Tin học văn phòng

Xem 1-20 trên 12511 kết quả Tin học văn phòng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường thpt', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p and_12 08-08-2013 18 7   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên các khối Tin học không chuyên.

  pdf68p lehuyhieu91vp 24-05-2014 28 6   Download

 • Bài giảng Tin học chuyên ngành dành cho khối B trình bày về cơ sở dữ liệu, các hàm thống kê, thống kê mô tả, tương quan và hồi quy, hồi quy tuyến tính; phân tích phương sai, so sánh và kiểm định, phân tích phương sai 2 nhân tố, phân tích phương sai 1 nhân tố.

  pdf53p lehuyhieu91vp 24-05-2014 16 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học quản trị - hệ cơ sở dữ liệu phần 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xipo2thi 07-03-2011 32 3   Download

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học trình bày những kỹ thuật hỗ trợ thiết kế 1 bài giảng điện tử chất lượng và theo đúng yêu cầu. Nội dung bài giảng được giới thiệu trong 4 phần chính: Lý luận chung, Thiết kế bài giảng mẫu, Kỹ thuật Lecture Maker, Thảo luận và thực hành.

  pdf75p saga07 11-04-2014 12 3   Download

 • Xây dựng hệ thống thông tin cấp tỉnh:  Khảo sát hiện trạng  Qui trình nghiệp vụ  Bài tóan: qui trình tin học hóa, thuộc tính cần quản lý

  ppt7p ndl9488 05-05-2010 128 36   Download

 • Tài liệu tham khảo về Hệ thống thông tin hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp với các đối tượng liên quan

  pdf8p levuthi 19-04-2010 90 33   Download

 • Sáng kiến “Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Tin học ở trường THPT Cồn Tiên” nhằm đánh giá tính hiệu quả của phương pháp dạy học này và vận dụng dạy học theo dự án một cách có hiệu quả trên đối tượng học sinh của trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf15p thivuhuong 18-05-2014 25 15   Download

 • Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu

  pdf12p xipo2thi 07-03-2011 43 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ thông tin hỗ trợ các hoạt động thương mại nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p antigone89 11-02-2012 45 7   Download

 • Cơ sở dữ liệu thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf12p xipo2thi 07-03-2011 39 6   Download

 • Tham khảo sách 'bài tâp môn tin học đại cương', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nt18104 30-05-2013 22 5   Download

 • Sau đây là một số ưu diểm mà CSDL mang lại: - Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. - Đảm bảo dữ liệu có thẻ được truy suất theo nhiều cách khác nhau - Nhiều người có thể sủ dụng một cơ sở dữ liệu.

  pdf12p xipo2thi 07-03-2011 38 4   Download

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...

  pdf12p xipo2thi 07-03-2011 39 4   Download

 • Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, Postgres

  pdf12p xipo2thi 07-03-2011 28 4   Download

 • Tham khảo sách 'tin học đại cương', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nt18104 30-05-2013 19 3   Download

 • Tin học là một ngành khoa học được dạy trong tất cả các trường đại học, tuy nhiên nội dung có khác nhau. Tùy theo yêu cầu của từng ngành mà chỉ định số tiết, ngành nông nghiệp được chia ra làm hai khối, khối A và khối B, thường dạy 60 tiết cho khối A và 45 tiết cho khối B.

  pdf190p thanhnhuk10 28-08-2011 481 209   Download

 • Ebook "Hệ thống thông tin quản lý" gồm 7 chương trong đó giới thiệu chung về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông tin chức năng, các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, thương mại điện tử.

  pdf225p 951864273 15-05-2012 344 187   Download

 • Hệ thông tin hỗ trợ điều khiển tác nghiệp gồm: Hệ thông tin văn phòng; Hệ thông tin chức năng trong doanh nghiệp: Hệ thống thông tin marketing, Hệ thống thông tin sản xuất, Hệ thống thông tin quản lý nhân sự, Hệ thống thông tin kế toán và tài chính

  ppt24p vuquangluong 15-09-2010 255 124   Download

 • Tài liệu "CV hay cho nhân viên công nghệ thông tin IT - Mẫu 1" đây là một mẫu CV hay của một số nhân viên công nghệ thông tin. Mời bạn tham khảo để có được một mẫu CV hay dành riêng cho bản thân mình nhé.

  doc3p loginwithme 25-09-2013 736 106   Download

Đồng bộ tài khoản