12 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Thân Mạnh Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
785
lượt xem
425
download

12 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng HCM là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của VN .là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN MAC-LÊNIN vào điều kiện cụ thể ở nước ta ,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. CÂU 1: Trình bày nguồn gốc tư tưởng HCM.Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng HCM đối với bản thân ? Trả lời : Tư tưởng HCM là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của VN .là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN MAC-LÊNIN vào điều kiện cụ thể ở nước ta ,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp và giải phóng con người.Nguồn gốc tư tưởng HCM là gồm 3 nguồn gốc sau : +Về điều kiện lịch sử : Tính hình thế giới : Cuối TK 19 đầu TK 20 CNTB chuyển từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB đế quốc và 1 trong những đặc điểm cơ bản của CN đế quốc là xâm chiếm thuộc địa vì thế CN đế quốc trở thành hệ thống áp bức thuộc địa trên toàn thế giới làm cho mâu thuẫn XH trở lên gay gắt đã tạo ra những đk chín muồi của CM Vô Sản và CM giải phóng dân tộc. Tháng 3/1919 Lê Nin thành lập quốc tế III - Quốc tế của những người cộng sản tạo lên tình đoàn kết gắn bó của những người CS , GCVS trên thế giới chống lại đế quốc thực dân . Đầu năm 1919 NAQ gia nhập đảng xã hội pháp vì đó là đảng duy nhất ở pháp bênh vực lợi ích của các dân tộc thuộc địa , gia nhập đảng vì cần có lý luận dẫn đường phong trào CM đã giới thiệu sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc thuộc địa của Lê Nin , từ đó NAQ đã chuyển từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa Lê Nin . Tình hình việt nam: - XHVN trước khi thực dân pháp xâm lược ở thế kỷ 19 thì XHVN là một XH phong kiến độc lập nông nghiệp lạc hậu đặc biệt khi triều đình nhà nguyễn lật đổ phong trào tây sơn thì nó hình thành chính sách đối nội , đối ngoại bảo thủ trì trệ , phản động vì vậy việc thực dâháp xâm lược nước ta lỗi là do triều đình nhà nguyễn . Trong điều kiện đò các phong trào cứu nước của nhân dân ta lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn đó là cùng một lúc phải chống cả triều lẫn tây , tuy vậy các phong trào cứu nước chống thực dân vẫn cứ vùng lên dâng cao và lan rộng cả nước ,chứng tỏ lòng yêu nước, sự căm thù giặc sâu sắc dù.là như vậy nhưng vẫn bị thất bại do chưa có tổ chức lãnh đạo và đường lối đúng đăn , chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng . Sang đầu thế kỷ 20 sau khi tạm thời dập tắt các phong trào đấu tranh vũ trang của nông dân . Thực dân pháp bắt tay vào khai thác thuộc địa lần thứ nhất mà XHVN xuất hiện những tầng lớp mới , Tiểu tư sản , TS,Công nhân hay vô sản phong trào yêu nước dần dần được chuyển sang xu hướng dân chủ tư sản , điển hình phong trào Phan Bội Châu, Phong trào Đông Du , phong trào Phan Châu Trinh , phong trào Duy Tân nhưng cuối cùng các phong trào cũng thất bại vì chưa đoàn kết được đông đảo quần chúng nhân dân + Nguồn gốc tư tưởng : Truyền thống văn hóa VN , truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm , truyền thống tương thân tương ái , dân tộc thủy chung , khoan dung quý trọng người tài Tinh hoa văn hóa nhân loại ,phương đông HCM tiếp thu tích cực nho giáo thành đạt ,đề cao văn hóa chung hiếu nam dân là nhất ,tư tưởng từ bi bắc ái quan trọng là bình đẳng ,chống phân biệt đẳng cấp .Pương tây HCM đã nghiên cứu tư tưởng CM pháp là tự do bình đẳng bắc ái , CM mỹ là tư tưởng dân chủ ,tinh thần bắc ái cao cả của chúa Giêsu, Chủ nghĩa Mac Lê Nin thì HCM đã lắm được cốt lõi đó là chủ nghĩa duy vật . + Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của nhân cách HCM : Đó là sự khổ công rèn luyện nhằm tạo ra cho mình một khả năng tiếp nhận và tiếp thu nhanh chóng vốn tri thức của dân tộc của thời đại , vốn kinh nghiệm đấu tranh của giải phóng dân tộc , phong trào công nhân Đó là tư duy độc lập tự chủ sáng tạo cùng với đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong việc nghiên cứu Đó là tâm hồn của một nhà yêu nước , một chiến sĩ CM nhiệt tình thương yêu những người cùng khổ và sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của TQ, tự do hạnh phúc của đồng bào tất cả đã tạo ra một bước ngoặt đó là từ người tìm đường đến người dẫn đường qua 28 nước,4 châu lục sau 30 năm. Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu Tư Tưởng HCM đối với bản thân Là: nâng cao đạo đức CM, rèn luyện bản lĩnh chính trị , nâng cao Câu 2: Tại Sao nói sự ra đời của Tư Tưởng HCM là tất yếu khách quan ?
