intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan khai phá dữ liệu web

Chia sẻ: Crius Crius | Ngày: | 6 tài liệu

2.497
lượt xem
823
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng quan khai phá dữ liệu web
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp cận về khái niệm khai phá text Khai phá text là khai phá dữ liệu đối với loại dữ liệu text. Quá trình phát hiện tri thức mới, có giá trị, tiềm ẩn trong tập hợp văn bản Mang tính đa dạng về phát biểu khái niệm khai phá dữ liệu Nội dung Khai phá text = Khai phá dữ liệu + Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - XLNNTN (Natural Language Processing: NLP) Các bài toán chung về khai phá dữ liệu cho dữ liệu đặc thù Một số bài toán riêng điển hình cho khai phá text Mối quan hệ giữa Khai phá Text và XLNNTN XLNNTN cung cấp tài nguyên, công cụ cơ sở cho khai phá Text Khai phá Text mở rộng các bài toán của XLNNTN Đan xen giữa Khai phá Text với XLNNTN

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng quan khai phá dữ liệu web

 1. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 1. Giới thiệu chung

  ppt 25p 411 184

  Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu giới thiệu về khai phá text và khai phá Web nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các khái niệm sự cần thiết của khai phá và đặc trưng của khai phá text và khai phá web. Khai phá text là khai phá dữ liệu đối với loại dữ liệu text.

 2. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 2. Khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web

  ppt 45p 251 82

  Chương 2: khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web nhằm giúp các bạn sinh viên dễ dàng phân tích mẫu truy nhập web, khai phá xu hướng sử dụng web thành thạo hơn, mời các bạn tham khảo để biết thêm các cách khai phá web .

 3. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 3 & 4

  ppt 43p 248 85

  Mời các bạn tham khảo bài giảng chương 3 và 4 khai phá dữ liệu web để các bạn có thể nắm vững một số kiến thức toán học bổ trợ và một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảng, mời các bạn tham khảo để nắm vững hơn.

 4. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 5. Biểu diễn web

  ppt 38p 201 81

  Hướng dẫn Biểu diễn web bằng văn bản gồm các bước thật đơn giản để các bạn có thể thực hành dễ dàng hãy tham khảo các bước sao đây thứ nhất: Là bước cần thiết đầu tiên trong xử lý văn bản, Phù hợp đầu vào của thuật toán khai phá dữ liệt, Tác động tới chất lượng kết quả của thuật toán KHDL.

 5. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 6. Tìm kiếm web

  ppt 110p 185 72

  Bài toán tìm kiếm văn bản: Khái niệm; Đánh giá; Tìm kiếm xấp xỉ. Máy tìm kiếm: Công cụ tìm kiếm trên Internet; Một số máy tìm kiếm điển hình; Các thành phần cơ bản; Crawling; Đánh chỉ số và lưu trữ; Tính hạng và tìm kiếm

 6. Bài giảng Khai phá dữ liệu web (PGS.TS. Hà Quang Thụy) - Chương 7. Phân lớp web

  ppt 67p 238 88

  Giới thiệu về phân lớp, phân lớp học giám sát, phân lớp học giám sát đến với chương này các bạn có thể nắm rõ các vấn đề mắc thắc cần giải quyết, một số bài tập ví dụ giúp các bạn thành thạo hơn với nội dung chương này. Mời các bạn tham khảo nhé!

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2