intTypePromotion=1

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 14

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
156
lượt xem
67
download

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '15 đề thi thử môn vật lý - đề số 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 14

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12, LẦN 1- NĂM 2011 TRƯỜNG THPT NGHÈN MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm bài 90 phút) Họ, tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: ……. Mã đề thi 357 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì điện áp đo đ ược ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí của máy biến áp đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là A. 530 vòng. B. 1210 vòng. C. 3200 vòng. D. 2200 vòng. Câu 2: Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A. bước sóng giảm đi. B. bước sóng tăng C. tần số giảm đi. D. tần số tăng lên. Câu 3: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f2 2. Khi thay đ ổi R thì A. điện áp giữa hai đầu biến trở không đổi. B. công suất tiêu thụ trên mạch không đổi. C. hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. độ lệch pha giữa u và i thay đổi. Câu 4: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là đi ện áp cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2 U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu mạch điện là đúng? A. u chậm pha hơn i một góc π/3. B. u chậm pha hơn i một góc π/4. C. u sớm pha i một góc π/4. D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4. Câu 5: Chọn phát biểu đúng? Để phân biệt sóng dọc và sóng ngang ta căn cứ vào A. phương truyền sóng và bước sóng. B. tốc độ truyền sóng và phương dao động. C. phương dao động và tần số sóng. D. phương dao đ ộng và phương truyền sóng. Câu 6: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là B. 30 2 V. D. 10 2 V. A. 20V. C. 10V. Câu 7: Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa:  A. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất. B. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc . 2  C. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất. . 2 Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện A. tỉ lệ với thời gian truyền tải điện. B. tỉ lệ nghịch với bình phương đi ện áp giữa hai đầu điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện. C. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi. D. tỉ lệ với chiều dài đường dây truyền tải. Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai? A. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc. B. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ. D. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. Câu 10: Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36() và dung kháng là 144(). Nếu mạng điện có tần số f2 = 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là A. 50 Hz. B. 480 Hz. C. 60 Hz. D. 30 Hz. Câu 11: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì A. chuyển động của vật là chậm dần đều. B. thế năng của vật giảm dần. C. vận tốc của vật giảm dần. D. lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần. Câu 12: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường? A. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài. B. Chiết suất của môi trường nhỏ đối với môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua. C. Chiết suất của môi trường như nhau đ ối với mọi ánh sáng đơn sắc. D. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn. Câu 13: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc Trường THPT Nghèn- Khảo sát chất lượng khối 12 lần 1 (2011)- Môn Vật lý- Mã đề 357. Trang 1/5
  2. A. Môi trường truyền sóng. B. tần số dao động của sóng. C. năng lượng của sóng. D. bước sóng. Câu 14: Chọn phát biểu sai khi nói về sự thu sóng điện từ? A. Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu đ ược nhiều tần số khác nhau. B. Mỗi ăngten chỉ thu được một tần số nhất định. C. Khi thu sóng điện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao động LC của máy thu. D. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một ăngten và một mạch dao động LC có điện dung C thay đổi được. Câu 15: Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S1 và S2 cách nhau S1S2 = 20m cùng phát một âm có tần số f = 420Hz. Hai nguồn có cùng biên độ a = 2mm, cùng pha ban đầu. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 336m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó A. tại cả hai điểm đó đều không nghe được âm. B. tại M không nghe được âm, còn tại N nghe đ ược âm rõ nhất. C. tất cả hai điểm đó đều nghe được âm rõ nhất. D. tại M nghe được âm rõ nhất, còn tại N không nghe đ ược âm. Câu 16: Chọn phát biểu đúng? Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã A. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. B. tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian. C. