5 Đề Thi Vật LÝ Phân Theo Cấp Bậc

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
90
lượt xem
35
download

5 Đề Thi Vật LÝ Phân Theo Cấp Bậc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " 5 Đề Thi Vật LÝ Phân Theo Cấp Bậc " giúp cho các bạn ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Đề Thi Vật LÝ Phân Theo Cấp Bậc

 1. Đề số 1 Phần 1: Dùng cho học sinh: trung bình, khá, giỏi câu 1.Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian t = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Li độ của vật được tính theo biểu thức A. x = Asin(2 ft - /2) B. x = Asin(2 ft + /2) C. x = Asin(ft + /2) D. x = Asin(2 ft) câu 2.Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Asin ωt và có cơ năng là E. Động năng của vật tại thời điểm t là A. Ed = Ecos2ωt B. Ed = Esin2ωt C. Ed = 2Ecos2ωt D. Ed = 0,5.Ecos2ωt câu 3.Tần số góc dao động điều hoà của một con lắc đơn có chiều dài dây treo tại nơi có gia tốc trọng trường g là A. B. C. D. câu 4.Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số và A. cùng pha với nhau B. lệch pha với nhau /2 C. ngược pha với nhau D. lệch pha với nhau /4 câu 5.Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng A. một phần tư bước sóng B. nửa bước sóng C. một bước sóng D. hai bước sóng câu 6.Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = asinωt. Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là A. uM = asin(ωt – πx/λ) B. uM = asin(ωt – 2πx/λ) C. uM = asin(ωt + πx/λ) D. uM = asin(ωt – πx) câu 7.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin ωt vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là A. i = U0ωCsinωt B. i = U0ωCsin(ωt + π/2) C. i = U0ωCsin(ωt - π/2) D. i = U0ωCsin(ωt + π) câu 8.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin ωt vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch điện này khi A. Lω > 1/Cω B. ω = 1/LC C. Lω = 1/Cω D. Lω < 1/Cω câu 9. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u = U0sin ωt. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này là A. U0/2 B. U0/ 2 C. U0 D. 2U0 câu 10.Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì A. cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch. B. hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện. C. hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. D. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất. câu 11.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin ωt vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện A. lớn khi tần số của dòng điện lớn B. không phụ thuộc tần số của dòng điện C. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn D. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ câu 12.Trong các động cơ điện để nâng cao hệ số công suất thì A. ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện B. ghép nối tiếp động cơ với một cuộn cảm C. ghép song song động cơ với một tụ điện D. ghép song song động cơ với một cuộn cảm câu 13.Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng A. cộng hưởng dao động điện từ B. khúc xạ sóng điện từ C. giao thoa sóng điện từ D. phản xạ sóng điện từ câu 14.Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi Q0, U0 lần lượt là Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 1
 2. điện tích cực đại và hiệu điện thế cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây KHÔNG phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch? A. CU02/2 B. Q02/(2L) C. Q02/(2C) D. LI02/2 câu 15.Chiếu một tia sáng tới mặt phản xạ của một gương cầu lõm. Nếu tia sáng này đi qua tâm gương thì tia phản xạ sẽ A. song song với trục chính B. đi qua tiêu điểm chính C. đi ngược lại qua tâm gương D. đối xứng với tia tới qua trục chính câu 16.Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) trước một gương cầu lồi cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ luôn là ảnh A. ảo có kích thước nhỏ hơn vật B. thật có kích thước nhỏ hơn vật C. ảo có kích thước lớn hơn vật D. thật có kích thước lớn hơn vật câu 17.Nếu Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt, f là tiêu cự của kính lúp thì độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là A. Đ/f B. f/Đ C. Đf D. 1/(Đf) câu 18.Mắt của một người cận thị có điểm cực cận là Cc, điểm cực viễn là Cv. Dịch chuyển chậm vật sáng AB có độ cao không đổi từ điểm cực viễn (Cv) đến điểm cực cận (Cc). Trong quá trình điều tiết của mắt để người đó nhìn rõ được vật sáng AB thì độ tụ của thuỷ tinh thể của mắt phải A. không đổi B. lớn nhất khi AB ở điểm cực viễn (Cv) C. tăng dần D. giảm dần câu 19.Bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của A. tia Rơnghen B. ánh sáng tím C. ánh sáng đỏ D. sóng vô tuyến câu 20.Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây về tia Rơnghen là sai? A. Tia Rơnghen truyền được trong chân không. B. Tia Rơnghen có bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại. C. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên. D. Tia Rơnghen không bị lệch hướng đi trong điện trường và từ trường. câu 21.Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây? A. Làm ion hóa không khí B. Có thể gây ra hiện tượng quang điện C. Tác dụng lên kính ảnh D. Không bị nước hấp thụ câu 22.Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện A. không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích. B. tỉ lệ nghịch với cường độ của chùm ánh sáng kích thích. C. