intTypePromotion=1

Top 10 đề tài luận văn tốt nghiệp tài chính tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Trần Văn Tan | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.811
lượt xem
2
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Top 10 đề tài luận văn tốt nghiệp tài chính tín dụng ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BST Luận văn tốt nghiệp tài chính tín dụng ngân hàng được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn sinh viên năm cuối để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với 10 mẫu đề tài tiêu biểu như sau: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với quản trị rủi ro tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền - Thành phố Cần Thơ; Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng; Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Tín dụng ngân hàng tại ngân hàng Eximbank;...Mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập!

Lưu

Tài liệu trong BST: Top 10 đề tài luận văn tốt nghiệp tài chính tín dụng ngân hàng

 1. Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với quản trị rủi ro tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  pdf 94p 181 66

  Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với quản trị rủi ro tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng thương mại. Thực trạng hoạt động tín dụng và việc áp dụng xếp hạng tín dụng nội bộ vào quản trị rủi ro tại BIDV. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV.

 2. Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền - Thành phố Cần Thơ

  pdf 83p 319 142

  Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008), tìm ra những thuận lợi, những khó khăn, để từ đó đề ra nhũng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng.

 3. Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

  pdf 62p 19 3

  Khóa luận được bố cục thành 3 chương: chương I - Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng chính Sách Xã Hội, chương II - Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHCSXH quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (2017-2019) và chương III - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHCSXH quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

 4. Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh huyện Kiến Thụy

  pdf 68p 20 5

  Khóa luận nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Kiến Thụy. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại đơn vị.

 5. Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank

  pdf 83p 137 29

  Mục đích nghiên cứu: xem xét một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và việc đầu tư tín dụng của VPBank cho các doanh nghiệp này. Đồng thời đề tài cũng đưa ra một số giải pháp tín dụng nhằm góp phần phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phạm vi hoạt động của VPBank.

 6. Báo cáo thực tập nhận thức: Công việc tín dụng cá nhân tại ngân hàng quân đội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

  pdf 39p 691 171

  Nội dung báo cáo thực tập nhận thức nhằm giới thiệu về Ngân hàng uân đội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đồng thời ghi chép những công việc, kinh nghiệm và nhận xét theo quan điểm cá nhân sau thời gian thực tập phòng tín dụng cá nhân tại ngân hàng.

 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Chương

  pdf 50p 550 161

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Chương có mục đích góp phần tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn cả về quy mô lẫn chất lượng góp phần phát triển đất nước trên cơ sở những số liệu hoạt động về tín dụng trung và dài hạn tại NHNN&PTNTVN trong 3 năm gần đây.

 8. Báo cáo tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín phòng giao dịch Đầm Sen

  doc 53p 247 67

  Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo tốt nghiệp với đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín phòng giao dịch Đầm Sen" để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

 9. Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng tại ngân hàng Eximbank

  doc 34p 10474 3282

  Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank Chợ Lớn: về lịch sử, lĩnh vực họat động, kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm(2006, 2007, 2008). Đi sâu phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng từ đó phát hiện những ưu điểm của hoạt động tín dụng này, để đề ra những giải pháp phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đồng thời khắc phục những mặt yếu kém. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng.

 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Sài Gòn

  pdf 75p 859 199

  Mục tiêu của đề tài là phân tích và tìm hiểu sâu hơn về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn trong giai đoạn năm 2010- 2012. Đề ra những kiến nghị và giải pháp để góp phần khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn.

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=227
p_intCateID2=230
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2