Tuyển tập bài giảng về phương thức sản xuất tư bản của Mác - Lenin

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 6 tài liệu

0
547
lượt xem
15
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tuyển tập bài giảng về phương thức sản xuất tư bản của Mác - Lenin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp những bài giảng hay nhất nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững được kiến thức cơ bản của môn học. Bài giảng dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành tham khảo để giảng dạy và nghiên cứu học tập tốt hơn!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng về phương thức sản xuất tư bản của Mác - Lenin

 1. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Trần Văn Thắng

  doc 78p 1353 369

  Tác phẩm chính của Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa” . Học thuyết kinh tế của Mác là “nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác” ; là kết quả vận dụng thế giới quan duy vật và phương...

 2. Học thuyết kinh tế của C.Nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  ppt 42p 104 11

  Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền

 3. Bài giảng: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Ts. Nguyễn Văn Ngọc

  ppt 75p 133 25

  Hai điều kiện ra đời sản xuất hàng hóa Một là: Có sự phân công lao động xã hội, tức là có sự chuyên môn hóa sản xuất và trong xã hội xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm.

 4. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac - Lê nin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  doc 159p 923 222

  Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, thông qua mối quan hệ giữa vật với vật chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hoá

 5. Phần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  ppt 45p 173 38

  Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thực chất đây là những nấc thang mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ..

 6. Phần thứ 2 : Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác-lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  pdf 88p 94 12

  Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.Tuy nhiên, phân công lao động xã hội chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. C.Mác đó chứng minh rằng, trong công xã thị tộc Ấn Độ cổ đạ..

Đồng bộ tài khoản