intTypePromotion=1

Hướng dẫn tạo Bộ Sưu Tập

Đăng nhập vô tài khoản của bạn.

Vô mục “My TàiLiệu”

Click vào tài liệu bạn muốn cho vô Bộ Sưu Tập

Tiếp theo các bạn click vào chữ “Thêm vào bộ sưu tập”

Trên màn hình sẽ hiện ra khung “Thêm vào bộ sưu tập”

          1. Ghi tiêu đề cho Bộ Sưu Tập của bạn.

          2. Viết mô tả nội dung của bộ sưu tập mà bạn muốn tạo.

          3. Lập từ khóa để dễ dàng trong việc tìm kiếm.

    Cuối cùng click vào “Tạo mới”, trên màn hình của bạn sẽ hiện ra bảng sau, bạn đã tạo xong bộ sưu tập.

Ngoài những tài liệu có trong My TàiLiệu, khi bạn đọc những tài liệu mà bạn cảm thấy hay và yêu thích, bạn cũng có thể làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình với cách làm tương tự như trên.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2