intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | 11 tài liệu

5.055
lượt xem
734
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh lớp 11
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lớp 11 là nền tảng cho các sĩ tử bước vào giai đoạn nước rút cuồi cùng và đối diện với kỳ thi TN PT và thi đại học đầy cam go và thử thách, để chuẩn bị tốt cho chương trinh anh văn lớp 11, sau đây đề thi khảo sát môn anh khối 11....

Lưu

Tài liệu trong BST: Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh lớp 11

 1. ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 11 NĂM HỌC : 2008-2009 MÔN :TIẾNG ANH

  pdf 6p 393 126

  Lớp 11 là nền tảng cho các sĩ tử bước vào giai đoạn nước rút cuồi cùng và đối diện với kỳ thi TN PT và thi đại học đầy cam go và thử thách, để chuẩn bị tốt cho chương trinh anh văn lớp 11, sau đây đề thi khảo sát môn anh khối 11 - 2008-2009

 2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11 môn tiếng anh năm 2010 - 2011 tỉnh Hà Tĩnh

  doc 5p 597 118

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 5 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH THỜI GIAN LÀM BÀI: 180 PHÚT Lưu ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi A. LEXICO – GRAMMAR I. Choose the best option A, B, C or D to complete the following questions. 1. According to the …………………… of the contract, tenants must give six months notice if they intend to leave. A. laws B. rules C. terms D. details 2. Please accept our …………………….. congratulations! A. finest B. warmest C. dearest D. deepest 3. It is difficult for museums to find funds...

 3. Đề thi kiểm tra học kỳ II ( 2007- 2008) Môn Tiếng Anh Lớp 11- Đề 3

  doc 2p 443 82

  The tourist industry is considered to be the world’s largest industry. Before 1950 about 1 million people(1)……….abroad each year(2)………..by the 1990s the fingure had(3)…….to over 400 million every year(4). ……large number of tourists, however, are beginning to cause problems. For example, in the Alps the skiers are destroying the mountain(5)…….came to enjoy.Even the mountain s are imported to be covered with old tons tents or food. That have been thrown away.

 4. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

  doc 11p 895 246

  TÀI LIỆU THAM KHẢO CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 TRƯỜNG THPT Chuyên Bắc Ninh

 5. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

  pdf 8p 369 76

  Tham khảo tài liệu 'kỳ thi olympic truyền thống 30/4 lần thứ xiii - đề thi môn tiếng anh lớp 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Đề thi Tiếng anh lớp 11 - HKII

  doc 3p 2304 733

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tiếng anh lớp 11 - hkii', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đề kiểm tra khảo sát Tiếng Anh 11

  pdf 26p 642 105

  Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra khảo sát và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo 3 Đề kiểm tra khảo sát Tiếng Anh 11 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

 8. Đề thi tiếng anh lớp 11

  doc 13p 467 163

  Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest 1. A. manure B. pasture C. adventure D. measure 2. A. supposed B. collected C. admired D. posed 3. A. quiet B. activity C. title D. quite 4. A.

 9. ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

  pdf 6p 1202 276

  Tham khảo tài liệu 'đề thi học kì i môn tiếng anh lớp 11 năm học 2010-2011 - trường thpt tĩnh gia 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 11 tỉnh Yên Bái (2010-2011)

  doc 7p 2820 720

  Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 11 năm học 2010-2011. Đề thi gồm có 8 trang. Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

 11. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT LẨN 1 HKII (2011-2012) TIẾNG ANH LỚP 11

  doc 19p 226 23

  Câu 1: Because of people’s……...with the environment, many kinds of plants and animals are becoming rare. A. interference B.supply C. survival D. influence Câu 2: The Titanic, …………....sank in 1922, was supposed to be unsinkable. A. that B. which C. who D. whose Câu 3: Choose the word which is stressed differently from the rest A. courteous B. subscribe C. influence D. spacious Câu 4: The music…………...I am listening is very good. A. to which B. that C....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2