Trọn bộ bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho các sinh viên tham khảo

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 7 tài liệu

0
3.822
lượt xem
160
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho các sinh viên tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nhằm giúp các bạn sinh viên dễ dàng nắm vững các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo qua bộ bài giảng này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho các sinh viên tham khảo

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1

  ppt 86p 309 88

  Tham khảo bài thuyết trình 'tư tưởng hồ chí minh-chương 1: nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2

  ppt 60p 272 63

  Mác, Ăngghen nêu các quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận về vấn đề. Đó là: Nguồn gốc, bản chất của vấn đề dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân và Đảng của nó với vấn đề dân tộc

 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3

  ppt 30p 284 84

  Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam.Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện.Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ quan điểm duy vật lịch sử của Mác. Người đã tiếp thu những quan điểm về bản chất và mục tiêu của CNXHKH.Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc

 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4

  ppt 54p 193 54

  “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”

 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

  ppt 61p 272 54

  Đến với CN Mác – Lênin, Bác hiểu rõ hơn về:Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử, động lực của các cuộc CM.Sức mạnh của quần chúng chỉ phát huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một “đảng cách mệnh” chân

 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6

  ppt 55p 261 49

  Sự nghiệp CM XHCN là xoá bỏ XH cũ, xây dựng XH mới với những lý tưởng và khát vọng cao đẹp nên cần người có đức và tài Lênin: “Đạo đức đó là những gì góp phần phá huỷ XH cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh GCVS đang sáng tạo ra XH mới của những người CS”

 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 7

  ppt 14p 307 65

  Tham khảo bài thuyết trình 'tư tưởng hồ chí minh-chương 7: một số vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng hồ chí minh trong công cuộc đổi mới', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản