10 Bài Tập môn Kinh Tế Luật đặc sắc

Chia sẻ: Tran Thanh Quy | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.822
lượt xem
463
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 Bài Tập môn Kinh Tế Luật đặc sắc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí xã hội biên về tiền lương trên thị trường lao động biến thiên theo hàm W = 100.000 + 200L, trong đó W là mức lương, tính bằng đồng/tháng, còn L là số giờ công/tháng. Đường cầu hàng tháng về nhân công là W = 200.000 – 300L. a. Nếu thị trường lao động là cạnh tranh hoàn hảo thì có bao nhiêu giờ công được cung ứng mỗi tháng? Trong điều kiện nào thì mức cân bằng thị trường về số giờ công này đạt hiệu quả xã hội? b. Nếu một đạo luật quy định mức tiền lương tối thiểu là 170.000 đồng/tháng được ban hành thì tổn thất xã hội do đạo luật này gây ra là bao nhiêu? Cho biết ảnh hưởng của đạo luật đó đến giá, chi phí xã hội biên và lợi ích xã hội biên của thị trường lao động?

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 Bài Tập môn Kinh Tế Luật đặc sắc

 1. Bài tập ôn thi Luật kinh tế

  pdf 5p 7290 2051

  Tài liệu bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế, luật. Mời các bạn cùng tham khảo để hệ thống kiến thức cũng như được làm quen với các dạng câu hỏi có khả năng ra trong đề thi. Chúc các bạn thi tốt!

 2. MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÂU HỎI HỌC TẬP VÀ THẢO LUẬN

  doc 20p 230 53

  (Người học phải trả lời được các câu hỏi sau đây khi đọc tài liệu ở nhà và nghe giảng) 1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”? 3. Nội dung cơ bản của Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn gốc nhà nước? 4. Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước? 5. Thị tộc – bộ...

 3. Ôn trắc nghiệm luật kinh tế

  doc 127p 1099 607

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần công ty. (tài liệu có đáp án để sinh viên kiểm.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy...

 4. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG BÀI TẬP MÔN KINH TẾ HỌC SẢN

  pdf 8p 511 92

  KHOA KINH TẾ VÀ PTNT BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG BÀI TẬP MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT (Học kì II, năm học 2010-2011 (Chú ý: Sinh viên phải làm cả phần lý thuyết và phần bài tập) A. PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1: Anh/chị hãy nếu khái niệm về hàm sản xuất và nêu một số ứng dụng chính của hàm sản xuất. Câu 2: Trong ngắn hạn, điều kiện để tổng sản phẩm (TP) và sản phẩm bình quân (AP) tối đa là gì? Dùng sơ đồ để mô tả mối quan hệ giữa TP, AP và MP. Câu 3: Có...

 5. Luật Kinh tế - Bài 1

  pdf 15p 614 164

  • Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế • Nguồn của pháp luật kinh tế • Văn bản quy phạm pháp luật • Tập quán thương mại • Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

 6. Bài tập môn Kinh tế công cộng

  doc 15p 2797 750

  Tài liệu tham khảo Bài tập môn Kinh tế công cộng sẽ giúp bạn làm quen với hình thức các bài tập của môn học, hệ thống lại kiến thức qua bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

 7. Những bài tập tình huống kinh tế hay dành cho sinh viên chuyên ngành

  doc 4p 4292 2103

  Tài liệu tham khảo Bài tập tình huống luật kinh tế có trả lời giúp các bạn sinh viên học tập và có hướng ôn tập đúng để làm bài thi có kết quả cao hơn. Chúc các bạn có kết quả tốt!

 8. Bài tập tình huống về môn luật kinh tế

  doc 8p 3931 1358

  Tài liệu tham khảo về bài tập tình huống luật kinh tế

 9. Bài tập Luật kinh tế

  doc 22p 2086 1234

  Tài liệu tham khảo về các bài tập ôn tập môn luật kinh tế dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và kiểm tra kiến thức.

Đồng bộ tài khoản