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. D. cung cấp cho hệ một phần năng lượng đúng bằng năng lượng vật bị tiêu hao trong từng chu kỳ. Câu 17: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW có điện áp hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cos = 0,8. Muốn cho năng lượng hao phí trên đường dây nhỏ hơn 10% năng lượng cần truyền thì điện trở của đường dây phải có giá trị: A. R < 16. B. R < 20. C. R < 4. D. R < 25. Câu 18: Dao động điện nào sau đây có thể gây ra sóng điện từ? A. Mạch dao động hở chỉ có L và C. B. Dòng điện xoay chiều có tần số nhỏ. C. Dòng điện xoay chiều có có cường độ lớn. D. Dòng điện xoay chiều có chu kỳ lớn. Câu 19: Một c on lắc đơn dao đ ộng tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A.  9%. B.  94%. C.  3%. D.  6%. Câu 20: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp u = U 2 cos ω t (V;s). Khi thay đ ổi điện dung của tụ điện đến giá trị C0 thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng ZL và đi ện trở thuần R là C. ZL = R/ 3 D. ZL = R 3 A. ZL = R B. ZL = 3R Câu 21: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 0,5m, vật có khối lượng 40g, dao động nơi có gia tốc trọng trường 5 2 g=9,79m/s . Tích cho vật điện tích q=-8.10 C rồi treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên, độ lớn cường độ điện trường là 40V/cm. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc trong điện trường là A. T  1,6s. B. T  3,32s. C. T  1,5s. D. T  1,05s.  1 ) cm. Sau khoảng thời gian  t = Câu 22: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(t - (s) kể 60 2 từ lúc t = 0 vật có li độ x = 5 2 cm và đang chuyển động theo chiều dương. Tần số dao động của con lắc là A. f = 6,5Hz. B. f = 5,5Hz. C. f = 7,5Hz. D. f = 15 Hz. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”. B. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “bé”. C. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm. D. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”. Câu 24: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm đ ược chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có b ước sóng 0,6m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đ ặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là A. i = 0,3mm. B. i = 0,3m. C. i = 0,4m. D. i = 0,4mm. Câu 25: Sơ đồ hệ thống thu thanh gồm: A. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa. B. Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa . C. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa. D. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa. Trường THPT Nghèn- Khảo sát chất lượng khối 12 lần 1 (2011)- Môn Vật lý- Mã đề 357. Trang 2/5
  3. Câu 26: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của dao động điều hoà luôn bằng A. động năng ở thời điểm ban đầu. B. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ. C. động năng khi vật qua vị trí cân bằng. D. thế năng ở vị trí li độ cực đại. Câu 27: Đặt điện áp u = U0 cos( ω t +  /6) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 trong số 4 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện, cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I0cos ω t thì đoạn mạch đó có A. điện trở thuần. B. cuộn cảm thuần. C. tụ điện. D. cuộn dây có điện trở thuần. Câu 28: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính s ố vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng? A. 44 vòng. B. 62 vòng. C. 175 vòng. D. 248 vòng. Câu 29: Khi nghiên cứu về sóng ánh sáng thì phát biểu nào sau đây sai? A. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ. B. Đại lượng đặt trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số. C. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền ánh sáng. D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục. Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100  t ( U0 = const) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần R 104 1 thay đ ổi được. Biết L  F . Để công suất đoạn mạch đạt cực đại thì điện trở thuần có giá trị bằng H, C 4  A. 74  . B. 7 5  . C. 78  . D. 72  . Câu 31: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kỳ là     A. s. B. s. C. s. D. s. 62 32 52 15 2 Câu 32: Trong thí nghiệm Iâng(Young) bằng áng sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0, 76  m , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là A. 4. B. 6 . C. 7. D. 5. Câu 33: Vật dao động điều hoà theo p hương trình: x  A cos t (cm;s). Sau khi dao động được 1/8 chu kỳ vật có ly độ 2 2 cm. Biên độ dao động của vật là C. 4 2 cm. D. 2 2 cm. A. 2cm. B. 4cm. -4 Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10 H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn  dây là u = 80cos(2.106t - )V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 2 A. i = 0,4 cos (2.106t)A. B. i = 4cos(2.106t - )A..   C. i = 4sin(2.106t - D. i = 0,4cos(2.106 t - )A. )A. 2 2 Câu 35: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm LA = 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó IO = 0,1 nW/m2. Cường độ âm đó tại A là A. IA = 0,1 nW/m2 . B. IA = 0,1 mW/m2 C. IA = 0,1 W/m2 D. IA = 0,1GW/m2. Câu 36: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến thiên. B. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. C. Điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, lan truyền trong không gian với vận tốc ánh sáng. D. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. Câu 37: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 2cm. Khi lò xo có chi ều dài cực tiểu thì nó bị nén 4cm. Khi lò xo có chiều dài cực đại thì nó A. dãn 2cm. B. dãn 8cm. C. nén 2cm. D. dãn 4cm. Câu 38: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C, điện tích cực đại trên tụ là Q. Điện tích trên tụ vào thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. Q/ 3 . C. Q/ 2 . B. Q/2. D. Q/4. ZL Câu 39: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Nếu R   ZC thì dòng điện trong mạch 1 3 Trường THPT Nghèn- Khảo sát chất lượng khối 12 lần 1 (2011)- Môn Vật lý- Mã đề 357. Trang 3/5
