intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

2.261
lượt xem
775
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây " bao gồm 16 chương, 3 phụ lục, giới thiệu về công nghệ không dây, các tiêu chuẩn cũng như những mong đợi về mạng không dây. Tài liệu còn trình bày các thành phần để nối mạng không dây thông thường và hướng dẫn các tiến trình lắp đặt mạng không dây điển hình tại nhà, nơi làm việc, tại khu trường đại học và cộng đồng

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây

 1. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 1

  pdf 31p 333 192

  Tài liệu " Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây " bao gồm 16 chương, 3 phụ lục, giới thiệu về công nghệ không dây, các tiêu chuẩn cũng như những mong đợi về mạng không dây. Tài liệu còn trình bày các thành phần để nối mạng không dây thông thường và hướng dẫn các tiến trình lắp đặt mạng không dây điển hình tại nhà, nơi làm việc, tại khu trường đại học và cộng đồng...

 2. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 9

  pdf 31p 154 75

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 9', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 8

  pdf 31p 157 74

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 8', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 7

  pdf 31p 168 77

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 7', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 6

  pdf 31p 161 80

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 6', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 5

  pdf 31p 164 81

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 5', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 4

  pdf 31p 180 81

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 4', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 3

  pdf 31p 172 90

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 2

  pdf 31p 202 106

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 2', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 10

  pdf 28p 167 78

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây part 10', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2