  2. Trả Lời : Tình hình thế giới : Cuối TK 19 đầu TK 20 CNTB chuyển từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB đế quốc và 1 trong những đặc điểm cơ bản của CN đế quốc là xâm chiếm thuộc địa vì thế CN đế quốc trở thành hệ thống áp bức thuộc địa trên toàn thế giới làm cho mâu thuẫn XH trở lên gay gắt đã tạo ra những đk chín muồi của CM Vô Sản và CM giải phóng dân tộc. Sự xâm chiếm thuộc địa của CN đế quốc là xuất hiện mâu thuẫn mới có tính chất toàn thế giới , đó là giữa các dân tộc Au, Á, Mỹ La Tinh với CN đế quốc từ đó phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở TK20 ko còn là hành động riêng lẻ of nước này chống lại nước khác mà trở thành cuộc đấu tranh chung of các dân tộc thuộc địa bị áp bức chống CN đế quốc , CN thực dân.Mâu thuẫn trong việc tranh giành thuộc địa giữa các nước đã xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và Lênin đã chuyển chiến tranh đế quốc thành CM . CMT10 Nga thành công và mở ra 1 thời đại mới thời đại quá độ đi lên CNXH và xuất hiện mâu thuẫn mới đó là mâu thuẫn giữa CNXH và CNTB,Vì vậy thắng lợi của CMT10 Nga đã ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tư tưởng HCM.T3/1919 Lênin thành lập quốc tế 3 - Q tế of những người CS tạo lên tình đoàn kết gắn bó of những người CS,gc VS trên thế giới chống lại đế quốc thực dân . Đầu 1919 NAQ gia nhập Đảng XH Pháp vì đó là Đảng duy nhất ở Pháp bênh vực lợi ích của các dân tộc thuộc địa ,Người gia nhập Đảng vì cần có lý luận dẫn đường P trào CM.NAQ đã chuyển từ CN yêu nước sang CN Lênin.Đêm cuối cùng kết thúc đại hội tua (là ĐH lần thứ 18 diễn ra từ 25 đến 30/12/1920 ở Pháp ).NAQ là người duy nhất bỏ phiếu tán thành việc tách 1 phần Đảng XH Pháp thành Đ CS Pháp .Đây là bước ngoặt chuyển NAQ từ Người yêu nước thành người CS. Tình hình Việt Nam : XHVN trước khi thực dân Pháp xâm lược ở TK19 thì XHVN là 1 XH PK độc lập nông nghiệp lạc hậu đặc biệt khi triều đình nhà Nguyễn lật đổ P trào Tây Sơn thi hành chính sách đối nội đối ngoại bảo thủ trì trệ , phản động vì vậy việc TD Pháp xâm lược nước ta nỗi là do triều đình nhà Nguyễn . Đến 1858 thực dân Pháp chính thức xâm lược nước ta thì triều đình nhà Nguyễn bên trong sợ ND bên ngoài thì bạo nhược với kẻ thù vì vậy nhà N đã ko phát huy đc nội lực ko khơi dậy đc lòng yêu nước ko bắt kịp được với thế giới bên ngoài cho nên việc mất nước là tất yếu mà trách nhiệm thuộc về triều đình nhà Nguyễn .Trong đk đó các P trào cứu nước of ND ta lâm vào 1 tình trạng cực kỳ khó khăn đó là 1 lúc phải chống cả Triều lẫn Tây,Tuy vậy các P trào cứu nước chống TD Pháp vẫn cứ vùng lên dâng cao và lan rộng cả nước chứng tỏ lòng yêu nước sự căm thù giặc sâu sắc . Dù là như vậy nhưng vẫn bị thất bại do chưa có tổ chức lãnh đạo chưa có đường nối kháng chiến rõ ràng đúng đắn .Sang đầu TK 20 sau khi tạm thời dập tắt các phong trào đấu tranh vũ trang of nông dân TD Pháp bắt tay vào khai thác thuộc đại lần thứ nhất mà XHVN xuất hiện những tầng lớp mới tiểu tư sản , TS,CN,VS. Phong trào yêu nước dần dần chuyển sang xu hướng dân chủ tư sản điển hình P trào PHAN BỘI CHÂU, P trào ĐÔNG DU , PHAN CHÂU TRINH , P trào DUY TÂN . nhưng cuối cùng các phong trào thất bại vì chưa đoàn kết được đông đảo quần chúng nhân dân . N Tất Thành lớn lên trong điều kiện phong trào cứu nước cùa nhân dân ta 2 đang rơi vào thời kỳ khó khăn nhất từ d0o1 xuất hiện nhu cầu muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thành công thì phải đi theo 1 con đường mới.NAQ sinh ra ở xã Kim Liên -Nam Đàn - Nghệ An.Sinh ra trong 1 gia đình nhà nho yo nước .Cha là N SINH SẮC- Phó Bảng.Hình thành lên TT HCM do ảnh hưởng chí hướng of người cha, ảnh hưởng thời đại và do con người cá nhân of NAQ. Vì vậy TT HCM hình thành ko phải xuất phát từ ý muốn chủ quan phản ánh tâm tư nguyện vọng of NDVN đv vị lãnh tụ kính yo of mình mà TT HCM là sản phẩm tất yếu of CMVN ra đời do yo cầu khách quan of lịch sử và of dân tộc VN nhằm giải phóng những khủng hoảng lý luận of CMVN đầu TK20. Câu 3 : Trình bày những luận điểm cơ bản của TT HCM về vấn đề dân tộc . Vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta ? Trả lời : Gồm có 3 luận điểm cơ bản of TT HCM về vấn đề dân tộc là : + Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm of tất cả các dân tộc : Theo TT HCM tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền hưởng độc lập tự do và đó phải là độc lập tự do thực sự , độc lập tự do hoàn toàn . + Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp , độc lập dân tộc gắn liền với CNXH , CN yo nước với CN quốc tế : Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với giai cấp ( mqh giữa dân tộc và gc)
