Những tài liệu tìm hiểu về kỹ năng kinh doanh

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 5 tài liệu

1
780
lượt xem
257
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Những tài liệu tìm hiểu về kỹ năng kinh doanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động kinh doanh là gì? tất cả các hoạt động kinh doanh đều có một số đặc điểm cơ bản chung đó tạo ra lợi nhuận và hoạt động ở một thị trường mà ở đó bạn bán sản phẩm và dịch vụ cho các khách hàng trong khi phải đối mặt với sự cạnh tranh

Lưu

Tài liệu trong BST: Những tài liệu tìm hiểu về kỹ năng kinh doanh

 1. Bài giảng quản trị rủi ro trong kinh doanh

  pdf 0p 5320 2062

  Khái niệm, nhận dạng,phân loại rủi ro, phương pháp phân tích rủi ro...

 2. Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản

  pdf 79p 4208 2575

  Hoạt động kinh doanh là gì? tất cả các hoạt động kinh doanh đều có một số đặc điểm cơ bản chung đó tạo ra lợi nhuận và hoạt động ở một thị trường mà ở đó bạn bán sản phẩm và dịch vụ cho các khách hàng trong khi phải đối mặt với sự cạnh tranh

 3. Đề cương bài giảng: Kỹ năng giao tiếp hiệu quản trong kinh doanh

  pdf 132p 3603 2620

  Môn học gồm 6 chương: Chuong 1. Tổng quan về hoạt động giao tiếp; Chương 2. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp; Chương 3. Cơ sở của hành vi giao tiếp; Chương 4. Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Chương 5. Giao tiết trong môi trường công ty; Chương 6.....

 4. Bài giảng môn quản trị

  doc 90p 3090 2207

  Để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí,thành quả công việc v.v…Bài giảng môn quản trị học hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

 5. Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp

  pdf 43p 4440 1670

  Tài liệu tham khảo ôn thi Quản trị doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.Câu : Hội đồng thành viên của công ty TNHH có các quyền, và nhiệm vụ sau đây. Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn phương thức đầu tư và dự án đầu tư

Đồng bộ tài khoản