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ của chùm ánh sáng kích thích. D. tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích. câu 23.Một nguồn sáng phát ra ánh sáng có tần số f. Năng lượng một phôtôn của ánh sáng này tỉ lệ A. thuận với tần số f B. thuận với bình phương tần số f C. nghịch với tần số f D. nghịch với bình phương tần số f câu 24.Hiện tượng quang điện là hiện tượng A. êlectrôn bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu bức xạ thích hợp vào bề mặt của kim loại đó. B. tăng mạnh điện trở của thanh kim loại khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bề mặt của nó. C. tăng mạnh điện trở của khối bán dẫn khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bề mặt của khối. D. êlectrôn tách ra từ anốt chuyển dời đến catốt trong tế bào quang điện khi chiếu ánh sáng vào catốt. câu 25.Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính mỏng thì ảnh của vật tạo bởi thấu kính lớn hơn vật. Dịch chuyển vật dọc trục chính, về phía thấu kính thì ảnh nhỏ dần và cuối cùng bằng vật. A. Thấu kính đó là hội tụ và ảnh là ảnh ảo B. Thấu kính đó là phân kì và ảnh là ảnh ảo C. Thấu kính đó là hội tụ và ảnh là ảnh thật D. Thấu kính đó là phân kì và ảnh là ảnh thật câu 26.Cho các tia phóng xạ , , , đi vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường + - sức. Tia không bị lệch hướng trong điện trường là A. tia B. tia + C. tia - D. tia Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 2
 3. câu 27.Nếu một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ thì có chu kì bán rã là A. T = ln2/ B. T = ln /2 C. T = .ln2 D. T = /ln2 câu 28.Một kính thiên văn khúc xạ có vật kính và thị kính là những thấu kính mỏng có tiêu cự lần lượt là 120 cm và 5 cm. Độ bội giác của kính thiên văn này khi ngắm chừng ở vô cực bằng A. 600 B. 24 C. 115 D. 125 câu 29.Cho phản ứng hạt nhân: n + ZXA C14 + p. Số Z và A của hạt nhân X lần lượt là A. 6 và 14 B. 7 và 15 C. 6 và 15 D. 7 và 14 câu 30.Hạt nhân phốt pho P31 có A. 16 prôtôn và 15 nơtrôn B. 15 prôtôn và 16 nơtrôn C. 31 prôtôn và 15 nơtrôn D. 15 prôtôn và 31 nơtrôn câu 31.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(8πt + π/6), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là A. 0,125 (s) B. 0,25 (s) C. 0,5 (s) D. 1 (s) câu 32.Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là A. 30,5 m B. 3,0 km C. 75,0 m D. 7,5 m câu 33.Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng A. 500 V B. 250 V C. 1000 V D. 1,6 V câu 34.Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 (mH) và tụ điện có điện dung C = 0,2 ( F). Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Lấy = 3,14. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là A. 628 ( s) B. 1256 ( s) C. 62,8 ( s) D. 125,6 ( s) câu 35.Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường trong suốt có chiết suất tuyệt đối bằng 3. Để góc khúc xạ của tia sáng bằng 300 thì góc tới của nó phải bằng A. 300 B. 150 C. 600 D. 450 câu 36.Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là T. Ban đầu có 80 mg chất phóng xạ này. Sau khoảng thời gian t = 2T, lượng chất này còn lại là A. 20 mg B. 10 mg C. 40 mg D. 60 mg Phần 2: Dùng cho học sinh: khá, giỏi câu 37.Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B ngược pha nhau cách nhau 10 cm, bước sóng lan truyền trên mặt nước là 2 cm. Tính số điểm dao động cực đại trên đoạn AB. A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 câu 38.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 300sin t (V) vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 200 , điện trở thuần 100 và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100 . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch này bằng A. 2,0 A B. 1,5 A C. 3,0 A D. 1,5 2 A câu 39. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50 mắc nối tiếp với điện trở thuần 50 . Cường độ dòng điện trong đoạn mạch được tính theo biểu thức A. i = 2 2sin(100 t - /4) (A) B. i = 2 2sin(100 t+ /4) (A) C. i = 4sin(100 t - /4) (A) D. i = 4sin(100 t+ /4) (A) câu 40.Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là A. 2f1 B. 4f1 C. f1/4 D. f1/2 Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 3
 4. câu 41.Một thấu kính mỏng làm bằng thủy tinh có chiết suất tuyệt đối bằng 1,5. Hai mặt của thấu kính là hai mặt cầu lồi có cùng bán kính 20 cm. Thấu kính được đặt trong không khí. Tiêu cự của thấu kính đó là A. 40 cm B. 60 cm C. 10 cm D. 20 cm câu 42.Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,6 m. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa. Vị trí của vân sáng bậc 2 cách vân trung tâm là A. 9,6 mm B. 1,2 mm C. 4,8 mm D. 2,4 mm câu 43.Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,15 m vào catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện 0,30 m. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện có giá trị A. 13,25.10-19 (J) B. 6,625.10-18 (J) C. 6,625.10-20 (J) D. 6,625.10-19 (J) Phần 3: Dùng cho học sinh giỏi câu 44.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm. Tính thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì. A. /30 (s) B. /15 (s) C. /10 (s) D. /5 (s) câu 45.Mắc nối tiếp một động cơ điện với một cuộn dây rồi mắc vào mạng điện xoay chiều. Hiệu điện thế hai đầu động cơ có giá trị hiệu dụng 331 (V) và sớm pha hơn dòng điện /6. Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 125 (V) và sớm pha hơn dòng điện /3. Xác định hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. A. 331 V B. 344,9 V C. 230,9 V D. 444 V câu 46.Một người quan sát một vật qua một kính hiển vi quang học, tiêu cự của thị kính là 4 cm và của vật kính là 0,4 cm, độ dài quang học 15,6 cm. Mắt người đó có điểm cực cận cách mắt 23 cm và điểm cực viễn cách mắt 44 cm. Nếu vật đặt cách vật kính 0,41 cm thì mắt có quan sát thấy ảnh không? Nếu có tính độ bội giác. A. không B. có; G = 256 C. có; G = 250 D. có; G = 200 câu 47.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 μm và 0,5 μm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. A. 5 mm B. 4 mm C. 6 mm D. 3 mm câu 48.Một máy quang phổ, lăng kính có góc chiết quang 60 và chiết suất đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 0 1,608 và 1,635. Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 53,950. Cho biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40 cm. Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh. A. 1,6 cm B. 1,9 cm C. 1,8 cm D. 1,7 cm câu 49.Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là 0,1220 m; 0,1028 m; 0,0975 m? Tính năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ màu lam trong dãy Banme. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. A. 4,32.10-19 J B. 4,56.10-19 J C. 3,04.10-19 J D. 4,09.10-19 J câu 50.Ban đầu có một mẫu pôlôni (Po210) nguyên chất? Biết chu kì bán rã của pôlôni là 138,38 ngày. Lấy ln2 = 0,693; ln1,71 = 0,536. Hỏi sau bao lâu thì tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,7 A. 109 ngày B. 108 ngày C. 107 ngày D. 106 ngày --------------- HẾT ---------- Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 4
 5. Đề số 2 Phần 1: Dùng cho học sinh: trung bình, khá, giỏi C©u 1.Vùng sáng mạnh của quang phổ Mặt Trời nằm lân cận bước sóng: A. 0,41 m B. 0,47 m C. 0,55 m D. 0,68 m C©u 2.Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L sẽ phát ra vạch quang phổ A. H B. H C. H D. H C©u 3.Công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện là 2 2 2 2 A. hf A 0,5.mv0 max B. hf A 0,5.mv0 max C. hf A 2.mv0 max D. hf A 0,5.mv0 max C©u 4.Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có A. cùng số prôtôn B. cùng số nuclôn C. cùng khối lượng D. cùng số nơtrôn C©u 5.Hạt nhân C14 phóng xạ - . Hạt nhân con được sinh ra có A. 6 prôtôn và 7 nơtrôn B. 5 prôtôn và 6 nơtrôn C. 7 prôtôn và 7 nơtrôn D. 7 prôtôn và 6 nơtrôn C©u 6.Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là A. E = mc2 B. E = m2c C. E = 0,5.mc2 D. E = 2.mc2 C©u 7.Cho phản ứng hạt nhân: + Al27 X + n . Hạt nhân X là A. Ne20 B. P30 C. Mg24 D. Na23 C©u 8.Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin( t + ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là 2 A. A B. 2A C. A D. A2 C©u 9.Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với A. căn bậc hai chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường C. chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường C©u 10.Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thời gian hòn bi đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là A. 2 m/k B. m/k C. k/m D. 0,5. m/k C©u 11.Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha gọi là A. chu kỳ B. bước sóng C. vận tốc truyền sóng D. độ lệch pha C©u 12.Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm A. chỉ phụ thuộc vào tần số B. phụ thuộc vào tần số và biên độ C. chỉ phụ thuộc vào biên độ D. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm C©u 13.Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là A. giảm tiết diện dây B. tăng chiều dài đường dây C. giảm công suất truyền tải D. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải C©u 14.Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L, tần số góc của dòng điện là ? A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét. B. Hiệu điện thế trễ pha /2 so với cường độ dòng điện. C. Mạch không tiêu thụ công suất. D. Tổng trở của đoạn mạch bằng 1/( L) Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 5
 6. C©u 15.Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là A. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều B. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều C. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn D. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn C©u 16.Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức L 1/ ( C ) C 1/ ( L) L C C L A. tg B. tg C. tg D. tg R R R R C©u 17.Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC lý tưởng? A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm. D. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian. C©u 18.Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức A. = 2 / (LC) B. = 1/ (LC) C. = 1/ (LC) D. = 1/ (2 LC) C©u 19.Điện trường xoáy là điện trường A. có các đường sức không khép kín B. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ C. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi D. của các điện tích đứng yên C©u 20.Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, trong môi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất và vận tốc là A. n1/n2 = v1/v2 B. n1/n2 = v2/v1 C. n1/n2 = 2v1/v2 D. n1/n2 = 2v2/v1 C©u 21.Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh nằm cùng phía với vật so với thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là A. ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật B. ảnh thật ngược chiều với AB C. ảnh thật cùng chiều với AB D. ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật C©u 22.Khi mắt nhìn rõ một vật đặt ở điểm cực cận thì A. độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất B. mắt không cần điều tiết vì vật ở rất gần mắt C. khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là nhỏ nhất D. tiêu cự của thuỷ tinh thể là lớn nhất C©u 23.Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là A. G = f1 + f2 B. G = f1/f2 G = f1.f2 G = f2/f1 C©u 24.Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì A. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi B. tần số thay đổi và vận tốc không đổi C. tần số không đổi và vận tốc không đổi D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi C©u 25.Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ có lăng kính dựa trên hiện tượng A. giao thoa ánh sáng B. khúc xạ ánh sáng C. phản xạ ánh sáng D. tán sắc ánh sáng C©u 26.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là A. ai/D B. aD/i C. D/(ai) D. Di/a C©u 27.Một trong 2 khe của thí nghiệm của Iâng được làm mờ sao cho nó chỉ truyền ½ so với cường độ của khe còn lại. Kết quả là: A. vân giao thoa biến mất B. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn C. vân giao thoa tối đi D. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn C©u 28.Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 6
