intTypePromotion=1
ADSENSE

"Cải thiện" ảnh chụp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

81
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện có nhiều người sử dụng máy ảnh số vì sự thuận tiện và linh động của nó, nhưng nếu khoản chi cho việc mua máy không được dồi dào lắm và bạn chỉ có thể mua một máy giá rẻ thì… như ông bà ta vẫn nói “tiền nào của nấy” nên kết quả ảnh chụp thường không mấy xuất sắc. Tuy nhiên, một vài mẹo “nho nhỏ” dưới đây có thể giúp cải thiện ảnh chụp tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Cải thiện" ảnh chụp

  1. "C i thi n" nh ch p
  2. Hi n có nhi u ngư i s d ng máy nh s vì s thu n ti n và linh ng c a nó, nhưng n u kho n chi cho vi c mua máy không ư c d i dào l m và b n ch có th mua m t máy giá r thì… như ông bà ta v n nói “ti n nào c a n y” nên k t qu nh ch p thư ng không m y xu t s c. Tuy nhiên, m t vài m o “nho nh ” dư i ây có th giúp c i thi n nh ch p t t hơn. Hi u bi t là căn b n. Trư c tiên, c n ph i hi u rõ h th ng l y tiêu i m c a máy nh. H u h t các máy nh ph thông hi n nay u có ch c năng l y tiêu i m t ng. Khi ch n ư c c nh ưng ý, b n n nút ch p nhưng ch nh n n a ch ng, sau ti ng bíp b n s th y vài ô vuông màu xanh lá cây trên màn hình xem trư c. ây là nh ng i m máy nh ang t p trung vào, bây gi nh n m nh phím ch p có b c nh mong mu n. ng b qua bư c “lưng ch ng” ó n u b n mu n có nh ng t m nh rõ nét. n nh là then ch t. B t kỳ nh ch p nào trong lúc di chuy n u cho k t qu không t t, ó là lý do t i sao ngày càng nhi u máy nh có thêm công ngh " n nh hình nh". Hãy s d ng chân máy nh, hay m t b n u có th . Ngay c m t s i dây eo vào cánh tay cũng s giúp b n c m th y ch c ch n hơn, ph n nào gi m b t s rung ng. B n nên nh khi ch p
  3. c n ph i c m máy nh b ng c hai tay. c bi t bàn tay b m nút không bao gi r i máy n u b n mu n l y ư c nh ng b c nh ch p nhanh. Ngư c sáng là k thù. Trong vài trư ng h p, nhi u ngư i ã ch p m t b c nh v i phông n n là ánh sáng chói lóa ngoài c a s , sau ó ng c nhiên t h i “ âu r i ta?” - ch th “hi n hình” khá m nh t trong b c nh. Không có gì l : ánh sáng m t tr i tràn ng p ng kính và máy nh c a b n. N u b t bu c ph i ch p vào ánh sáng tr c ti p như ánh n ng m t tr i, hãy b t èn flash.
  4. Tuy nhiên, h n ch l m d ng flash. Khi thay i m t c nh ch p, nên t t èn flash cho dù b n ang trong phòng hay ngoài tr i. V i ch turn off èn flash, nhi u máy th c hi n nhanh hơn và t t hơn trong ánh sáng th p. N u xu t hi n v t m trong b c nh khi xem l i nh ch p, b n v n có th b t èn flash và “nháy” l i. Có th m i bi t. Th nh v i dung lư ng l n hi n có giá không còn quá cao, ch p ư c nhi u và cũng d xóa, v y thì ơn gi n quá, sao mình không th “phá phách” m t chút. B n c ch p và th nghi m nhi u góc ,
  5. các ch khác nhau cho n khi tìm ra bí quy t hay th thu t gì ó ch p ư c b c nh như mong mu n. Và chia s cùng m i ngư i! Nh ng hư ng d n trên có th giúp b n “ch p” ư c b c nh p hơn, tránh b trư ng h p hình nh không rõ nét ho c m , nh x u... B n có ng ý v y không?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2