • Đất đai là một yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các sinh vật nói chung và con người nói riêng. Hiện nay quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá và gắn liền với nó là quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ thì việc thay đổi mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị là một tất yếu. Tìm không gian mặt bằng...

  pdf72p intel1212 05-12-2012 205 92   Download

 • Mẫu số 04b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với tổ chức bị thiệt hại) Kính g...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 103 4   Download

 • Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số:.....

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 57 4   Download

 • Mẫu số 04a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với cá nhân bị thiệt hại) ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 81 3   Download

 • Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số:.....

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 32 3   Download

 • Bối cảnh Việt Nam đã đạt đến ngưỡng của nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người đạt mức 1000USD/năm trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này đặt ra hai thách thức. Thứ nhất, mức độ cạnh tranh ngày một gay gắt và đòi hỏi cấp thiết về nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Thứ hai, nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho thương mại và đầu tư quốc tế có yêu cầu ngày càng cao hơn....

  pdf11p manutd1907 17-09-2012 73 20   Download

 • Nội dung vụ việc 28/1/1987, trong một vụ mở rộng quân sự của lực lượng an ninh của Srilanka chống lại nhóm phiến quân địa. Theo báo cáo của công ty thực phẩm Á châu (AAPL) thì kết quả của cuộc tấn công quân sự trên đã làm cho công ty này hoàn toàn mất trắng vốn đầu tư, và yêu cầu từ Chính phủ Srilanka bồi thường cho những thiệt hại đó.

  pdf12p nuber_12 26-08-2013 68 12   Download

Đồng bộ tài khoản