Trọn bộ bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ của TS. Nguyễn Lệ Nhung

Chia sẻ: Thai Hoang Ny | Ngày: | 7 tài liệu

0
3.118
lượt xem
89
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ của TS. Nguyễn Lệ Nhung
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập các bài giảng nghiệp vụ lưu trữ của TS. Nguyễn Lệ Nhung sẽ mang đến cho các bạn những tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học tập. Các bài giảng cung cấp kiến thức về: Công tác lưu trữ, phông lưu trữ, giá trị tài liệu, thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu,...

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ của TS. Nguyễn Lệ Nhung

 1. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1

  ppt 55p 1076 294

  Chương 1: Tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ và lưu trữ học - Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính (hoặc bản sao hợp pháp) của những tài liệu có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, được bảo quản trong các kho lưu trữ để khai thác, ...

 2. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

  ppt 75p 889 356

  Chương 2. Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam - Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 26/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

 3. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3

  ppt 57p 647 184

  Chương 3. Xác định giá trị tài liệu - XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để: quy định THBQ cho từng loại TL hình thành trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân theo giá trị của chúng về các mặt kinh tế, chính trị, khoa học, lịch sử…

 4. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 4

  ppt 26p 536 195

  Chương 4. Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ - TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệu thuộc lưu trữ cơ quan và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

 5. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 5

  ppt 59p 343 88

  Chương 5. Chỉnh lý tài liệu - Chỉnh lý tài liệu là việc tổ chức lại TL trong phông theo 1 ph/án phân loại khoa học, trong đó tiến hành: chỉnh sửa, hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ; XĐGTTL; hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu; Xây dựng công cụ tra cứu đối với phông hoặc khối TL đưa ra chỉnh lý.

 6. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 6

  ppt 37p 625 175

  Chương 6. Thống kê tài liệu lưu trữ - Thống kê TLLT là việc áp dụng các phương pháp, công cụ chuyên môn để xác định rõ ràng, chính xác số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu và hệ thống TTB bảo quản tài liệu trong các kho LT.

 7. Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 7

  ppt 48p 472 116

  Chương 7. Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ - Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm tài liệu và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.

Đồng bộ tài khoản