Bộ bài giảng Kế toán doanh nghiệp hay

Chia sẻ: Sdasf Dgfcg | Ngày: | 8 tài liệu

0
724
lượt xem
35
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Bộ bài giảng Kế toán doanh nghiệp hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Kế toán doanh nghiệp được biên soạn đầy đủ, về lý luận nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu kế toán doanh nghiệp.

Lưu
Kế toán doanh nghiệp là loại kế toán được tiến hành ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời. Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh. Trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc.

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Kế toán doanh nghiệp hay

 1. Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

  pdf 14p 45 5

  Doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Doanh thu thể hiện số tiền đã thu và sẽ thu được, còn kết quả thể hiện lợi nhuận mà doanh nghiệp đã thu được sau khi trừ đi tất cả.

 2. Kế toán doanh nghiệp - Chương 2 Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

  pdf 12p 80 7

  Doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Doanh thu thể hiện số tiền đã thu và sẽ thu được.

 3. Kế toán doanh nghiệp - Chương 3 Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

  pdf 22p 44 9

  Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết. Các kế toán viên mặc nhiên căn cứ vào đó mà áp dụng.

 4. Kế toán doanh nghiệp - Chương 4 Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

  pdf 16p 87 10

  Các khoản đầu tư ngắn hạn là một tài khoản thuộc phần tài sản ngắn hạn nằm trên bảng cân đối kế toán của một công ty. Tài khoản này bao gồm bất cứ khoản đầu tư nào mà một công ty thực hiện với thời gian dưới 1 năm. Các tài khoản như thế này thường gồm: cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản có tính thanh khoản tương đối nhanh.

 5. Kế toán doanh nghiệp - Chương 5 Kế toán các khoản phải thu

  pdf 22p 73 5

  Hầu hết các công ty có vị thế tiền mặt mạnh đều có tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. Điều này có nghĩa là một công ty có thể đủ sức đầu tư thặng dư tiền mặt vào cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đem tiền mặt thặng dư đi gửi tiết kiệm.

 6. Kế toán doanh nghiệp - Chương 6 Kế toán các khoản ứng trước

  pdf 13p 58 7

  Mục tiêu bài học: Hiểu được các khoản tạm ứng, chi phí trả trước ngắn hạn. Tìm hiểu các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ, phương pháp ghi nhận và hạch toán.

 7. Kế toán doanh nghiệp - Chương 7 Kế toán hàng tồn kho

  pdf 34p 55 7

  Tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn bao gồm cả công việc đang được thực hiện – hàng hóa đang trong nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau – cũng như thành phẩm đang chờ xuất kho đem bán hoặc vận chuyển đến khách hàng.

 8. Kế toán doanh nghiệp - Chương 8 Kế toán tài sản cố định

  pdf 59p 124 19

  Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Đồng bộ tài khoản