  3. , thực chất đó là mối quan hệ giữa lợi ích of dân tộc với lợi ích of giai cấp lao động trên toàn thế giới cũng như trong mỗi quốc gia dân tộc.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đây là quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình of CMVN trong " Chính cương vắn tắt " HCM đã xác định 2/1930 làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để tiến đến XHCN . 10/1930 of Trần Phú - CMVN trải qua 2 g đ là : CM dân tộc dân chủ nhân dân CH XH CN . CN yêu nước với CN quốc tế vô sản trong sáng , HCM đưa ra quan điểm : độc lập cho dân tộc mình , đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc .HCM ko chỉ đấu tranh cho độc lập of dân tộc mình mà còn đấu tranh cho độc lập of tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới . 1914 khi chiến tranh thế giới thứ nhất vừa nổ ra , HCM đã đem toàn bộ số tiền đã dành dụm được từ đồng lương ít ỏi of mình ủng hộ quỹ kháng chiến of người Anh . Chúng ta phải đấu tranh cho tự do độc lập of các dân tộc khác như là tranh đấu cho dân tộc ta vậy .Người nhiệt liệt ủng hộ cuộc kháng chiến chống Nhật of nd Trung Quốc, cuộc k/c chống Pháp of nd Lào và Campuchia, đề ra khẩu hiệu" giúp bạn là tự giúp mình ". + CN Dân tộc là một động lực lớn of các quốc gia đang đấu tranh giành độc lập: Theo TTHCM CNDT đó là CNDT bản xứ đó là sự kết hợp giữa CN yo nước với tinh thần dân tộc chân chính of nhân dân ta đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử nó trở thành động lực tinh thần vô giá trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước . Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội of đất nước HCM nêu lên quan điểm cần phải phát huy CNDT bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản và khi chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng lợi nhất định CN dân tộc đó sẽ biến thành CN quốc tế . Vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là: Khơi dậy sức mạnh of CN yo nước và tinh thần dân tộc , nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước . Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp . Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,giải quyết tốt mqh giữa các dân tộc anh em và trong cộng đồng các dân tộc VN. Vì vậy, đi đôi với tăng cường giáo dục CN Mac Lênin, cần làm cho TT HCM về sự kết hợp dân tộc và giai cấp , CN yo nước và CN quốc tế , độc lập dân tộc và CN XH đc quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng,toàn dân , lấy đó làm định hướng cho việc nhận thức và giải quyết các vấn đề of dân tộc và of thời đại hiện nay . Câu 11 : Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người VN trong thời đại mới . Liên hệ với nhận thức và thực tiễn của bản thân? Trả lời : Có 4 phẩm chất : 1, Trung với nước , hiếu với dân: Trong mqh giữa cá nhân với cộng đồng và XH, phải biết đặt lợi ích of Đảng, của Tổ quốc, of CM lên trên hết.Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiê cách mạng. Thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách of Đảng và Nhà nước. Hiếu với dân: Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự of nhân dân. Tin dân , học dân, lắng nghe ý kiến of dân,gắn bó mật thiết với dân, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách of Đảng và nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần of nhân dân. 2, Cần , kiệm , liêm , chính , chí công vô tư: Cấn là siêng năng chăm chỉ cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm of cải vật chất tiền bạc , thời gian ko xa xỉ ko hoang phí. Liêm là trong sạch ko tham lam tiền of, địa vị ,danh tiếng. Chính là ko tà , là thẳng thắn , đứng đắn. Chí công vô tư là ko nghĩ đến mình trước , chỉ biết vì đảng, vì tổ quốc, vì đồng bào : là đặt lợi ích of CM, of nhân dân lên trên hết. Đây là những đạo đức cần thiết đối với tất cả mọi người , HCM viết " Trời có 4 mùa: Xuân , Hạ , Thu , Đông, đất có 4 phương : Đông , Tây , Nam , Bắc , Người có 4 đức : Cần, Kiệm . Liêm , Chính . Thiếu 1 mùa thì ko thành trời , thiếu 1 phương thì ko thành đất , thiếu 1 đức thì ko thành người" 3, Thương yo con người : HCM thương yo con người với 1 tình cảm sâu sắc, vừa bao la vừa rộng lớn, Người quan tâm đến tư tưởng công tác đời sống của từng người , việc ăn , viện mặc ở , học hành giải trí of mỗi người dân, ko quên ko sót 1 ai từ những người bạn thưở hàn vi , đến những người quên mới. 4, Tinh thần quốc tế trong sáng , thủy chung:Theo TT HCM là sự thống nhất , hòa quyện giữa chủ nghĩa yo nước chân chính với CN quốc tế trong sáng. Người đã góp phần to lớn , có hiệu quả xây đắp tình đoàn kết quốc tế , tạo ra 1 kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo 1 nền văn hóa hòa bình trên thế giới. Iên hệ :
  4. Câu 4: Phân tích luận điểm of TT HCM về : Độc lập , tự do là quyền thiêng liêng , bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc . Trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải làm gì để giữ vững quyền độc lạp tự do of đất nước? Trả lời : Theo TT HCM tất cả các d tộc trên thế giới đều có quyền hưởng độc lập tự do và đó phải là độc lập tự do thực sự , độc lập tự do hoàn toàn .Trong quan hệ quốc tế phải thỏa mãn ít nhất hai vấn đề đó là dân tộc đó phải đc độc lập tự do trên tất cả các mặt : Kinh tế chính trị quân sự ,ngoại giao toàn vẹn lãnh thổ .......Khi tất cả 3 vấn đề thuộc về chủ quyền of dân tộc đó phải do chính nhân dân dân tộc đó quyết định ko có sự can thiệp of nước ngoài . Ở trong nước : Nền độc lập tự do thực sự , độc lập hoàn toàn đích thực khi nền độc lập đó phải gắn liền với cơm lo áo ấm .Nền độc lập tự do thực sự độc lập hoàn toàn đích thực khi mọi phần tử quốc dân đều đc hưởng nền độc lập ấy .Theo TT HCM ĐLTD là quyền tự nhiên , quyền trời cho of mỗi dân tộc .Trong quá trình tim đường cứu nước HCM đã tiếp nhận những nhân tố về quyền con người trong TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1776 of MỸ,TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN 1791 of CM Pháp. 1919 Người gửi tới hội nghị Véc xây (Pháp ) bản YÊU SÁCH . bản yêu sách đề cập một là , đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ ĐÔNG DƯƠNG ,cụ thể là xóa bỏ các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố , đàn áp bộ phận trung thực nhất trong nhân dân phải xoá bỏ chế độ cai trị bằng sắc lệnh và thay thế bằng chế độ ra các đạo luật.Hai là đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân đó là các quyền tự do ngôn luận , tự do báo chí ,tự do hội họp ,...Bản YÊU SÁCH ko dc bọn đế quốc chấp nhận NAQ kết luận : Muốn giải phóng dân tộc , ko thể bị động trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài ,mà trước hết phải dựa vào sức mạnh of chính dân tộc mình.CM T8 thành công Người thay mặt chính phủ lâm thời đọc TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP long trọng khẳng định trước toàn thế giới " Nước VN có quyền hưởng tự do và độc lập ,và sự thật đã thành 1 nước tự do độc lập . Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,tính mạng và of cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy" Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh leo thang ra miền bắc ,HCM nêu một chân lý có giá trị cho mọi thời đại : "Ko có gì quý hơn độc lập tự do "Đây là mục tiêu chiến đấu ,là nguồn sức mạnh làm lên chiến thắng of dân tộc VN đồng thời cũng là nguồn động viên lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới ,Vì vậy người ko chỉ đc tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc"of VN mà còn đc thừa nhận là "gười khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng of các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX" Trong giai đoạn hiện nay để giữ vững quyền độc lập tự do of đất nước thì chúng ta phải : Câu 5 : So sánh những đặc trưng bản chất of CNXH theo TT HCM với những đặc trưng cơ bản of CNXH ở VN trong cương lĩnh xây dựng đất nước ở thời kỳ quá độ đi lên CNXH? Trả lời : Có 5 đặc trưng bản chất of CNXH theo TT HCM là : 1a, CNXH là 1 chế độ XH có lực lương SX phát triển cao , gắn liền với sự tiến bộ of khoa học - kỹ thuật và văn hóa ,dân giàu,nước mạnh. 2a,Thực hiện chế độ sở hữu XH về tư liệu SX và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động . 3a, CNXH có chế độ chính trị dân chủ , nhân dân lao động là chủ và nhân dân lao động làm chủ , nhà nước là of dân ,do dân và vì dân , dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà lòng cốt là liên minh công - nông - lao động trí óc , do Đảng Cộng Sản lãnh đạo . 4a, CNXH có hệ thống quan hệ XH lành mạnh , công = , bình đẳng ko còn áp bức , bóc lột , bất công , ko cón sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc , giữa thành thị và nông thôn , con người được giải phóng , có điều kiện phát triển toàn diện , có sự hài hòa trong phát triển of XH và tự nhiên. 5a, CNXH là of quần chúng nhân dân và do quần chúng nhân dân tự xây dựng lấy . Có 6 đặc trưng cơ bản of CNXH ở VN trong cương lĩnh xây dựng đất nước ở thời kỳ quá độ đi lên CNXH : 1b, CNXH ở nước ta là XH do nhân dân lao động làm chủ . 2b, XH có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng SX hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu SX chủ yếu 3b, XH có nền VH tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc . 4b, Con người đc giải phóng khỏi áp bức , bóc lột , bất công ,lám theo năng lực , hưởng theo lao động
  5. , có cuộc sống ấm no , tự do , hạnh phúc , có đk phát triển toàn diện cá nhân . 5b, Các dân tộc trong nước bình đẳng , đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 6b, Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới . Sự giống nhau : 1a và 2b 2a và 1b ,4b 4a và 5b Sự khác nhau : 3a và 3b 5a và 6b Câu 6:Trình bày những mục tiêu , động lực of CNXH . Chúng ta phải làm gì để phát huy tốt nhất những động lực of CNXH? Trả lời : TT HCM về những mục tiêu of CNXH : gồm có 2 mục tiêu + Mục tiêu chung : Mục tiêu trực tiếp : Tôi chỉ muốn có 1 sự ham muốn , ham muốn tột bậc , là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập , dân ta đc hoàn toàn tự do , đồng bào aicũng có cơm ăn áo mặc , ai cũng có đc học hành. Mục tiêu gián tiếp : Điều mong muốn cuối cùng of tôi là Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu , xây dựng 1 nước VN hòa bình , thống nhất , độc lập , dân chủ và giàu mạnh , và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CM thế giới . Mục tiêu cao nhất : of CNXH là nâng cao đời sống nhân dân , đó là tiêu trí tổng quát để khẳng định và kiểm nghiệm tính chất XHCN of các lý luận CNXH và chính sách thực tiễn. + Mục tiêu cụ thể : Có 5 mục tiêu Về chính trị : Phải do nhân dân lao động làm chủ nghĩa là nhà nước of ta là nhà nước of nhân dân lao động dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo . Về Kinh tế : Nền kinh tế XHCN với công -nông nghiệp hiện đại khoa học ,kỹ thuật tiên tiến Nền K tế HCM nêu nên 4 hình thức sở hữu : Sở hữu toàn dân (nhà nước ) Sở hữu hợp tác xã ( tập thể ) Sở hữu of những cá nhân riêng lẻ Sở hữu 1 số nhà tư bản . Về văn hóa : Là giai đoạn phát triển cao hơn CNTB về giải phóng con người mà trước hết là những người lao động , phương trâm of XD nền văn hóa đó là dân tộc , khoa học và đại chúng . Về quan hệ XH : Đó là 1 XH công = dân chủ có quan hệ tốt đẹp giữa người với người các chính sách XH đc quan tâm thực hiện có đạo đức lối sống XH phát triển lành mạnh. Về con người : Theo HCM muốn XD CNXH trước hết cần phải có con người XHCN và là con người XHCN thì phải có 4 phẩm chất cơ bản đó là : 1, Có tinh thần và năng lực làm chủ 2, Có đạo đức Cần kiệm , liêm , chính , trí công vô tư 3, Có kiến thức khoa học kỹ thuật nhậy bén với cái mới 4, Có tinh thần sáng tạo dám nghĩ dám làm . TT HCM về động lực of CNXH : Động lực XH là các nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH thông qua hoạt động of con ngưởi . Hệ thống động lực gồm có động lực vật chất , động lực tinh thần , động lực kinh tế , chính trị văn hóa xã hội ,nội lực ngoại lực , v v ,,,,,,,,, bao trùm lên tất cả là động lực con người ( nguồn lực người )và nó tồn tại 2 nhân cách cộng đồng và cá nhân . Để có thể biến mục tiêu of CNXH thành hiện thực cần phải phát huy động lực người ở hai góc độ cộng đồng và cá nhân. Động lực người với tư cách là cộng đồng người thì cần phải phát huy mạnh mẽ CN yêu nước tinh thần đoàn kết dân tộc đây là động lực chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước . Động lực người với tư cách là cá nhân thì cần phải tác động tới nhu cầu lợi ích chính đáng of người lao động , cần phải tác động vào động lực tinh thần . Để phát huy tốt nhất động lực of CNXH thì cần phải khắc phục thành công các trờ lực kìm hãm sự phát triển of CNXH , phải đấu tranh chống CN cá nhân đó là kẻ địch hung ác of CNXH. Chống tham ô lãng phí quan liêu đó là bạn đồng minh of thực dân phong kiến . Chống chủ quan bảo thủ giáo điều lười biếng ko chịu học tập cái mới . Chống chia rẽ bè phái mất đoàn kết nội bộ vô kỷ luật . Ngăn cản các yếu tố phản động lực và tiêu cực . Câu 7: Trình bày những luận điểm cơ bản of TT HCM về vấn đề đại đoàn kết dân tộc . Vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta ? Trả lời : Có 6 luận điểm cơ bản of TT HCM về vấn đề đại đoàn kết dân tộc : - Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược , bảo đảm thành công của CM: Người thấy rằng muốn đưa CM đến thành công phải có lực lượng CM cực mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng XH mới. -Đ Đ K ko chỉ đơn thuần là phương pháp tập hợp tổ chức lực lượng mà cao hơn đoàn kết dân tộc là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu of CM.Đối với HCM yo nước là phải thương dân , ko thương dân thì ko thể yo nước do đó tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi chủ trương
  6. đường lối of Đảng. -Đ Đ K dân tộc là đại đoàn kết toàn dân . Người đã dùng các khái niệm để chỉ ' mọi con dân nước Việt ", " Con Rồng cháu tiên " ko phân biệt dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, người tín ngưỡng với người ko tín ngưỡng , ko phân biệt già trẻ gái trai giàu nghèo.Nói đến đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là tập hợp dc mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung . - Đ Đ K dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất , có tổ chức là Mặt trận dân tộc thồng nhất dưới sự lãnh đạo of Đảng.HCM đã rất chú ý đến việc đưa quần chúng nhân dân vào những tổ chức yo nước phù hợp với từng giai cấp, tầng lớp , từng giới , từng ngành nghề, từng lứa tuổi, từng tôn giáo, -Đ ảng Cộng Sản vừa là thành viên of mặt trận vừa là lực lượng lãnh đạo mặt trận XD khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc . Người cho rằng quyền lãnh đạo Mặt trận ko phải do Đảng tự phong cho mình , mà phải được nhân dân thừa nhận . - Đ Đ K dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế , HCM khẳng định CM VN là 1 bộ phận CM thế giới vì theo HCM CMVN là một cuộc CM VS ở thuộc địa đó là 1 bộ phận trong dòng chảy chung of CM thế giới và CM VN muốn thănng1 lợi thì phải đi vào dòng chảy chung đó nghĩa là phải đoàn kết và lien minh với các lực lượng CM tiến bộ trên thế giới .Đoàn kết quốc tế trên tinh thần hòa bình hữu nghị và VN muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ ko gây thù oán với bất cứ ai . Vận dụng tư tường này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta như sau : Một là : phải thấu suốt quan điểm Đ ĐK toàn dân tộc là nguồn sức mạnh , động lực chủ yếu và là nhân tố bảo đảm thắng lợi of sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc . Hai là:, lấy mục tiêu chung of sự nghiệp CM làm điểm tương đồng , xóa bỏ mặc cảm , định kiến, phân biệt đối sử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lãn nhau, cùng hướng tới tương lai . Ba là, bảo đảm công = và bình đẳng XH , chăm lo lợi ích thiết thực , chính đáng , hợp pháp of các giai cấp , các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân -tập thể - toàn xã hội ,; thực hiện dân chủ gắn với giữ gìn kỷ cương , chống quan liêu tham nhũng lãng phí , ko ngừng bồi dương nâng cao tinh thần yo nước , ý thức độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Bốn là, Đ Đ K là sự nghiệp of cả dân tộc , of cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng đc thực hiện = nhiều biện pháp , hình thức trong đó các chủ trương of Đảng, chính sách pháp luật of nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Câu 8: Tại sao nói: Đại Đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược bảo đảm thành công of CM. Liên hệ với thực tiễn CM ở nước ta? Trả lời : Đ Đ K dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược bảo đảm thành công of CM là vì: HCM cho rằng cuộc đ tranh cứu nước of ND ta cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bị thất bại nguyên nhân sâu xa là cả nước đã ko đoàn kết dc thành 1 khối thống nhất . N thấy rằng muốn đưa CM đến thành công phải có lực lượng CM đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công XH mới , muốn có lực lượng CM mạnh phải thực hiện đại đoàn kết , quy tụ mọi lực lượng CM thành một khối vững chắc .Đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài of CM, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi of CM.HCM kết luận: Muốn dc giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy mình bằng đấu tranh CM , = CM VS.N vận dụng những quan điểm of CN Mac Lênin về CM VS vào thực tiễn VN .Trong từng thời kỳ từng giai đoạn CM có thể và cần thiết điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với những đối tượng khác nhau , nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn luôn được Người nhận thức là vấn đề sống còn of CM.HCM đã đưa ra nhiều luận điểm về vấn đề đoàn kết dân tộc , ,đoàn kết quốc tế : Đoàn kết là sức mạnh , là then chốt of thành công ,Đoàn kết là điểm mẹ, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt : Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết; Thành công, thành công , đại thành công .HCM luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm coi sức mạnh của CM la2 sức mạnh of ND:" Dễ trăm lần ko dân cũng chịu , khó vạn lần dân chịu cũng xong". Đồng thời, Người lưu ý rằng ,nhân dân bao gồm nhiều lứa tuổi , nghề nghiệp , nhiều tầng lớp giai cấp, nhiều dân tộc tôn giáo , do đó phải đoàn kết nhân dân vào trong Mật trận dan tộc thống nhất . Để làm đc việc đó Người yêu cầu Đảng Nhà nước phải có chủ trương , chính sách đúng đắn, phù hợp với các giai cấp , tầng lớp, trên cơ sở
  7. lấy lợi ích chung of Tổ quốc và những quyền lợi cơ bản of ND lao động , làm " mẫu số chung " cho sự đoàn kết. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đảm bảo thành công of CM, Liên hệ với thực tiễn CM ở nước ta là : XHVN trước khi thực dân Pháp xâm lược ở TK19 th́ XHVN là một XH PK độc lập nông nghiệp lạc hậu đặc biệt khi triều đnh nhà Nguyễn lật đổ phong trào Tây ́ sơn . th́ nó hnh thành chính sách đối nội đối ngoại bảo thủ tŕ trệ , phản động v́ vậy thực dân Pháp ́ xâm lược nước ta nỗi là do triều đnh nhà nguyễn .Đến 1858 thực dân pháp chính thức xâm lược ́ nước ta th́ triều đnh nhà Nguyễn bên trong sợ nhân dân , bên ngoài th́ bạo nhược với kẻ thù v́ vậy ́ nhà Nguyễn đă ko phát huy dc nội lực ko khơi dậy đc lng yo nước ko bắt kịp đc với thế giới bên ̣ ngoài cho nên việc mất nướ là tất yếu mà trách nhiệm thuộc về triều đnh nhà N. Trong điều kiện đó ́ các phong trào cứu nước of nhân dân ta lâm vào 1 tnh trạng cực kỳ khó khăn đó là cùng một lúc phải ́ chống cả triều lẫn Tây .Tuy vậy các phong trào cứu nước chống thực dân pháp vẫn cứ vùng nên dâng cao và lan rộng cả nước chứng tỏ lng yo nước sự căm thù giặc sâu sắcdù là như vậy nhưng bị ̣ thất bại do chưa có tổ chức lănh đạo đường nối đúng đắn , chưa có đường nối kháng chiến rơ ràng . Sang đầu thế kỷ 20 sau khi dập tắt các phong trào đấu tranh vũ trang of nông dân, Thực dân Pháp bắt tay vào khai thác thuộc địa lần thứ nhất mà XH VN xuất hiện những tầng lớp mới tiểu tư sản, tư sản, công nhân hay vô sản. Phong trào yo nc dần dần chuyển sang xu hướng dân chủ tư sản điển hnh ́ p trào Phan Bội Châu, P trào Đông Du , P trào Duy Tân nhưng cuối cùng các p trào thất bại v́ chưa đoàn kết đc đông đảo quần chúng nhân dân.HCM cho rằng, cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối TK19 đầu thế kỷ 20 bị thất bại có 1 nguyên nhân sâu xa là cả nước đă ko đoàn kết đc thành 1 khối thống nhất , người thấy rằng muốn đưa CM đến thành công phải có lực lượng CM đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và XD thành công XH mới , muốn có lực lượng CM mạnh phải thực hiện đại đoàn kết , quy tụ mọi lực lượng CM thành 1 khối vững chắc . Do đó đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài of CM, là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi of CM , do co long yo nước và đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta đă làm cho cuộc CM tháng 8 ở nước ta thành công . Câu 9: Phân tích TT HCM về 1 nhà nước của dân, do dân , vì dân . Chúng ta phải làm gì để XD đc nhà nước trong sạch , vững mạnh ? Trả lời : TT HCM về 1 nhà nước of dân , do dân và vì dân là : Căn cứ : Nếu vấn đề giành chính quyền là vấn đề cơ bản of mọi CM thì vấn đề cơ bản of chính quyền đó là chính quyền . Chính quyền đó phục vụ cho ai và vì ai. Trong TT HCM 1927 trong tác phẩm đường cách mệnh Người đã chỉ rõ chúng ta đã hy sinh để làm cách mệnh thì lên làm cho đến đâu nghĩa là làm sao mà cách mệnh rồi. Thì quyền phải được giao cho dân chúng số nhiều chớ để trong tay 1 bọn ít người . Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần thế dân chúng mới đc hạnh phúc. Nhà nước of dân : HCM khẳng định rõ ràng và ngay từ đầu đó là : Nước VN là 1 nước dân chủ cộng hòa tất cả quyền bính trong nước là of toàn thể nhân dân VN ko phân biệt nòi giống , gái trai, giàu nghèo , giai cấp , tôn giáo . Nhà nc of dân ,thể hiện quyền quyết định of nhân dân về tất cả các vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia . Nhà nước of dân , thể hiện ở chỗ nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội , đại biểu hội dồng nhân dân nếu đại biểu đó tỏ ra ko xứng đáng với sụ tín nhiệm of nhân dân.