 7. A. 600 m B. 0,6 m C. 60 m D. 6 m C©u 29.Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự 1 cm, thị kính với tiêu cự 4 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt 25 cm. Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là A. 80 B. 75 C. 60 D. 85 C©u 30.Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại A = 6,625.10 -19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. 0,250 m B. 0,300 m C. 0,375 m D. 0,295 m C©u 31.Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,75 m và 2 = 0,25 m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0 = 0,35 m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? A. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên B. Chỉ có bức xạ 2 C. Chỉ có bức xạ 1 D. Cả hai bức xạ C©u 32.Chất phóng xạ iốt 131 có chu kỳ bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là A. 50 g B. 150 g C. 175 g D. 25 g C©u 33.Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số góc . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian t = 0 là lúc vật ở vị trí x = +A/2 theo chiều dương. Phương trình dao động là A. x = Asin( t + 5 /6) B. x = Asin( t + /6) C. x = Asin( t + /4) D. x = Asin( t + /3) C©u 34.Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi rất gần A và B là các nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 40 m/s B. 20 m/s C. 10 m/s D. 5 m/s C©u 35.Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = 4sin100πt (cm) và x2 = 3sin(100πt +π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là A. 7 cm B. 1 cm C. 5 cm D. 3,5 cm C©u 36.Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 200 V, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 10 V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là A. 500 vòng B. 25 vòng C. 50 vòng D. 100 vòng C©u 37.Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 40 cm và cách gương 30 cm. Ảnh của vật tạo bởi gương là A. ảnh ảo, cách gương 60 cm B. ảnh thật, cách gương 12 cm C. ảnh ảo, cách gương 12 cm D. ảnh thật, cách gương 60 cm Phần 2: Dùng cho học sinh: khá, giỏi C©u 38.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ( đ = 0,76 m) đến vân sáng bậc 1 màu tím ( t = 0,4 m) cùng một phía của vân trung tâm là A. 1,8 mm B. 2,7 mm C. 1,5 mm D. 2,4 mm C©u 39.Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0sin(100 t + /4). Cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng giá trị hiệu dụng vào thời điểm nào trong số các thời điểm sau đây: A. 1/200 (s) B. 1/400 (s) C. 1/300 (s) D. 1/800 (s) C©u 40.Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/ (H) mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 100 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 200.sin100 t (V). Tại thời điểm t = 1 (s) cường độ dòng điện trong mạch là Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 7
 8. A. - 2 (A) B. 1 (A) C. -1 (A) D. 2 (A) C©u 41.Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1/ (H), tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = Uosin100 t (V). Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là A. 3,18 ( F) B. 50/ ( F) C. 1/ (mF) D. 0,1/ (mF) C©u 42.Cho đoạn mạch không phân nhánh điện trở 100 Ω cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 2/ H, tụ điện có điện dung ( 2/ ).10-4 (F). Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại thì tần số f có giá trị là: A. 60 Hz B. 50 Hz C. 25 Hz D. 100 Hz C©u 43.Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là A. 10 cm B. –20 cm C. 30 cm D. – 30 cm C©u 44.Chiếu bức xạ có bước sóng 0,4 m vào điện cực phẳng có công thoát 3.10-19 (J). Hỏi eletron quang điện có thể rời xa bề mặt tối đa một khoảng bao nhiêu nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản 7,5 (V/m). A. 0,164 m B. 0,414 m C. 0,1243 m D. 0,1655 m Phần 3: Dùng cho học sinh giỏi C©u 45.Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 15 cm có hai nguồn sóng kết hợp: u1 = asin(40 t); u2 = bsin(40 t). Vận tốc truyền sóng 40 (cm/s). Gọi E và F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số cực đại trên đoạn EF A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 C©u 46.Một vật có khối lượng 1 (kg) dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: x = 10sin( t + /4) cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x = - 5 cm đến vị trí x = + 5 cm là /30 (s). Cơ năng dao động của vật là: A. 0,5 J B. 0,16 J C. 0,3 J B. 0,36 J C©u 47.Một mạch dao động LC lí tưởng. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6 (V) để cung cấp cho mạch một năng lượng 5 ( J) bằng cách nạp điện cho tụ. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1 ( s) thì dòng điện trong mạch triệt tiêu. Tính độ tự cảm của cuộn dây. 2 2 2 2 A. 2/ ( H) B. 5,6/ ( H) C. 1,6/ ( H) D. 3,6/ ( H) C©u 48.Một người có điểm cực cận cách mắt 18 cm thì phải đứng cách gương cầu có tiêu cự -12 cm một khoảng bao nhiêu thì có thể nhìn thấy ảnh của mình trong trạng thái điều tiết tối đa. A. 10 cm B. 12 cm C. 8 cm D. 7 cm C©u 49.Điểm sáng S đặt trên trục chính của một gương cầu có tiêu cự -30 (cm) và cách gương 30 (cm). Trong khoảng giữa S và gương đặt một lăng kính có kích thước nhỏ có chiết suất 1,5 và góc chiết quang 40, sao cho mặt bên của lăng kính vuông góc với trục chính. Người ta quan sát thấy 2 ảnh. Tính khoảng cách giữa hai ảnh. A. 3,14 cm B. 0,52 cm C. 3,16 cm D. 3,17 cm C©u 50.Mặt Trời có khối lượng 2.10 (kg) và công suất bức xạ toàn phần là 3,8.10 30 26 (W). Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau bao lâu khối lượng giảm đi 0,007% A. 0,5 tỉ năm B. 1 tỉ năm C. 1,5 tỉ năm D. 2 tỉ năm ----------- HẾT ---------- Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 8
 9. ĐỀ SỐ 3 Phần 1: Dùng cho học sinh: trung bình, khá, giỏi câu 1.Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ A. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm. B. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. câu 2.Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về dao động cơ học? A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ. B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. C. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. câu 3.Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là A. A B. A/2 C. 2A D. A/4 câu 4.Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? A. Phản xạ B. Truyền được trong chân không C. Khúc xạ D. Mang năng lượng câu 5.Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. tần số của nó không thay đổi B. chu kì của nó tăng C. bước sóng của nó không thay đổi D. bước sóng của nó giảm câu 6.Trên một sợi dây có chiều dài hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là không đổi. Tần số của sóng là A. B. C. D. câu 7.Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là A. uR sớm pha π/2 so với uL B. uL sớm pha π/2 so với uC C. uR trễ pha π/2 so với uC D. uC trễ pha π so với uL câu 8.Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần A. luôn lệch pha /2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. C. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. D. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. câu 9.Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin( t + /6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin( t - /3) . Đoạn mạch AB chứa A. điện trở thuần B. cuộn dây có điện trở thuần C. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) D. tụ điện câu 10.Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là A. 10 V B. 20 V C. 500 V D. 40 V câu 11.Chän ph­¬ng ¸n ®óng. M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu cã cÊu t¹o gåm 3 bé phËn chÝnh A.r«to, stato vµ bé gãp trong ®ã bé gãp cã thÓ c¶i tiÕn vµ kh«ng dïng ®Õn. B. r«to, stato vµ bé gãp trong ®ã r«to cã thÓ lµ phÇn c¶m hoÆc phÇn øng. C. r«to, stato vµ bé gãp trong ®ã stato cã thÓ lµ phÇn c¶m hoÆc phÇn øng. D. r«to, stato vµ bé gãp trong ®ã r«to chØ cã thÓ lµ phÇn øng. câu 12.Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 200 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là A. 400 s B. 500 s C. 100 s D. 200 s câu 13.Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn. Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 9
 10. B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau /2. D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. câu 14.Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức A. Imax U max L / C B. Imax U max L.C C. Imax U max C / L D. I max U max / LC câu 15.Đặt một vật sáng trước một gương cầu. Ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh A. ảo và lớn hơn vật, nếu là gương cầu lồi B. thật ở trước gương, nếu là gương cầu lồi C. thật nếu vật đặt ở tâm gương cầu lõm D. ảo và nhỏ hơn vật, nếu là gương cầu lõm câu 16.Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền theo chiều từ môi trường chiết quang A. hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. B. kém sang môi trường chiết quang hơn. C. hơn sang môi trường chiết quang kém. D. kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. câu 17.Gọi Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt, f là tiêu cự của kính lúp. Độ bội giác của kính lúp có giá trị G = Đ/f. A. chỉ khi ngắm chừng ở điểm cực cận. B. chỉ khi đặt mắt sát kính lúp. C. khi đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp hoặc khi ngắm chừng ở vô cực. D. chỉ khi ngắm chừng ở vô cực. câu 18.Mắt không có tật là mắt, khi không điều tiết, có A. độ tụ lớn nhất B. tiêu điểm nằm trước võng mạc C. tiêu điểm nằm sau võng mạc D. tiêu điểm nằm trên võng mạc câu 19.Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. B. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. D. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. câu 20.Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? A. Vùng tia tử ngoại B. Vùng tia hồng ngoại C. Vùng ánh sáng nhìn thấy D. Vùng tia Rơnghen câu 21.Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). B. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. C. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. D. có khả năng đâm xuyên khác nhau. câu 22.Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? A. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. B. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. D. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. câu 23.Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn (êlectron) quang điện A. phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt và bước sóng ánh sáng kích thích. B. không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích. C. phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích. D. không phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt. câu 24.Chän ph­¬ng ¸n ®óng. Ph¶n øng h¹t nh©n nh©n t¹o A. kh«ng thÓ t¹o ra c¸c nguyªn tè phãng x¹ B. kh«ng thÓ t¹o ra ®ång vÞ tham gia ph¶n øng ph©n h¹ch C. kh«ng thÓ thùc hiÖn nÕu bia lµ Pb206 D. kh«ng thÓ lµ ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng l­îng câu 25.Hạt nhân Triti có A. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron) B. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron) C. 3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn D. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn câu 26.Hạt nhân càng bền vững khi có A. năng lượng liên kết càng lớn B. số nuclôn càng nhỏ Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 10
