Bộ bài giảng Giới thiệu Khoa học máy tính của Nguyễn Thanh Trung

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.029
lượt xem
41
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Bộ bài giảng Giới thiệu Khoa học máy tính của Nguyễn Thanh Trung
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Giới thiệu Khoa học máy tính của giảng viên Nguyễn Thanh Trung, cung cấp kiến thức cơ bản nhất về hệ thống máy tính, xử lý thông tin, hệ điều hành, mạng máy tính,...Khoa học máy tính là một bộ môn khoa học nghiên cứu về máy tính, các thuật toán, và các phương pháp tính toán dùng công cụ máy tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Giới thiệu Khoa học máy tính của Nguyễn Thanh Trung

 1. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương mở đầu

  ppt 24p 125 26

  Cung cấp kiến thức tổng quan về máy tính, sự phát triển của công nghệ chế tạo và các sản phẩm CNTT. Tổng quan về hệ thống máy tính, xử lý thông tin trên máy tính. Các khái niệm cơ bản về Hệ điều hành. Tổng quan về mạng máy tính và Internet. Cơ bản về lập trình. Các vấn đề cơ bản về công nghệ phần mềm. Các hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

 2. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 1

  ppt 79p 142 45

  Máy tính (Computer) là một thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý thông tin theo các chương trình định trước. Máy tính, máy tính tương tự (Analog), máy tính số (Digital)… Sơ lược về lịch sử và phân loại máy tính Thế hệ thứ nhất (1945-1955) máy tính dùng đèn điện tử: Trong những năm 40- 50 các thiết bị đầu tiên của máy tính điện tử được xây dựng và phát triển với. + Phần cứng: Chủ yếu là dùng đèn điện tử, độ tin cậy thấp, tốc độ chậm tiêu hao năng lượng rất lớn. Ví dụ: Chiếc...

 3. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 2

  ppt 115p 111 31

  Máy tính ngày nay vẫn dựa trên kiến trúc của máy tính Von Neumann. Truy cập dữ liệu trực tiếp qua DMAC như sau: Thiết bị/Bộ nhớ cần chuyển dữ liệu, phát tín hiệu Data Request DMAC.Nếu chấp nhận, CPU trả lời tín hiệu cho DMAC và tự treo để nhường quyền điều khiển hệ thống Bus cho DMAC.DMAC dành quyền điều khiển Bus và tiến hành truy cập dữ liệu theo từng block dữ liệu.

 4. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 3

  ppt 75p 97 22

  Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành gồm: HĐH là gì, chức năng của HĐH, phân loại và những HĐH phổ biến,... Trình bày những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động cũng cấu trúc bên trong của HĐH. Giúp sinh viên biết được tầm quan trọng của HĐH cũng như việc lựa chọn HĐH cho phù hợp với mục tiêu sử dụng

 5. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 4

  ppt 66p 94 31

  Cung cấp những kiến thức nền tảng về mạng máy tính, Internet gồm: các loại mạng, mô hình OSI, giao thức TCP/IP, cách thức truyền thông tin trên mạng... Giới thiệu một số hình thức tấn công mạng và các giải pháp bảo vệ mạng. Giúp sinh viên thấy được vai trò của mạng, internet trong xu thế hội nhập, những ảnh hưởng của mạng, internet vào cuộc sống.

 6. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 5

  ppt 55p 128 36

  Giới thiệu tổng quan về thuật toán và cách chuyển từ 1 thuật toán thành 1 chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (C). Những yêu cầu khi xây dựng thuật toán: tính đúng đắn, khả thi,… cũng như xác định độ phức tạp của thuật toán.Máy tính? Làm theo “lệnh” của con người. Điểm mạnh là tính toán với tốc độ cao (hàng tỷ phép tính trên giây).

 7. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 6

  ppt 32p 83 24

  Phần mềm ? Là chương trình máy tính & sản phẩm liên quan Sản phẩm phần mềm ? Có thể xây dựng theo yêu cầu riêng của khách hàng - Sp theo đơn đặt hàng; hay yêu cầu chung của thị trường - SP phổ biến Công nghệ Phần mềm ? Là ngành công nghệ có liên quan đến tất cả các khía cạnh của SP phần mềm

 8. Giới thiệu Khoa học máy tính - Chương 7

  ppt 62p 84 28

  Giới thiệu chung về CSDL, các mô hình dữ liệu, HQT CSDL, các tính năng của HQT CSDL Các vấn đề cơ bản về Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống. Cơ sở dữ liệu (Database) Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính Danh sách sinh viên Niên giám điện thoại Danh mục các đề án

Đồng bộ tài khoản