( quyền kiểm soát chính quyền of nhân dân ). Nhà nước of dân còn đc biểu hiện là nhân dân đc hưởng mọi quyền dân chủ họ có quyền làm bất cứ việc gì pháp luật ko cấm và phải có nghĩa vụ tuân theo pháp luật .Nhà nước of dân đòi hỏi nhà nước phải bằng mọi lỗ lực để hình thành để hình thành các thiết chế dân chủ nhằm thực thi quyền làm chủ of người dân . Đặc biệt các vị đại biểu of dân , do dân cử ra chỉ là thừa hành sự ủy quyền of dân , chỉ là công bộc of dân . Vì vậy ko đc nhầm lẫn sự ủy quyền đó với quyền lực cá nhân để sinh ra lộng quyền , cửa quyền. Nhà nước do dân : đó là nhà nước do dân lựa chọn bầu ra những đại biểu of mình . Nhà nc do dân là nhà nước đó do dân ủng hộ giúp đỡ đóng thuế để nhà nước đó chi tiêu hoạt động . Nhà nước đó do dân phê bình XD vì vậy HCM yo cầu tất cả các cơ quan nhà nước là phải dựa vào dân liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và sự kiểm soát of nhân dân. Nhà nước vì dân : HCM khẳng định chỉ có nhà nước thực sự of dân do dân tổ chức Xd và kiểm soát thì nhà nước đó mới là nhà nước vì dân .Nhà nước vì dân là nhà nước phục vụ lợi
  8. ích và nguyện vọng của nhân dân ,không có đặc quyền đặc lợi (quyền đặc biệt , lợi đặc biệt) thật sự cần kiệm liêm chính .HCM yêu cầu việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm ,việc gì có hại đến dân ta phải hết sức chánh . Vì vậy HCM yêu cầu cán bộ nhà nước phải là đầy tớ của dân đồng thời là người lãnh đạo hướng dẫn nhân dân vì vậy người thay mặt dân phải đủ cả đức cả tài . Để XD được nhà nước trong sạch vững mạnh chúng ta cần phải làm những việc sau: Ta phải đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong bộ máy hoạt động của nhà nước đó là: đặc quyền ,đặc lợi , giặc ngoại xâm , tham ô lãng phí ,quan liêu .v.v. tư túng ,chia rẽ, kiêu ngạo .Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Câu 10: Phân tích tư tưởng HCM về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực , pháp lý mạnh mẽ . vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta ? Trả lời: HCM đã sớm tháy được tầm quan trọng của pháp luật trong quản lý XH. Điiều này thể hiện trong bản yêu sách của nhân dân an Nam do người ký tên là Nguyễn Aí Quốc gửi đến hội nghị Vecxay (pháp) năm 1919 .Nhà nước có hiệu lực mạnh mẽ trước hết là một nhà nước hợp hiến ,để XD một nhà nước hợp hiến: Chỉ một ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập trong phiên họp đầu tiên của chính phủ Lâm thời HCM đã nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách đề nghị tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt . Theo tư tưởng HCM quản lý nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống có nghĩa là một bên quản lý pháp luật một bên đưa pháp luật vào trong cuộc sống là phải nâng cao dân trí trình độ của nhân dân . Sống và làm việc theo pháp luật đã trở thành nề nếp, thành thói quen , thành lối ứng xử tự nhiên của HCM . " Thần linh pháp quyền" là sức mạnh do con người . Do vậy HCM bao giờ cũng đòi hỏi mọi người phài hiểu và tuyệt đói chấp hành pháp luật , bất kể người đó giữ cương vị nào ,người cho rằng công tác giáo dục pháp luật cho mọi người , đặc biệt cho thế hệ trẻ trở lên cực kỳ quan trong trong việc XD một nhà nước pháp quyền , bảo đảm mọi quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực thi pháp luật, có quan hệ rất lớn tới trình độ dân trí của nhân dân . Để tiến tới một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ thì cần phải có 6 nhiệm vụ sau: Phải tích cực XD đội ngũ cán bộ ,công chức nhà nước đủ đức đủ tài . Phải có trình độ văn hóa ,thành thạo công việc , giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Phải có mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Phải dám phụ trách , dám quyết định , dám chịu trách nhiệm quyết đoán . Phải có trí tiến thủ ,tiến bộ mãi . Phải có văn hóa ,chính trị Vận dụng tư tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta : chống tham nhũng ,ko có hiệu quả ,hệ thống pháp luật thì chưa liên minh Câu 11 : Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người VN trong thời đại mới . Liên hệ với nhận thức và thực tiễn của bản thân? Trả lời : Có 4 phẩm chất : 1, Trung với nước , hiếu với dân: Trong mqh giữa cá nhân với cộng đồng và XH, phải biết đặt lợi ích of Đảng, của Tổ quốc, of CM lên trên hết.Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiê cách mạng. Thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách of Đảng và Nhà nước. Hiếu với dân: Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự of nhân dân. Tin dân , học dân, lắng nghe ý kiến of dân,gắn bó mật thiết với dân, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách of Đảng và nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần of nhân dân. 2, Cần , kiệm , liêm , chính , chí công vô tư: Cấn là siêng năng chăm chỉ cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm of cải vật chất tiền bạc , thời gian ko xa xỉ ko hoang phí. Liêm là trong sạch ko tham lam tiền of, địa vị ,danh tiếng. Chính là ko tà , là thẳng thắn , đứng đắn. Chí công vô tư là ko nghĩ đến mình trước , chỉ biết vì đảng, vì tổ quốc, vì đồng bào : là đặt lợi ích of CM, of nhân dân lên trên hết. Đây là những đạo đức cần thiết đối với tất cả mọi người , HCM viết " Trời có 4 mùa: Xuân , Hạ , Thu , Đông, đất có 4 phương : Đông , Tây , Nam , Bắc , Người có 4 đức : Cần, Kiệm . Liêm , Chính . Thiếu 1 mùa thì ko thành trời , thiếu 1 phương thì ko thành đất , thiếu 1 đức thì ko thành người" 3, Thương yo con người : HCM thương yo con người với 1 tình cảm sâu sắc, vừa bao la vừa rộng lớn, Người quan tâm đến tư