 11. C. số nuclôn càng lớn D. năng lượng liên kết riêng càng lớn câu 27.Phóng xạ β- là A. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng. B. phản ứng hạt nhân toả năng lượng. C. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. D. sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử. câu 28.Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có chiều cao bằng nửa chiều cao của vật và cách vật 30 cm. Tiêu cự của gương là A. -20 cm B. -30 cm C. -60 cm D. -25 cm câu 29.Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là A. 100 cm B. 101 cm C. 98 cm D. 99 cm câu 30.Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng A. 100 g B. 800 g C. 50 g D. 200 g câu 31.Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 15 cm và giới hạn nhìn rõ của mắt là 35 cm. Để sửa tật cận thị sao cho có thể nhìn rõ được những vật ở xa, người này phải đeo sát mắt một kính có độ tụ A. -20/7 dp B. -20/3 dp C. +2 điốp D. –2 điốp câu 32.Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C; 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là A. 2,00 kV B. 2,15 kV C. 20,00 kV D. 21,15 kV câu 33.Một kính thiên văn gồm vật kính và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự tương ứng là f1, f2. Khi ngắm chừng ở vô cực độ bội giác của kính thiên văn là 25, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 104 cm. Giá trị của f1 và f2 tương ứng là A. 4 cm và 96 cm B. 100 cm và 4 cm C. 4 cm và 100 cm D. 96 cm và 4 cm Phần 2: Dùng cho học sinh: khá, giỏi câu 34.Một lăng kính có góc chiết quang 600, chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính trong trường hợp có góc lệch cực tiểu bằng 300. Chiết suất của chất làm lăng kính so với môi trường đặt lăng kính là A. 1,5 B. 2 C. 3 D. 4/3 câu 35.Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là α α α α câu 36.Đặt hiệu điện thế u = 125 2sin100πt (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 0,4/ H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là A. 3,5 A B. 2,0 A C. 2,5 A D. 1,8 A câu 37.Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với U0, ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng A. 260 V B. 220 V C. 100 V D. 140 V câu 38.Một kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là thấu kính hội tụ mỏng, có tiêu cự tương ứng f1 = 0,5 cm, f2. Vật kính và thị kính được lắp đồng trục, cách nhau 20,5 cm. Một người mắt không có tật, điểm cực cận cách mắt 25,0 cm, quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong trạng thái mắt không điều tiết. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi là 200. Giá trị của f2 là A. 5,0 cm B. 4,1 cm C. 4,0 cm D. 5,1 cm câu 39.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 câu 40.Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện là 0,50 μm. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng 0,35 μm, thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là A. 1,70.10-19 J B. 17,00. 10-19 J C. 0,70. 10-19 J D. 70,00. 10-19 J Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 11
 12. câu 41.Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 m, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M về L là 0,6563 m. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M về K bằng A. 0,3890 m B. 0,1027 m C. 0,5346 m D. 0,7780 m câu 42.§¬n vÞ nµo kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ cña ®éng l­îng? A. eV/s B. kgm/s C. MeV/c D. (kg.MeV)1/2 câu 43.Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm A, B cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn song cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là A. 8 B. 11 C. 5 D. 9 Phần 3: Dùng cho học sinh giỏi câu 44.Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 0,05 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng A. 0,5 J B. 0,1 J C. 0,4 J D. 0,9 J câu 45.Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch A. trễ pha /2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. B. trễ pha /4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. C. sớm pha /2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. D. sớm pha /4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. câu 46.Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, trong đó R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên hiệu điện thế u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi còn U0 không đổi. Khi = 200 (rad/s) hoặc = 50 (rad/s) thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số ω bằng A. 250 rad/s B. 125 rad/s C. 40 rad/s D. 100 rad/s câu 47.Ở vị trí ban đầu, vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cho ảnh thật cao gấp 4 lần vật. Để ảnh của vật cho bởi thấu kính là ảnh ảo cũng cao gấp 4 lần vật thì phải dịch chuyển vật dọc theo trục chính từ vị trí ban đầu A. lại gần thấu kính 15 cm B. lại gần thấu kính 10 cm C. ra xa thấu kính 10 cm D. ra xa thấu kính 15 cm câu 48.Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5,730, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác P của góc chiết quang. Sau lăng kính đặt một màn ảnh song song với mặt phẳng P và cách P là 1,5 m. Tính chiều dài của quang phổ từ tia đỏ đến tia tím. Cho biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54. A. 8 mm B. 5 mm C. 6 mm D. 4 mm câu 49.ChiÕu lÇn l­ît c¸c bøc x¹ cã tÇn sè f, 2f, 3f vµo catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn th× vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lÇn l­ît lµ v, 2v, kv. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ k. A. 3 B. 4 C. 5 D. 7 câu 50.Cho ph¶n øng h¹t nh©n: T + D + n. BiÕt n¨ng l­îng liªn kÕt riªng cña h¹t nh©n T lµ T = 2,823 (MeV), n¨ng l­îng liªn kÕt riªng cña lµ = 7,0756 (MeV) vµ ®é hôt khèi cña D lµ 0,0024u. LÊy 1uc2 = 931 (MeV). Hái ph¶n øng to¶ bao nhiªu n¨ng l­îng? A. 17,4 (MeV) B. 17,5 (MeV) C. 17,6 (MeV) D. 17,7 (MeV) ----------- HẾT ---------- Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 12
