» 

Tin Học Văn Phòng

 • Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường thpt', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p and_12 08-08-2013 11 6

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên các khối Tin học không chuyên.

  pdf 68p lehuyhieu91vp 24-05-2014 24 5

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 10

  Tham khảo tài liệu 'tin học quản trị - hệ cơ sở dữ liệu phần 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p xipo2thi 07-03-2011 26 2

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học - ThS. Nguyễn Duy Hải

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học trình bày những kỹ thuật hỗ trợ thiết kế 1 bài giảng điện tử chất lượng và theo đúng yêu cầu. Nội dung bài giảng được giới thiệu trong 4 phần chính: Lý luận chung, Thiết kế bài giảng mẫu, Kỹ thuật Lecture Maker, Thảo luận và thực hành.

  pdf 75p saga07 11-04-2014 7 2

 • Bài giảng Tin học chuyên ngành dành cho khối B - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học chuyên ngành dành cho khối B trình bày về cơ sở dữ liệu, các hàm thống kê, thống kê mô tả, tương quan và hồi quy, hồi quy tuyến tính; phân tích phương sai, so sánh và kiểm định, phân tích phương sai 2 nhân tố, phân tích phương sai 1 nhân tố.

  pdf 53p lehuyhieu91vp 24-05-2014 11 2

 • Hệ thống thông tin hộ tịch

  Xây dựng hệ thống thông tin cấp tỉnh:  Khảo sát hiện trạng  Qui trình nghiệp vụ  Bài tóan: qui trình tin học hóa, thuộc tính cần quản lý

  ppt 7p ndl9488 05-05-2010 126 36

 • Hệ thống thông tin hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp với các đối tượng liên quan

  Tài liệu tham khảo về Hệ thống thông tin hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp với các đối tượng liên quan

  pdf 8p levuthi 19-04-2010 88 33

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 1

  Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu

  pdf 12p xipo2thi 07-03-2011 40 6

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 2

  Cơ sở dữ liệu thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf 12p xipo2thi 07-03-2011 34 5

 • Một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ thông tin hỗ trợ các hoạt động thương mại nước ta hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ thông tin hỗ trợ các hoạt động thương mại nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 61p antigone89 11-02-2012 36 5

 • Bài tâp môn tin học đại cương

  Tham khảo sách 'bài tâp môn tin học đại cương', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nt18104 30-05-2013 18 4

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 7

  Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...

  pdf 12p xipo2thi 07-03-2011 36 3

 • SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Tin học ở trường THPT Cồn Tiên

  Sáng kiến “Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào môn Tin học ở trường THPT Cồn Tiên” nhằm đánh giá tính hiệu quả của phương pháp dạy học này và vận dụng dạy học theo dự án một cách có hiệu quả trên đối tượng học sinh của trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf 15p thivuhuong 18-05-2014 6 3

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 9

  Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, Postgres

  pdf 12p xipo2thi 07-03-2011 25 3

 • Tin Học Quản Trị - Hệ Cơ Sở Dữ Liệu phần 3

  Sau đây là một số ưu diểm mà CSDL mang lại: - Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. - Đảm bảo dữ liệu có thẻ được truy suất theo nhiều cách khác nhau - Nhiều người có thể sủ dụng một cơ sở dữ liệu.

  pdf 12p xipo2thi 07-03-2011 33 3

 • Tin học đại cương

  Tham khảo sách 'tin học đại cương', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nt18104 30-05-2013 18 2

 • Giáo trình tin học đại cương - Trường ĐH Công Nghiệp I

  Tin học là một ngành khoa học được dạy trong tất cả các trường đại học, tuy nhiên nội dung có khác nhau. Tùy theo yêu cầu của từng ngành mà chỉ định số tiết, ngành nông nghiệp được chia ra làm hai khối, khối A và khối B, thường dạy 60 tiết cho khối A và 45 tiết cho khối B.

  pdf 190p thanhnhuk10 28-08-2011 462 206

 • Ebook Hệ thống thông tin quản lý - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Ebook "Hệ thống thông tin quản lý" gồm 7 chương trong đó giới thiệu chung về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông tin chức năng, các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, thương mại điện tử.

  pdf 225p 951864273 15-05-2012 300 166

 • Bài giảng tin học quản lý 6

  Hệ thông tin hỗ trợ điều khiển tác nghiệp gồm: Hệ thông tin văn phòng; Hệ thông tin chức năng trong doanh nghiệp: Hệ thống thông tin marketing, Hệ thống thông tin sản xuất, Hệ thống thông tin quản lý nhân sự, Hệ thống thông tin kế toán và tài chính

  ppt 24p vuquangluong 15-09-2010 249 123

 • Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 9 – Thông tin về Active Directory

  Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 9 – Thông tin về Active Directory Trong các phần gần đây của loạt bài bài này, chúng tôi đã giới thiệu nhiều về Active Directory và cách nó làm việc với các bộ điều khiển miền mạng. Bạn cũng đã được giới thiệu qua các phần trước rằng Active Directory về cơ bản là một cơ sở dữ liệu gồm có nhiều đối tượng khác nhau như tài khoản người dùng và...

  pdf 9p maicon24 24-07-2010 115 77

 • + Xem thêm 12432 Tin Học Văn Phòng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản