Trọn bộ bài giảng Nhập môn mạng máy tính dành cho sinh viên công nghệ thông tin

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 8 tài liệu

0
510
lượt xem
28
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng Nhập môn mạng máy tính dành cho sinh viên công nghệ thông tin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng máy tính hay hệ thống mạng được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu.... Cùng với các bài giảng trong bộ sưu tập các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức căn bản về nhập môn mạng máy tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Nhập môn mạng máy tính dành cho sinh viên công nghệ thông tin

 1. Nhập môn mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  pdf 54p 270 100

  Nội dung chương 1: I. Định nghĩa mạng máy tính; II. Các mô hình mạng máy tính; III. Kiến trúc mạng máy tính; IV. Môi trường truyền vật lý mạng cục bộ.

 2. Nhập môn mạng máy tính - Chương 2: Lớp Data link (lớp liên kết dữ liệu)

  pdf 41p 215 87

  Nội dung chương 2: I. Các ván đề thiết kế lớp data link; II. Các giao thức gởi nhận frame cơ bản; III. Các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng; IV. Ví dụ giao thức lớp data link - Giao thức PPP

 3. Nhập môn mạng máy tính - Chương 3: Lớ MAC (lớp con điều khiển truy cập môi trường)

  pdf 65p 173 73

  Khái niệm lớp MAC: Lớp Physical và Data link (mô hình OSI): giải quyết vấn đề các máy đồng thời truy cập đường truyền dạng broadcast (quảng bá). Dự án IEEE 802: các đặc tả của 2 lớp này trên mạng cục bộ - tiêu chuản mạng cục bộ.

 4. Nhập môn mạng máy tính - Chương 4: Lớp NETWORK (lớp mạng)

  pdf 78p 178 71

  Nhiệm vụ lớp network: Cung cấp dịch vụ gửi nhận dữ liệu (packet) giữa hai máy bất kỳ - hai máy bất kỳ có thể trên các mạng khác nhau. Giải quyết vấn đề định tuyến, liên mạng, định địa chỉ mạng.

 5. Nhập môn mạng máy tính - Chương 5: Lớp TRANSPORT (lớp giao vận)

  pdf 36p 162 67

  Nhiệm vụ lớp transport: Cung cấp dịch vụ gởi nhận dữ liệu tin cậy giữa các chương trình trên hai máy bất kỳ. Thực hiện: • Chia và ghép dữ liệu từ lớp application • Kiểm soát lỗi, kiểm soát lưu lượng. Lớp transport có vai trò quan trọng trên kiến trúc mạng nhiều lớp.

 6. Nhập môn mạng máy tính - Chương 6: Lớp APPLICATION (lớp ứng dụng)

  pdf 85p 146 67

  Giới thiệu DNS: DNS là sơ đồ đặt tên: • Dạng text • Có thứ bậc • Cơ sở dữ liệu tên được quản lý phân bố. Dùng để ánh xạ tên máy với địa chỉ IP, có thể dùng cho mục đích khác. Được định nghĩa trong RFC 1034, 1035

 7. Nhập môn mạng máy tính - Chương 7: Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

  pdf 36p 160 65

  Các kỹ thuật an toàn: An toàn mạng là công việc thường xuyên thực hiện dựa trên các chính sách an toàn. Các kỹ thuật liên quan phần cứng: An toàn vật lý cho thiết bị; Dùng thiết bị dự phòng (RAID, Mirror...); Dùng các máy trạm không đĩa (diskless workstation).

Đồng bộ tài khoản