intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Học thuyết kinh tế

Xem 1-20 trên 6685 kết quả Học thuyết kinh tế
 • Bài viết "Tác động của kế toán xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp" nhằm đánh giá hiệu quả của kế toán xanh dưới góc độ doanh nghiệp. Thông qua các lý thuyết liên quan và kết quả các nghiên cứu trước đây để xác định mối quan hệ giữa kế toán xanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm nguồn thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động về kinh tế và môi trường, đồng thời giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về thống kê học; khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p khanhchi2590 10-06-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nền kinh tế và Kinh tế học; Những vấn đề cơ bản về cung và cầu; Co giãn cung cầu và chính sách của Chính phủ; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p khanhchi2590 10-06-2024 7 2   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay"của tập thể các tác giả, do PGS. TS. Phạm Quốc Trung - PGS. TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về quy luật lưu thông tiền tệ của C. Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Sách gồm có 2 chương, chương 1 sau đây sẽ trình bày về việc vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác vào điều tiết nền kinh tế thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

  pdf139p zizaybay1102 03-06-2024 1 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay" bao gồm các nội dung của chương 2, vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác để nhận diện, phân tích khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Trong chương này sẽ nhấn mạnh quy luật lưu thông tiền tệ là cần thiết và cấp bách cả về lý luận và vận dụng thực tiễn trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang chịu những tác động nhất định từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

  pdf112p zizaybay1102 03-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá các nhân tố tác động đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM. Để xác định nhân tố tác động và mức độ tác động, nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 150 người tiêu dùng đang sinh sống ở khu vực TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết" nhằm hệ thống các nghiên cứu trong và ngoài trước có liên quan đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Tầm quan trọng của năng lực hấp thụ và sự liên kết giữa năng lực hấp thụ và lý thuyết thể chế" nhằm xem xét các tài liệu về năng lực hấp thụ (AC) để nâng cao hiểu biết về bản chất của cấu trúc tổ chức quan trọng này cũng như để đánh giá mức độ khả thi cho nghiên cứu giữa AC và lý thuyết thể chế (Institutional Theory - IT) để kết nối với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Công nghệ đã thôi thúc người tiêu dùng mua hàng ngẫu hứng khi xem livestream như thế nào?" nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến công nghệ đối với thôi thúc mua hàng ngẫu hứng khi xem livestream của người tiêu dùng. Do đó, ba yểu điểm được làm rõ gồm (i) tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến thôi thúc mua hàng ngẫu hứng; (ii) xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ của các yếu tố liên quan đến công nghệ và thôi thúc mua hàng ngẫu hứng; (iii) xác định sự ảnh hưởng của các yếu tố trên đến thôi thúc mua hàng ngẫu hứng khi xem livestream.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Tác động của các nhân tố bảo mật dữ liệu đến ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội" dựa trên lý thuyết hành vi của người tiêu dùng, đánh giá tác động của các biến (i) rủi ro bảo mật dữ liệu, (ii) yêu cầu về thông tin nhạy cảm, (iii) khả năng kiểm soát dữ liệu, (iv) yếu tố khách quan đến sự lo ngại của người tiêu dùng về bảo mật dữ liệu cá nhân.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Qua đó, tổng quan các tài liệu về đề tài nói trên được sử dụng làm cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu nhằm xác định và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế ban đêm tại Việt Nam.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

 • Trên cơ sở đánh giá năng lực hiện có của Tổng Công ty, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tông công ty trong lĩnh vực Xây dựng; bằng việc nghiên cứu lý thuyết đã được học kết hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty để xề xuất các giải pháp cơ bản để tăng năng lực đấu thầu tại Tổng Công ty.

  pdf113p dianmotminh03 06-06-2024 3 1   Download

 • Bài viết "Vận dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh để giải quyết hiện tượng trùng thuế trong đầu tư quốc tế" tập trung nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh để giải quyết hiện tượng trùng thuế trong đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô (Ngành: Kế toán/Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những vấn đề cơ bản về kinh tế học và kinh tế học vi mô; nắm được những vấn đề cơ bản về sản xuất, chi phí, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Kinh tế học và kinh tế học vi mô; những vấn đề cơ bản về sản xuất, chi phí, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; giải thích được sự vận động của cung và cầu trong nền kinh tế, cách thức lựa chọn sản lượng và các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 1 0   Download

 • Sách Bài tập Chính sách bảo hiểm xã hội được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy cho giảng viên khoa Bảo hiểm và tài liệu học tập cho sinh viên ngành Kinh tế; tạo điều kiện tốt hơn cho sinh viên khi tìm hiểu và nghiên cứu về chính sách BHXH tại Việt Nam. Nội dung sách bài tập Chính sách BHXH bao gồm hệ thống các câu hỏi lý thuyết, câu hỏi tình huống, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p khanhchi2560 24-05-2024 2 2   Download

 • Cuốn bài tập Kinh tế đầu tư gồm 4 chương theo cấu trúc của đề cương học phần: mỗi chương sẽ bao gồm tổng quan lý thuyết và các dạng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập kinh tế đầu tư. Phần câu hỏi lý thuyết và bài tập có hướng dẫn trả lời được các giảng viên trong bộ môn biên soạn hy vọng sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về đầu tư, các hình thức đầu tư đặc biệt là hoạt động đầu tư phát triển cũng như kỹ năng tính toán lựa chọn các phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội cho các dự án đầu tư phát triển.

  pdf122p khanhchi2560 24-05-2024 1 1   Download

 • Cuốn Bài tập Thẩm định dự án đầu tư gồm 5 chương theo cấu trúc của đề cương học phần: mỗi chương sẽ bao gồm tổng quan lý thuyết và các dạng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thẩm định dự án đầu tư. Phần câu hỏi lý thuyết và bài tập có hướng dẫn trả lời được các giảng viên trong bộ môn biên soạn hy vọng sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về thẩm định dự án đầu tư cũng như kỹ năng tính toán lựa chọn các phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội cho các dự án đầu tư.

  pdf169p khanhchi2560 24-05-2024 8 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Triết học-Mác Lênin" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết hình thái kinh tế-xã hội; nhà nước và cách mạng xã hội; triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Kinh doanh quốc tế năm 2020-2021 - Trường Đại học Kinh tế (Phần trắc nghiệm) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf5p viambani 21-05-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2