Giáo án tiếng anh thcs

Xem 1-20 trên 401 kết quả Giáo án tiếng anh thcs
 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - tiếng anh lớp 6.

  doc253p chungtien90 23-08-2011 1427 353   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - tiếng anh lớp 6 - THE FIRST TERM.

  pdf4p mobell1209 19-10-2010 497 169   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - Tiếng anh lớp 6 - Đề kiểm tra 1 tiết.

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 1643 357   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học phổ thông có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 6

  doc104p dinhluyen2704 15-11-2010 3201 887   Download

 • Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . Tiếng Anh 6 gồm 16...

  doc104p dinhluyen2704 15-11-2010 2194 836   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học cơ sở có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 8

  doc51p chauducdung 24-08-2011 1085 477   Download

 • I . OBJECTIVES : Help the students to ask and answer using WH questions with THIS and THAT about the things in the room . II . LANGUAGE CONTENTS : : - Grammar: Simple present tense , What is this/ What is that ?What are these?/ What are those?And the answers It is a.../an...or They are ... - Vocabulary: things in the livingroom.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 321 37   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson , the Ss may read a text about Ba’s and Chi's houses to understand the differences. II.Language contents: - Grammar: Simple present tense. - Vocabulary: noisy, quiet, an apartment, market, zoo, paddy fields. III. Techniques: matching, group works, pair works, ask and answer, writing.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 306 31   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giáo án tiếng anh 7 học kì 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc112p chungtien90 23-08-2011 1022 225   Download

 • Giáo án mẫu tiếng anh dành cho các giáo viên tiếng anh và các bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm anh văn tham khảo để có thêm kinh nghiệm soạn giáo án.

  doc8p linh12345678 04-12-2009 1786 207   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giáo án tiếng anh 7 học kì 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc111p chungtien90 23-08-2011 540 134   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng nh THPT - Giáo án anh văn lớp 12.

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 950 118   Download

 • Tài liệu tham khảo cho giáo viên tiếng anh THPT - Giáo án anh văn lớp 12.

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 651 89   Download

 • . Aims of the lesson: Giúp học sinh hệ thống lại một cách cơ bản các kiến thức mà các em đã được học ở lớp 8 từ đó có cơ sở để tiếp thu một cách có hiệu quả kiến thức lớp 9. II. Teaching aids: Hệ thống kiến thức lớp 8.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 190 57   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to know nouns to talk about Parts of the body. II. Language contents: - Grammar: review the structures: What is that? That is his head. What are those? Those are his fingers. - Vocabulary: head, chest, shoulder, arm, hand, leg, foot, finger, toe. III. Techniques: guessing a word, guessing game, noughts and crosses, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 563 56   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to listen to a dialogue and read a letter about a house to understand the details. II.Language contents: - Grammar: Simple present tense: Is there ........... ? Are there ...........? - Vocabulary: photo, vegetable, garden. III. Techniques: group works, pair works, ask and answer, write . IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 72,73 and cassette.

  pdf4p mobell1209 19-10-2010 398 48   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to read a text about where Thuy lives to understand the details and practice country vocabulary. II. Language contents: - Grammar: Simple present tense : - Vocabulary: tree, lake, river, park, flower, rice paddy. III. Techniques: what and where, open-prediction, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 273 38   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to learn adjectives to describe Physical Appearance. II. Language contents: - Grammar: S + be + adjective. Ex: He is fat. She is thin. - Vocabulary: tall, short, thin, fat, heavy, light. III. Techniques: Brainstorm, true/ false repetition drill, noughts and crosses, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 395 38   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to read a text about where Minh lives to understand town vocabulary and prepositions of place. II .Language contents: - Grammar: Simple present tense : - Vocabulary: store, bookstore, temple, factory, hospital, museum, stadium, restaurant. III. Techniques: open-prediction, what and where, group works pair works, ask and answer. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 65,66 and cassette V. Time: Allotted 45 minutes.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 288 34   Download

 • I . OBJECTIVES Help the students to talk about their everyday activities II . LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: Simple present tense : - Vocabulary: play games. Do homework... III . TECHNIQUES:: group works, pair work, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 335 31   Download

Đồng bộ tài khoản