Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc dùng để xác lập những thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động với các doanh nghiệp, tổ chức thuê mướn lao động trong thời gian họ thử việc. Khi bạn muốn thuê mướn lao động bạn cần dành cho họ một khoảng thời gian thử thách, làm quen với công việc trước khi bước vào chính thức. Trong khoảng thời gian này, nhất thiết cần phải có một căn cứ pháp lý để ràng buộc cả đôi bên. Đó chính là hợp đồng thử việc. Đây cũng là một loại hợp đồng quan trọng vì nó là căn cứ bảo đảm cho quyền lợi của đôi bên. Nhằm giúp các bạn có thêm một mẫu hợp đồng đúng chuẩn, đầy đủ các nội dung cần thiết, chúng tôi đã cập nhật nhiều mẫu hợp đồng thử việc trình bày đúng quy định pháp luật để gửi đến các bạn. Mời các bạn tham khảo ngay để biết những thông tin, những điều mục quan trọng nào phải được thể hiện trên hợp đồng. 

Tham khảo và download 15 Hợp đồng thử việc chọn lọc sau:
 • Mời các bạn tham khảo ngay biểu mẫu "4 mẫu hợp đồng thử việc thông dụng" để biết cách trình bày một hợp đồng thử việc đúng quy cách từ nội dung đến hình thức. Chúng tôi đã cập nhật và chọn lọc những mẫu chuẩn nhất với sự trình bày đầy đủ, rõ ràng các điều khoản cần thiết của một hợp đồng. Các bạn có thể tham khảo để chọn cho mình mẫu hợp đồng thử việc phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc.

  doc1p havang 06-07-2009 4519 663   Download

 • Tài liệu tham khảo biều mẫu về mẫu hợp đồng thử việc

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 1006 204   Download

 • BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THỬ VIỆC Hôm nay, ngày ....../...../.......... tại Văn phòng Công ty. Chúng tôi, một bên là: Chức vụ Đại diện cho Địa chỉ Và một bên là Sinh ngày CMND số Chỗ ở hiện tại : : : : ..........................................

  pdf3p longtuyenthon 29-01-2010 978 218   Download

 • Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ anh việt, được ban hành theo thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo bản hợp đồng thử việc.

  pdf7p changcosao 28-02-2014 467 147   Download

 • Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, công chức viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Hợp đồng thử việc lần đầu là mẫu giúp các bạn dễ dàng nắm rõ các nội dung của hợp đồng.

  pdf5p changcosao 28-02-2014 148 20   Download

 • Tài liệu tham khảo biều mẫu về bảng đánh giá sau thời gian thử việc

  doc3p chuabietbo 17-04-2010 532 142   Download

 • Tài liệu tham khảo về Quy trình thử việc học viên

  doc5p chuabietbo 17-04-2010 249 109   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo nhận xét thử việc

  doc3p lenhan309 06-08-2010 531 95   Download

 • Tài liệu tham khảo về Tờ trình tiếp nhận thử việc

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 310 88   Download

 • Tài liệu tham khảo biễu mẫu văn bản về chuơng trình thử việc cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý.

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 161 84   Download

 • Tài liệu tham khảo về Kế hoạch chuẩn bị thử việc

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 232 56   Download

 • Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý_ Apply for office and indirect staffs and other managers)

  doc0p jolie 02-03-2009 3106 607   Download

 • Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý

  doc3p lucky156 04-06-2010 240 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đánh giá thử việc', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls3p quangdat 15-03-2009 737 121   Download

 • Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc là những nhà quản lý, nhà kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện được việc soạn thảo các loại hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

  doc638p vuducbinhbtb 05-07-2012 1539 795   Download

Đồng bộ tài khoản