  9. tưởng công tác đời sống của từng người , việc ăn , viện mặc ở , học hành giải trí of mỗi người dân, ko quên ko sót 1 ai từ những người bạn thưở hàn vi , đến những người quên mới. 4, Tinh thần quốc tế trong sáng , thủy chung:Theo TT HCM là sự thống nhất , hòa quyện giữa chủ nghĩa yo nước chân chính với CN quốc tế trong sáng. Người đã góp phần to lớn , có hiệu quả xây đắp tình đoàn kết quốc tế , tạo ra 1 kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo 1 nền văn hóa hòa bình trên thế giới. Iên hệ : Câu 12: Phân tích những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng HCM ? Trả lời : Có 3 nguyên tắc cơ bản là : 1, Nói đi đôi với làm, phải nêu gương vềi đạo đức : HCM là một tấm gương sáng tuyệt vời về nói đi đôi với làm.Người quan tâm đặc biệt , hàng đầu tới vấn đề đạo đức . Trong trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản , bàn về tư cách một người cách mệnh , HCM đã chỉ rõ " nói thì phải làm" . Mỗi việc làm ,mỗi hành vi của người đều tiềm ẩn những tư tưởng đạo đức sáng ngời . Nói đi đôi với việc làm còn nhằm chống thói đạo đức giả .Ngay từ tháng 10/1945 , HCM đã nói tớinhu7ng4 kẻ " vác mặt làm quan cách mạng".Sau này tong những lần bàn tới việc cần tẩy sạch bệnh quan liêu ,mệnh lệnh , Người chỉ rõ:"Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối "quan "chủ .Miệng thì nói " phụng sự quần chúng" ,nhưng họ làm trái với lợi ích quần chúng , trái ngượi với phương trâm của đảng và chính phủ" Nêu gương đạo đức , nói đi đôi với làm là một nét đẹp của văn hóa phương đông .HCM chỉ ra rằng "Nói chung thì các dân tộc phương đông đều giàu tình cảm ,và đối với họ một tấm gương sống bcon2 có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" Noi theo tấm gương của V.I .Lênin, HCM cũng đào tạo các thế hệ CM người VN ko chỉ bằng lý luận CM ,mà bằng chính tấm gương đạo đức cao cả .Việc bồi dưỡng nêu gương "người tốt,việc tốt"là rất quan trọng và cần thiết , nêu gương đạo đức phải rất chú trọng tính chất phổ biến , rộng khắp ,vững chắc của toàn XH và những hạt nhân" người tốt, việc tốt" tiêu biểu 2.Xây dựng đi đôi với chống , phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi: Làm CM là quá trình kết hợp chặt chẽ giửa xây và chống .XD đạo đức mới lại càng phải quan tâm điều này. Bởi vì trong đảng và mỗi con người ,vì những lý do khác nhau , nên ko phải " người người đều tốt,việc việc đều hay", "Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác trong lòng .Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nầy nở như hoa màu xuân và phần xấu bị mất dần đi , đó là thái độ của người CM" Đối với từng người HCM yêu cầu trước hết phải đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong mình ,ko hiếu danh , ko kiêu ngạo .ít lòng tham muốn về vật chất ...Chống và xử lý nghiêm là nhằm xây,đi liền với xâyva2 muốn xây thì phải chống .Mục đích cuối cùng là XD con người có đạo đức và nền đạo đức mới VN . Vì vậy phải xác định đây là nhiệm vụ chủ yếu và nâu dài ,xây là giáo dục những phẩm chất đạo đức mới , đạo đức CM cho con người VN trong thời đại mới theo tư tưởng HCM .Tất nhiên giáo dục đạo đức phải phù hợp với lúa tuổi ,ngành nghề, giai cấp , tầng lớp và triong từng môi trường khác nhau . Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm .Trước hết mỗi người và tổ chức phải có ý thức tư giác trau dồi đạo đức CM .Xây đi đôi với chống trên cơ sở tự giáo dục , đồng thời phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi .để chống lại những gì đã cũ kỹ ,hư hỏng và tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi ,cần phải động viên toàn dân ,tổ chức và giáo dục toàn dân ,dựa vào kực lượng vĩ đại của toàn dân. Đó là phong trào thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm , chống tham ô ,lãng phí , quan liêu : cuộc vận động :3xây , 3 chống" 3.Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: Tu dưỡng đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc và văn hóa phương đông .HCM đã nói về ưu điểm của khổng tử là " vấn đề tư dưỡng đạo đức cá nhân" .Quan điểm của Khổng Tử là "chính tâm,tu thân"có " tu thân" mới làm được những việc lớn khác như"trị quốc bình thiên hạ" .HCM nói "Chúng ta phải nhớ câu"chính tâm, tu thân" để "trị quốc bình thiên hạ" .HCM viết " Đạo đức CM ko phải trên trời sa xuống .nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.Cũng như ngọc càng mài càng sáng , vàng càng luyện càng trong.Vì vậy, Người đòi hỏi" Gian nan rèn luyện mới thành công"."kiên trì và nhẫn lại .ko nao núng tinh thần ".Cái ác luôn ẩn nấp trong mỗi người .Vì vậy ko được sao nhãng việc tu dưỡng mà phải rèn luyện suốt đời, bền bỉ .Tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tiễn , phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương
  10. tâm và trách nhiệm của mỗi người .Chỉ có như vậy thì việc tu dưỡng mới có kết quả trong mọi môi trường ,mọi mối quan hệ .mọi địa bàn , mọi hoàn cảnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản