intTypePromotion=1

10 điều cần lưu ý để có được tấm ảnh đẹp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
180
lượt xem
71
download

10 điều cần lưu ý để có được tấm ảnh đẹp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhìn đối tượng chụp bằng mắt thật Dùng mắt của mình quan sát khung cảnh trước, phải cảm nhận được cái đẹp và dùng máy để ghi lại cái đẹp đó. Khi chụp hình ai, cố gắng để máy chụp hình ngang với mắt của người đó để khai thác hết cái nhìn và nụ cười của họ. Đặc biệt, khi chụp trẻ con, nhớ cúi người xuống cho ngang với chiều cao của trẻ. Không nhất thiết phải bắt đối tượng nhìn chằm chằm vào máy ảnh, hãy quan sát và bắt cái khoảnh khắc cảm xúc nhất của đối tượng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 điều cần lưu ý để có được tấm ảnh đẹp

  1. 10 i u c n lưu ý có ư c t m nh p
  2. 1. Nhìn đ i tư ng ch p b ng m t th t Dùng m t c a mình quan sát khung c nh trư c, ph i c m nh n đư c cái đ p và dùng máy đ ghi l i cái đ p đó. Khi ch p hình ai, c g ng đ máy ch p hình ngang v i m t c a ngư i đó đ khai thác h t cái nhìn và n cư i c a h . Đ c bi t, khi ch p tr con, nh cúi ngư i xu ng cho ngang v i chi u cao c a tr . Không nh t thi t ph i b t đ i tư ng nhìn ch m ch m vào máy nh, hãy quan sát và b t cái kho nh kh c c m xúc nh t c a đ i tư ng. 2. Chú ý đ n hình n n phía sau đ i tư ng M i l n nhìn vào ng ng m hay màn hình LCD đ ch p, nh t đ nh ph i quan sát khung c nh xung quanh đ i tư ng, hãy bi n đ ng tác này thành thói quen trư c khi b m máy, nó r t c n thi t cho b n đ có đư c t m nh đ p, không b l i. Không đ m t cái cây, c c… m c lên t đ u c a ch th . Không đ ánh sáng phía sau l y m t s chú ý c a ngư i xem t ch th .
  3. 3. H c cách dùng đèn ngoài tr i Đèn không ch đ dùng trong nhà và vào bu i t i. Đèn còn đư c dùng ngoài tr i n ng đ t o hi u ng và h n ch các đi m y u c a ánh sáng m t tr i. Khi ch p hình ngư i ngoài tr i, n u hư ng ch p không cùng chi u v i hư ngsáng thì ta nên đánh đèn đ làm sáng đ i tư ng. Khi m t tr i chi u th ng t trên xu ng, đánh đèn đ làm sáng cácvùng khu t như h c m t, c … 4. Ti n g n đ n ch th Bình thư ng thì con m t, nét m t, n cư i luôn là tâm đi m c a t m hình, vì v y khi ch p hình ai đó hãy ti n sát l i h hay zoom g n l i m t chút, đ ng đ ng xa quá, s không khai thác h t đư c cái h n c a ch th . Tuy nhiên, cũng không đ n g n quá, không nên đ n sát quá 1m 5. Đ ng đ đ i tư ng ch p chính gi a t m hình H u h t chúng ta đ u nghĩ ph i cho đ i tư ng đư c ch p đ ng gi a t m hình thì m i đúng, quan ni m này hoàn toàn sai. Đ có m t t m hình s ng đ ng, đ nh n m nh đ i tư ng ch p thì ta nên cho đ i tư ng g n hai đư ngchia hình ra làm 3 ph n b ng nhau.
  4. 6. C n th n khi l y nét H u h t các máy nh khi l y nét t đ ng đ u d a vào đi m gi a c a t m hình đ l y nét, trong khi ta l i mu n đ i tư ng ch p không đ ng gi a t m hình. Do đó, n u không c n th n chúng ta s l y nét không đúng đ i tư ng ho cđ i tư ng s đ ng ngay chính gi a t m hình. Kh c ph c: Cho đ i tư ng đ ng đúng v trí c n ch p, đ máy nh l y nét ngay đ i tư ng, ta b m nút ch p xu ng m t n a (không b m ch p) đ gi đi m l y nét đó, sau đó ta thay đ i v trí c a máy nh đ có khung hình ưng ý, r i b m ti p m t n a còn l i đ ch p. V i máy nh s ta có th tái b c c l i t m hình b ng máy tính. 7. Không ph i đèn Flash có th chi u đ n m i nơi Khi ch p đèn bu i t i chú ý kho ng cách t đèn đ n đ i tư ng ch p, kho ng cách này ph i phù h p v i c u hình c a đèn. V i máy nh du l ch thì kho ng cách này không quá 3m. N u th y hơi t i thì c dùng đèn.
  5. 8. Chú ý đ n ánh sáng Trong t m hình thì áng sáng là quan tr ng th nhì sau đ i tư ng ch p. Nh quan sát môi trư ng ánh sáng xung quanh và trên đ i tư ng trư c khi b m máy, không nên đ đ i tư ng ch p dư i các tán cây vì s th y ánh sáng loang l trên đ i tư ng. Mu n l y ánh sáng đ p thì nên ch p vào bu i sáng s m hay lúc chi u chi u. 9. Ch p hình đ ng Chúng ta h u h t đ u ch p hình theo hư ng n m ngang, không ph i lúc nào cũng đ p, hãy xoay máy nh c a b n l i 90 đ và t p ch p các t m hình theo chi u d c, b n s có nh ng t m hình th t ưng ý. Đ c bi t là khi mu n th hi n s vĩ đ i, cao l n thì nên ch p hình d c thay vì hình n m ngang, hình ng m ngang dùng đ di n t s bao la,r ng l n… 10. Hãy cho ngư i đư c ch p bi t ph i làm gì B n c m máy nh, b n b m máy, b n s là đ o di n, đ i tư ng ch p là di n viên. Hãy nói cho h ph i làm gì, đ ng th nào… b i vì không ph i ai cũng là ngư i m u. Hãy làm nh ng đ ng tác gây
  6. chú ý, tránh có nh ng không m t th i ơ trong m t đám vui tươi, nó s phá h ng t m hình c a b n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2