Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Học thuyết kinh tế

Xem 1-20 trên 6344 kết quả Học thuyết kinh tế
 • Đề tài "Xây dựng phương pháp chế biến một số sản phẩm gắn liền với thực tiễn cuộc sống tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy - học phần 2 Tạo lập doanh nghiệp, môn Công nghệ 10" nhằm mục đích xây dựng các phương pháp chế biến một số sản phẩm gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội tại địa phương, qua đó tạo điều kiện để học sinh tăng nội dung thực hành vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các tình huống thực tế, có thể đề xuất các phương án kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, nhất là các hộ gia đình ở vùng nông thôn có trình độ dân trí...

  pdf82p matroicon0804 21-11-2022 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Tổ chức dạy học dự án chủ đề: trải nghiệm thực tế về xác suất thống kê, góp phần bồi dưỡng năng lực cho học sinh THPT" nhằm trình bày thiết kế quy trình dạy học dự án chủ đề trải nghiệm thực tế về xác suất thống kê trong chương trình môn Toán lớp 11, nhằm giúp học sinh nhận thấy rõ hơn ý nghĩa của toán học, của lí thuyết xác suất trong đời sống, và thông qua các hoạt động thực tế mà các em tự mình trải nghiệm sẽ góp phần bồi dưỡng và phát triển năng lực, phẩm chất chung và một số năng lực đặc thù của môn Toán.

  pdf58p matroicon0804 21-11-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Thiết kế và tổ chức dạy học theo định hướng STEM chủ đề bản vẽ xây dựng môn Công nghệ 11" nhằm thiết kế và tổ chức một số dự án theo định hướng STEM để nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Công nghệ. Phát huy năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa lí thuyết và thực hành từ đó phát triển kĩ năng giải quyết tình huống thực tế của học sinh.

  pdf54p matroicon0804 21-11-2022 3 0   Download

 • Bài viết Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng đầu tư công trong quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi phân tích số liệu thống kê về nguồn, phân bổ và sử dụng đầu tư công trong quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi bằng phương pháp phân tích thống kê; kết quả đã cho thấy, đầu tư công có vai trò rất lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhưng lại dựa quá nhiều vào nguồn từ Trung ương, phân bổ chưa hợp lý và kém hiệu quả. Từ đây, nghiên cứu cũng kiến nghị một số hàm ý chính sách góp phần khắc phục tình trạng này.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 7 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học" nhằm định hướng dạy học theo phương pháp hiện đại, phát triển năng lực giải quyết vấn đề học sinh và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của thí nghiệm vật lý trong nghiên cứu khoa học và đời sống thực tế, tăng hứng thú và trực quan sinh động cho học sinh.

  pdf62p matroicon0804 21-11-2022 15 0   Download

 • Bài viết Liên kết nông hộ sản xuất nhỏ với thị trường thông qua hợp đồng – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam tiến hành phân tích sâu các tài liệu có liên quan được xuất bản và đưa ra bằng chứng về hiệu quả của hợp đồng nông nghiệp đến năng suất và thu nhập của nông hộ sản xuất nhỏ.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p duonghoanglacnhi 07-11-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p matroinho0804 17-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy nhiều biến; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời; Phân tích hồi quy và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p matroinho0804 17-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Đạo đức kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: 3 vấn đề lớn trong giáo dục hiện đại; kinh doanh có đạo đức trong môi trường kinh tế toàn cầu; bản chất hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa; vấn đề đạo đức kinh doanh trong tổ chức, doanh nghiệp và các thuyết quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf67p duonghoanglacnhi 07-11-2022 16 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf470p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: tổng quan tín dụng xanh; kinh nghiệm triển khai tín dụng xanh trên thế giới và bài học cho Việt Nam; đo lường lợi ích kinh tế - xã hội của triển khai tín dụng xanh ở các ngân hàng thương mại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p duonghoanglacnhi 07-11-2022 21 2   Download

 • Dựa trên lý thuyết đã được học trong chương trình làm nền tảng, thông qua việc thu thập số liệu, tình hình thực tế tại các doanh nghiệp tư nhân tại thành phố bằng nhiều nguồn, sẽ tiến hành phân tích thực trạng môi trường kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng, tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu với những nguyên nhân cụ thể, từ đó đề tài "Cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

  pdf108p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết ô tô" được thực hiện với nội dung gồm 7 chương. Chương 1: tính toán động lực học kéo của ô tô – máy kéo; Chương 2: tính toán động lực học phanh của ô tô; Chương 3: tính kinh tế nhiên liệu của ô tô - máy kéo; Chương 4: động lực học của ô tô máy kéo truyền động thuỷ lực; Chương 5: tính năng quay vòng của ô tô – máy kéo; Chương 6: tính ổn định của ôtô-máy kéo; Chương 7: tính năng cơ động của ô tô – máy kéo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf108p phuongduy205 06-11-2022 8 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế đối ngoại "Xử lý khủng hoảng truyền thông: trường hợp của Toyota và Malaysia Airlines và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam" với mục tiêu khái quát hệ thống lý thuyết về khủng hoảng truyền thông và cách thức xử lý khủng hoảng. Có cái nhìn cụ thể về cách thức xử lý khủng hoảng trong thực tiễn thông qua trường hợp của hai công ty Toyota và Malaysia Airlines. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p phuongduy205 06-11-2022 9 5   Download

 • Bài viết Nâng cao thu nhập của nông dân sau khi thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân sau khi thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 168 hộ nông dân bị mất đất.

  pdf9p viporsche 03-11-2022 18 1   Download

 • Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng được điều chỉnh, mở rộng để mang tính xã hội hóa. Cùng với nó, vai trò của nhà nước đối với đời sống kinh tế ngày càng tăng. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thích nghi với hoàn cảnh lịch sử mới và vẫn đang tồn tại, phát triển.

  pdf10p viporsche 03-11-2022 12 2   Download

 • Quyển giáo trình “Nghệ thuật trang điểm và biểu diễn thời trang” của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP HCM mục đích nhằm trang bị cho sinh viên năm cuối theo học ngành Thiết kế thời trang với số tiết lý thuyết 15 tiết thực hành 30 tiết. Những kiến thức cơ bản nhất trong giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể tự khẳng định mình với những kiến thức thẩm mỹ vào việc làm đẹp cho người mẫu biểu diễn những trang phục do mình thiết kế nhằm tạo nên nét cân đối hoàn hảo giữa nghệ thuật trang điểm và thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p runordie10 09-10-2022 23 1   Download

 • Tập bài giảng “Quản trị học” được biên soạn nhằm hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất về quản trị tổ chức. Bên cạnh đó, tập bài giảng có bổ sung các ví dụ minh họa, hệ thống câu hỏi ôn tập và tình huống thảo luận làm rõ hơn lý thuyết, nhờ đó giúp sinh viên có thể tự nghiên cứu và luyện tập. Tập bài giảng này có thể dùng làm tài liệu học tập cho đối tượng học sinh sinh viên chuyên ngành kế toán và kinh tế nói chung.

  pdf137p runordie8 07-10-2022 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1329 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Học thuyết kinh tế
p_strCode=hocthuyetkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2