Những giáo trình và bài giảng hay nhất về quy hoạch lâm nghiệp

Chia sẻ: To Thi Ly | Ngày: | 14 tài liệu

0
665
lượt xem
32
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Những giáo trình và bài giảng hay nhất về quy hoạch lâm nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy hoạch lâm nghiệp hướng đến tổ chức kinh doanh hợp lý, hiệu quả và lâu dài các nguồn tài nguyên đa dạng của rừng, cung cấp cho xã hội gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống nhân dân. Bộ sưu tập gồm những tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành

Lưu

Tài liệu trong BST: Những giáo trình và bài giảng hay nhất về quy hoạch lâm nghiệp

 1. Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức chung về QHLN - ThS. Vi Việt Đức

  ppt 9p 126 19

  Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là tài nguyên rừng, bao gồm rừng và đất rừng. Tác dụng của lâm nghiệp đối với nền kinh tế có nhiều mặt. Rừng nước ta phân bố không đều. Vì vậy cần phải tiến hành quy hoạch lâm nghiệp nhằm bố cục hợp lý về mặt không gian tài nguyên rừng...

 2. Bài giảng Phần 1. Cơ sở kinh tế và kỹ thuật của QHLN - Chương 2: Cơ sở kinh tế của QHLN - ThS. Vi Việt Đức

  ppt 15p 65 12

  Rừng đặc dụng, củng cố hệ thống rừng hiện có 2,14 triệu ha theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt tiêu chí chất lượng của rừng. Đối với hệ sinh thái chưa có hoặc còn ít, phát triển thêm một vài khu mới ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên...

 3. Bài giảng Phần 1. Cơ sở kinh tế và kỹ thuật của QHLN - Chương 3. Cơ sở kĩ thuật của quy hoạch lâm nghiệp - ThS. Vi Việt Đức

  ppt 69p 65 13

  Tuổi lâm phần: - Tuổi của lâm phần là số năm cần thiết để cây rừng hoặc lâm phần đạt tới một trạng thái nhất định trong quá trình sinh trưởng của nó. - Theo quan điểm năng lực sinh trưởng người ta phân biệt giữa tuổi tuyệt đối, tuổi sinh trưởng và tuổi kinh doanh.

 4. Bài giảng phần 2: Nội dung quy hoạch lâm nghiệp - Chương 4: Điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch - ThS. Vi Việt Đức

  ppt 25p 91 15

  Mục đích của điều tra điều kiện sản xuất lâm nghiệp là tiến hành điều tra một cách đầy đủ, có hệ thống và phân tích sâu sắc điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội và tình hình sản xuất kinh doanh lâm nghiệp từ trước tới nay của đối tượng quy hoạch, làm cơ sở xây dựng phương án quy hoạch lâm nghiệp...

 5. Bài giảng phần 2: Nội dung quy hoạch lâm nghiệp - Chương 5. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp - ThS. Vi Việt Đức

  ppt 36p 119 24

  Việc làm trước tiên của nội dung quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp sau khi hoàn thành điều tra điều kiện cơ bản là xác định phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu sản xuất kinh doanh của đối tượng quy hoạch. Khi xác định phương hướng, mục tiêu kinh doanh tuỳ theo từng đối tượng cần phải căn cứ vào các yếu tố sau:...

 6. Bài giảng Điều tra rừng: Phần 2. Quy hoạch rừng - Chương 1. Tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp - ThS Vũ Văn Thông

  pdf 10p 243 88

  Trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quát và bức tranh về phát triển quy hoạch lâm nghiệp (QHLN) trong nước và trên thế giới, lý do hình thành khoa học quy hoạch, các bước phát triển của nó. Những khái niệm cơ bản sẽ được thảo luận giúp cho sinh viên bắt đầu tiếp cận với môn khoa học quản lý tài nguyên rừng ...

