5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc

Chia sẻ: HuyenNDN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
145
lượt xem
41
download

5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở một thời đại mà tính sáng tạo và những tiến bộ trong công nghệ là những yếu tố quyết định sự thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc tuyển dụng và giữ chân những nhân viên thật sự tài năng và xuất sắc. Quản lý nhân tài là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là khi số lượng nhân viên với đầy đủ những kỹ năng mà doanh nghiệp yêu cầu còn hạn chế. Vì thế, việc xây dựng một chiến lược tuyển dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc

  1. Chuyên đề dành cho nhà lãnh đạo 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc 07/2009 www.profilesinternational.com www.profilesvietnam.com
  2. 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc. Bản quyền 2011 của Profiles International. Tât ca ̉ ban quyên đã được bao hô. ́ ̉ ̀ ̉ ̣ Không được xuât ban lai hoăc biên tập lại bất kì thông tin nào c ủa bản báo cáo này dưới mọi hình thức mà không có s ự cho phép bằng văn ́ ̉ ̣ ̣ bản của nhà xuất bản. Nhà xuât ban ́ ̉ Viên Nghiên cứu Profiles ̣ Dario Priolo, Giám đốc quản lý 5205 Lake Shore Drive Waco, Texas 76710-1732 Profiles International (800) 960-9612 www.profilesinternational.com Profiles International Vietnam +84 8 3823 6900 www.profilesvietnam.com Trân trọng cảm ơn Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập Profiles International : Jim Sirbasku Chủ tịch và Đồng sáng lập Profiles International: Bud Haney Trưởng biên tâp: Dario Priolo ̣ Quan lý biên tâp : Carrie D. Martinez ̉ ̣ Giám đốc Sáng tạo: Kelley Taylor Chuyên viên Nghiên cứu: Tiến sĩ Scott Hamilton, Tiến sĩ John Bradford 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc | 2
  3. 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc Giới thiệu Ở một thời đại mà tính sáng tạo và những tiến bộ trong công nghệ là những yếu t ố quyết định sự thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc tuyển dụng và giữ chân những nhân viên thật s ự tài năng và xuất sắc. Quản lý nhân tài là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với các doanh nghi ệp, đặc biệt là khi số lượng nhân viên với đầy đủ những kỹ năng mà doanh nghi ệp yêu c ầu còn hạn chế. Vì thế, việc xây dựng một chiến lược tuyển dụng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua được những khó khăn như tình trạng khủng hoảng nhân tài cũng như công tác sàng lọc đơn ứng tuyển, chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn và ki ểm tra hồ sơ lý lịch. Công tác xác định và tuyển dụng nhân tài không hề dễ dàng. Nó có thể mang l ại nhi ều căng thẳng và lo lắng cho những người phụ trách tuyển dụng. Nhưng khó khăn này không phải là không thể vượt qua. Với một quy trình theo từng bước và hợp lý, bạn có thể xây dựng được một chiến lược tuyển dụng an toàn và hiệu quả. Chuyên đề này sẽ cung cấp cho bạn 5 chiến lược hàng đầu trong công tác xác định và tuyển dụng các nhân viên xuất sắc: 1. Xác định các thử thách trong tuyển dụng 2. Xem xét lại phương pháp tuyển dụng hiện tại 3. Quản lý quy trình phỏng vấn 4. Quản lý công tác kiểm tra lý lịch 5. Thực hiện đánh giá nhân sự trước tuyển dụng 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc | 3
  4. 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc 1. Xác định các thử thách trong tuyển dụng Bước quan trọng nhất và cũng là bước Đa số các quyết định đầu tiên trong quy trình xác định và tuyển dụng được đưa tuyển dụng nhân viên xuất sắc chính là phải tìm ra được những khó khăn và thử ra chỉ trong 4 phút đầu thách mà bạn đang gặp phải với chiến tiên của buổi phỏng lược tuyển dụng hiện tại. Một khi đã biết được mình đang phải đối mặt với vấn. Đừng để doanh những khó khăn nào, bạn có thể bắt tay nghiệp của bạn phạm vào việc tìm kiếm giải pháp. phải sai lầm này! Dưới đây là một số khó khăn mà các doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình tuyển dụng: • Tìm ra những câu hỏi phỏng vấn có thể xác định sự phù hợp của ứng viên với công việc cũng như với văn hóa doanh nghiệp. • Có phương pháp kiểm tra lý lịch hiệu quả để xác định đúng tiểu sử và lịch sử công vi ệc của các ứng viên. • Đưa ra quyết định tuyển dụng mà không có sự sàng lọc ứng viên về tính cách và khả năng làm việc. 5 Chiến Lược Xác Định & Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Sắc | 4
  5. Nguồn : Profiles International Vietnam Để download toàn bộ tài liệu, hãy truy cập http:// blog.profilesvietnam.com/Nam-yeu-to-dan-den
  6. Profiles International - Chúng tôi là ai Profiles International giúp các t ổ ch ức trên toàn th ế gi ới xây d ựng môt l ực l ượng lao đ ộng có ̣ hiệu suất cao. Cac đánh giá nhân sự toàn diện và các gi ải pháp qu ản lý nhân taì đôt pha ́ cua chung tôi se ̃ ́ ̣ ̉ ́ giup khách hàng chọn được ng ười phu ̀ hợp nhât cho công viêc và qu ản lý đê ̉ ho ̣ phat triên đây ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ đủ tiêm năng cua ban thân. Qua đo, khach hang cua chung tôi se ̃ co ́ đ ược l ợi thê ́ canh tranh ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ lớn trên thị trường. Mang lưới hoat đông ̣ ̣ ̣ Profiles International đã lam viêc v ới các công ty ở 122 qu ốc gia trên toàn th ế gi ới và có tài ̀ ̣ liệu được dich ra hơn 32 ngôn ngữ. ̣ Liên hệ Profiles International Vietnam www.profilesvietnam.com (84-8)38236900 www.profilesvietnam.com Tác Động Mạnh Mẽ Của Việc Huấn Luyện Nhân Viên | 6 ©2010 Profiles International, Inc. All rights reserved.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản