Giáo trình, bài giảng Sinh học đại cương dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 6 tài liệu

1
1.582
lượt xem
71
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Giáo trình, bài giảng Sinh học đại cương dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh học đại cương là môn khoa học cơ bản có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành nông lâm và chuyên ngành khác, bộ sưu tập tổng hợp các giáo trình và bài giảng để các bạn dễ dàng tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình, bài giảng Sinh học đại cương dành cho các bạn tham khảo

 1. Giáo trình Sinh học đại cương - GS.TS. Mai Xuân Hương, ThS. Hoàng Viết Hậu

  pdf 145p 1074 577

  Giáo trình Sinh học đại cương được bố cục thành 5 chương, trình bày tổng quan về sinh học tế bào, trao đổi chất và năng lượng, cơ sở phân tử của di truyền học, di truyền học và học thuyết tiến hóa như học thuyết tiến hóa của Lamark, học thuyết tiến hóa của Darwin. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 2. Ebook Sinh học đại cương - Nguyễn Như Hiền

  pdf 124p 859 306

  Thế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao đổi chất, sinh sản, thích nghi, tiến hóa và các mối quan hệ với môi trường. Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về thế giới sinh vật như cơ sở hóa học của sự sống, đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào, sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 3. Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  pdf 140p 183 79

  Thế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao đổi chất, sinh sản, thích nghi, tiến hóa và các mối quan hệ với môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để tìm hiểu các đặc tính và biểu hiện của sinh học.

 4. Giáo trình sinh học đại cương A1

  pdf 180p 365 112

  Cơ thể sinh vật được cấu tạo bởi những đơn vị cơ bản được gọi là tế bào. Cơ thể con người được cấu tạo bởi hàng ngàn tỉ tế bào. Trẻ sơ sinh có khoảng 2.000 tỉ tế bào, người trưởng thành có khoảng 100.000 tỉ tế bào; có khoảng 30 tỉ tế bào trong não, 20 tỉ tế bào hồng cầu trong máu và có khoảng 200 loại tế bào chuyên hóa khác nhau.

 5. Bài giảng sinh học đại cương - Nguyễn Thị Hòa

  pdf 80p 92 23

  Học thuyết tế bào, một trong những quan điểm thống nhất của cơ bản c ủa sinh h ọc, nói rằng mọi sinh vật đều được cấu tạo từ những đơn vị c ơ sở đ ược gọi là t ế bào và t ừ các ch ất do t ế bào sinh ra. Mặc dù khác nhau nhiều về kích thước và hình dạng bên ngoài, song m ọi sinh v ật đ ều được tạo nên từ những viên gạch cấu trúc nhỏ bé này.

Đồng bộ tài khoản