 7. Bài giảng Điều tra rừng: Phần 2. Quy hoạch rừng - Chương 2. Nội dung phương pháp quy hoạch lâm nghiệp - ThS Vũ Văn Thông

  pdf 46p 198 88

  Lâm nghiệp là mọt ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đối tượng của sản xuất kinh doanh của lâm nghiệp là tài nguyên rừng và đất rừng. Tác dụng lâm nghiệp đối với nền kinh tế có nhiều mặt, không những cung cấp gỗ tre, đặc sản rừng và các lâm sản khác mà còn tác dụng giữ đất, phòng hộ.

 8. Giao trình -Quản lý đất lâm nghiệp - chương 2

  pdf 16p 252 85

  CHƯƠNG 2 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA 2.1. Thực trạng công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp Đất lâm nghiệp và đất có khả năng lâm nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn (2/3) của diện tích đất tự nhiên trong toàn quốc. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy nạn phá rừng đã làm suy kiệt các nguồn tài nguyên rừng và gây ra những vấn đề xói mòn và phá vỡ các vùng rừng đầu nguồn tự nhiên. Lâm nghiệp là một...

 9. Giao trình -Quản lý đất lâm nghiệp - chương 3

  pdf 25p 138 50

  CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ ĐẤT LÂM NGHIỆP 3.1. Tổng quan về đánh giá đất lâm nghiệp Đất là tư liệu sản xuất sử dụng với nhiều mục tiêu khác nhau đặc biệt trong hoạt động nông lâm nghiệp. Mỗi mục tiêu sử dụng đất có những yêu cầu nhất định mà đất đai cần đáp ứng. Việc lựa chọn, so sánh các kiểu sử dụng đất hoặc cây trồng khác nhau phù hợp với điều kiện đất đai là đòi hỏi của người sử dụng đất, các nhà quy hoạch để có những quyết định xác thực trong việc sử dụng đất...

 10. Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng

  pdf 162p 281 119

  Tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng: Quản lý rừng bền vững; Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng; Mục đích và nhiệm vụ của quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng; Đối tượng của quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng; Lịch sử phát triển của khoa học quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng

 11. Giáo trình đo đạc lâm nghiệp - ThS. Nguyễn Thanh Tiến

  pdf 214p 383 154

  Đo đạc lâm nghiệp là môn học cơ sở giúp cho người học giải quyết vấn đề thực tiễn của chuyên ngành như: quản lý tài nguyên rừng, quy hoạch phát triển tài nguyên rừng, thiết kế kiểu rừng...Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng rừng....

 12. Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp

  ppt 9p 151 49

  Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp: Cấp toàn cầu; Xây dựng một chiến lược sử dụng tài nguyên rừng; Cấp quốc hoặc gia cấp tỉnh; Đưa các chính sách quốc gia. Phân bổ nguồn tài nguyên và các ưu tiên phát triển giữa các khu vực. Các vấn đề liên quan đến luật pháp và chính sách. Bản đồ tỷ lệ từ 1:1,000,000 đến 1:250,000....

 13. Ebook Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam - Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương

  pdf 124p 300 127

  Cuốn sách “Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam” tập hợp các kết quả nghiên cứu thành công về phương pháp đánh giá đất đai và được áp dụng trong thực tiễn sản xuất. Nội dung cuốn sách trình bày các nội dung về tổng quan đánh giá đất lâm nghiệp, nghiên cứu và áp dụng đánh giá đất lâm nghiệp ở Việt Nam, xây dựng tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá đất lâm nghiệp cấp xã phục vụ trồng rừng. Tài liệu này dành cho những ai quan tâm đến đất đai.

 14. Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 7: Phân loại sử dụng, lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp

  pdf 63p 307 115

  Đất lâm nghiệp được xác định là đất có rừng và đất không có rừng hoặc là đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch sử dụng cho mục tiêu phát triển lâm nghiệp. Để có cơ sở quản lý, sử dụng co hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp việc sử dụng phân loại đầt cần phải được tiến hành đầu tiên.

Đồng bộ tài khoản