  4.   A. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch. B. Trễ pha so với điện áp hai đầu mạch. 2 4   C. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch. D. trễ pha so với điện áp hai đầu mạch. 3 3 Câu 40: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải A. tăng điện dung của tụ điện. B. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. C. giảm điện trở của mạch. D. giảm tần số dòng điện xoay chiều. B. PHẦN RIÊNG: Mỗi thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc phần II). Phần I. Theo chương trình Chuẩn (Cơ bản) (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50). Câu 41: Mạch dao động LC trong máy phát sóng vô tuyến có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100m. Để phát được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C1 bằng bao nhiêu và mắc thế nào? A. Mắc song song và C1 = 9C. B. Mắc nối tiếp và C1 = 9C. C. Mắc song song và C1 = 8C. D. Mắc nối tiếp và C1 = 8C. Câu 42: Trong một mạch dao động cường độ dòng đi ện dao động là i = 0,01cos100 t(A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0,2H. Điện dung C của tụ điện có giá trị A. 5.10 – 5 (F). B. 5.10 – 4 (F). D. 4.10 – 4 (F). C. 0,001 (F). Câu 43: Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng  . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Tìm hệ thức liên hệ giữa A và  . A.  = 3πA/4. B.  = 3πA/2. C.  = 2πA/3. D.  = 2πA. Câu 44: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x
  5. Câu 50: Hai con lắc đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt là 1,5(s) và 2(s) trên 2 mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào đó cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời gian ngắn nhất để hi ện tượng trên lặp lại lần tiếp theo là A. 4(s). B. 12(s). C. 3(s). D. 6(s). Phần II. Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60). Câu 51: Cho hai dao đ ộng điều hoà cùng phương, có phương trình: x1 = Acos(2 t + /3); x 2 = Bcos(2 t - /2) (x đo bằng cm, t đo bằng giây). Biết phương trình dao đ ộng tổng hợp là: x = 5cos(2t +  )(cm). Biên độ dao động B có giá trị cực đại khi A bằng A. 5 3 cm. C. 5 2 cm. D. 2,5 2 cm. B. 5cm. Câu 52: Tiếng còi của một ôtô có tần số 1000Hz. Ôtô chạy trên đường với tốc độ 120km/h.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Tần số của tiếng còi ôtô mà một người đứng yên trên đường nghe được khi ôtô đi xa dần là A. 1100Hz B. 911Hz C. 879Hz D. 1020Hz Câu 53: Hai đĩa tròn đồng chất đều có trục quay thẳng đứng đi qua tâm đĩa và có khối lượng bằng nhau, quay với các tốc độ góc 1= 2 2. Nếu hai đĩa có cùng động năng thì bán kính của chúng là A. r1=4r2 B. 2r1=r2 C. 4r1=r2 D. r1=2r2 Câu 54: Phát biểu nào sai khi nói về momen q uán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định? A. Momen quán tính của một vật rắn luôn luôn dương. B. Momen quán tính của một vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều qua y của vật. C. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay. D. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển đ ộng quay. Câu 55: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chi ều tần số 50Hz. Tại trục quay của rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại B0. Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục quay là 3 B 0 thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là 2 3 1 3 A. B 0 . B. B 0 . B0 . C. 4B0 D. 2 2 4 Câu 56: Mạch dao động LC trong máy phát sóng vô tuyến có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100m. Để phát được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C1 bằng bao nhiêu và mắc thế nào? A. Mắc nối tiếp và C1 = 9C. B. Mắc song song và C1 = 8C. C. Mắc song song và C1 = 9C. D. Mắc nối tiếp và C1 = 8C. Câu 57: Một vật rắn đang quay nhanh dần quanh một trục cố định. Nếu đột nhiên hợp lực tác dụng vào vật rắn có momen triệt tiêu thì vật rắn sẽ A. dừng lại ngay. B. quay chậm dần đều rồi dừng lại. C. quay đều. D. tiếp tục quay nhanh dần theo quán tính. Câu 58: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 2kgm2. Bánh xe đang đứng yên thì chịu tác dụng của momen lực đối với trục quay có độ lớn 30Nm, không đổi. Sau 10s kể từ lúc chịu tác dụng lực, động năng quay của bánh xe là A. 22,5 kJ. B. 45 kJ. C. 9 kJ. D. 56kJ. Câu 59: Chuyển động quay đều của vật rắn không có đặc điểm nào sau đây? A. Gia tốc góc bằng 0. B. tốc độ góc không đổi theo thời gian. C. Vectơ gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vật bằng 0. D. Vectơ vận tốc dài của một điểm trên vật không đổi theo thời gian. Câu 60: Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng bao nhiêu? A. không xác định được vì không biết giá trị của R và C. B. 24V. C. 48V. D. 72V. ----------- HẾT ---------- Lưu ý: Các em có thể xem đáp án đề này tại website www.vnmath.com. Chúc các em thành công! Trường THPT Nghèn- Khảo sát chất lượng khối 12 lần 1 (2011)- Môn Vật lý- Mã đề 357. Trang 5/5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2