 13. ĐỀ SỐ 4 Phần 1: Dùng cho học sinh: trung bình, khá, giỏi câu 1.Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì A. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần. B. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần. C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần. D. công thoát của êlectrôn giảm ba lần. câu 2.Phát biểu nào là sai? A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn. C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy. câu 3.Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử C. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử D. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử câu 4.Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết A. tính cho một nuclôn B. tính riêng cho hạt nhân ấy C. của một cặp prôtôn-prôtôn D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) câu 5.Phát biểu nào là sai? A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền. B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị. C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. câu 6.Phản ứng nhiệt hạch là sự A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao. C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt. D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. câu 7.Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. C. Lực ma sát càng nhỏ thì dao động tắt càng lâu. D. Cơ năng giảm dần theo thời gian. câu 8.Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu cắt bớt một nửa chiều dài của lò xo và giảm khối lượng m đi 8 lần thì chu kì dao động của vật sẽ A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. giảm 4 lần D. tăng 4 lần câu 9.Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. với chu kì bằng chu kì dao động riêng B. mà không chịu ngoại lực tác dụng C. với chu kì lớn hơn chu kì dao động riêng D. với chu kì nhỏ hơn chu kì dao động riêng câu 10.Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha nhau. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ A. dao động với biên độ cực đại B. dao động với biên độ của các nguồn C. không dao động D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại câu 11.Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó A. gồm điện trở thuần và tụ điện B. chỉ có cuộn cảm C. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần) câu 12.Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin ωt thì dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt – π/3). Đoạn mạch điện này luôn có A. ZL < ZC B. ZL = ZC C. ZL = R D. ZL > ZC Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 13
 14. câu 13.Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch A. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện C. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện câu 14.Phát biểu nào sau đây sai? A. Máy phát điện kiểu cảm ứng hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Động cơ không đồng bộ một pha dùng trong các dụng cụ gia đình chỉ đạt được công suất nhỏ. C. Trong động cơ đồng bộ, vận tốc quay của rôto có thể biến đổi trong một phạm vi khá rộng khi tốc độ quay của từ trường không đổi. D. Không thể mắc tải hình tam giác vào một máy phát điện ba pha mắc hình sao. câu 15.Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau /2. C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. câu 16.Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với tần số bằng tần số dao động riêng của mạch. B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động riêng của mạch. câu 17.Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính mỏng thì ảnh của vật tạo bởi thấu kính nhỏ hơn vật. Dịch chuyển vật dọc trục chính, về phía thấu kính thì ảnh lớn dần và cuối cùng bằng vật. Thấu kính đó là A. hội tụ nếu vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính B. phân kì C. hội tụ nếu vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến vô cùng D. hội tụ câu 18.Khi một vật tiến lại gần một gương phẳng thì ảnh của vật tạo bởi gương A. luôn luôn di chuyển ngược chiều với chiều di chuyển của vật. B. tiến lại gần gương và có kích thước tăng dần. C. tiến ra xa gương. D. tiến lại gần gương và có kích thước không đổi. câu 19.Phát biểu nào sai khi liên hệ mắt với máy ảnh (loại dùng phim) về phương diện quang học? A. Giác mạc có vai trò giống như phim. B. Con ngươi có vai trò giống như màn chắn có lỗ với kích thước thay đổi được. C. Ảnh của vật do mắt và máy ảnh thu được đều là ảnh thật. D. Thủy tinh thể có vai trò giống như vật kính. câu 20.Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền theo chiều từ A. không khí vào thủy tinh B. không khí vào nước C. nước vào không khí D. không khí vào nước đá câu 21.Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. câu 22.Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng A. cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng. B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ. C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng. D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 14
 15. câu 23.Bước sóng của một trong các bức xạ màu vàng có trị số là A. 0,59 nm B. 0,58 mm C. 0,58 μm D. 58 nm câu 24.Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9 m đến 3.10-7 m là A. tia tử ngoại B. ánh sáng nhìn thấy C. tia hồng ngoại D. tia Rơnghen câu 25.Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = asin20πt (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? A. 40 B. 20 C. 30 D. 10 câu 26.Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều, ba mặt như nhau, chiết suất n = 3, được đặt trong không khí (chiết suất bằng 1). Chiếu tia sáng đơn sắc, nằm trong mặt phẳng tiết diện thẳng, vào mặt bên của lăng kính với góc tới i = 600. Góc lệch D của tia ló ra mặt bên kia A. không đổi khi i tăng B. giảm khi i giảm C. tăng khi i thay đổi D. giảm khi i tăng câu 27.Vật kính và thị kính của một loại kính thiên văn có tiêu cự lần lượt là +168 cm và +4,8 cm. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực tương ứng là A. 163,2 cm và 35 B. 172,8 cm và 35 C. 100 cm và 30 D. 168 cm và 40 câu 28.Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng A. 0,48 μm B. 0,40 μm C. 0,60 μm D. 0,76 μm câu 29.Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng A. 0,4340 m B. 0,4860 m C. 0,0974 m D. 0,6563 m câu 30.Biết số Avôgađrô là 6,02.1023 /mol, khối lượng mol của urani U238 là 238 g/mol. Số nơtrôn trong 119 gam urani U238 là A. 8,8.1025 B. 1,2.1025 C. 4,4.1025 D. 2,2.1025 câu 31.Một vật nhỏ khối lượng 1 kg thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4t + π/2) cm, với t tính bằng giây. Cơ năng của vật đó bằng A. 8 J B. 0,8 J C. 800 J D. 0,08 J câu 32.Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4sin(πt – π/6) (cm) và x2 = 4sin(πt – π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là A. 2 3 cm B. 2 7 cm C. 2 2 cm D. 4 3 cm câu 33.Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 40 m/s B. 80 m/s C. 60 m/s D. 100 m/s câu 34.Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ A. tăng 4,4 lần B. giảm 4 lần C. tăng 4 lần D. giảm 4,4 lần câu 35.Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là A. 2500 B. 1100 C. 2000 D. 2200 câu 36.Vật kính của một loại máy ảnh là thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 7 cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim trong máy ảnh có thể thay đổi trong khoảng từ 7 cm đến 7,5 cm. Dùng máy ảnh này có thể chụp được ảnh rõ nét của vật cách vật kính từ A. 7,5 cm đến 105 cm B. một vị trí bất kỳ C. 7 cm đến 7,5 cm D. 105 cm đến vô cùng câu 37.Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí (chiết suất bằng 1) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau thì chiết suất của loại thủy tinh này bằng A. 2 B. 3 C. 2/ 3 D. 1,5 Phần 2: Dùng cho học sinh: khá, giỏi câu 38.Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng A. 2 giờ B. 1,5 giờ C. 0,5 giờ D. 1 giờ câu 39.Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn 1,6.10-19 C, vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 15
 16. A. 0,4625.10-9 m B. 0,6625.10-10 m C. 0,5625.10-10 m D. 0,6625.10-9 m câu 40.Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 2 A B. 7,5 2 mA C. 15 mA D. 0,15 A câu 41.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/ H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là A. 125 Ω B. 150 Ω C. 75 Ω D. 100 Ω câu 42.Đặt hiệu điện thế u = 100 2 sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và L = 1/π H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 100 W B. 200 W C. 250 W D. 350 W Phần 3: Dùng cho học sinh giỏi câu 43.Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1 eV =1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C12 thành các nuclôn riêng biệt bằng A. 72,7 MeV B. 89,4 MeV C. 44,7 MeV D. 8,94 MeV câu 44.Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng A. 2T B. T/2 C. T 2/ 3 D. T 2 câu 45.Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng A. 0,85 B. 0,5 C. 1 D. 1/ 2 câu 46.Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01 (s) cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5.I0 vào những thời điểm A. 1/300 s và 2/300 s B. 1/400 s và 2/400 s C. 1/500 s và 3/500 s D. 1/600 s và 5/600 s câu 47.Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π 2 =10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) cường độ dòng điện có giá trị bằng một nửa giá trị cường độ dòng điện cực đại? A. 3/400 s B. 1/600 s C. 1/300 s D. 1/1200 s câu 48.Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 24 cm và kính đặt sát mắt. Độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp lần lượt là A. 5,5 và 5,5 B. 4,5 và 6,5 C. 3,5 và 5,3 D. 3,4 và 3,4 câu 49.Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính hiển vi quang học trong trạng thái mắt không điều tiết. Mắt người đó có điểm cực cận cách mắt 25 cm. Thị kính có tiêu cự 4 cm và vật ở cách vật kính 13/12 cm. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi bằng 75. Tiêu cự vật kính f1 và độ dài quang học δ của kính hiển vi này là A. f1 = 0,8 cm; δ = 14 cm B. f1 = 1,2 cm; δ = 16 cm C. f1 = 1 cm; δ = 12 cm D. f1 = 0,5 cm; δ = 11 cm câu 50.Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng 1 = 0,26 μm và bức xạ có bước sóng 2 = 1,2 1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = 0,75v1 . Giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm catốt này là A. 1,45 μm B. 0,90 μm C. 0,42 μm D. 1,00 μm ------------ HẾT ---------- Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 16
 17. Đề số 5 Phần 1: Dùng cho học sinh: trung bình, khá, giỏi câu 1. câu 2.C¸c h¹t nh©n nÆng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhÑ (Hi®r«, Hªli...) cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y A. cã n¨ng l­îng liªn kÕt lín B. dÔ tham gia ph¶n øng h¹t nh©n C. tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch D. g©y ph¶n øng d©y chuyÒn câu 3.H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y: A. khèi l­îng nghØ b»ng kh«ng B. chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng C. kh«ng mang ®iÖn, kh«ng cã sè khèi D. b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ câu 4.Chän ph­¬ng ¸n ®óng. A. §é hôt khèi cña h¹t nh©n lu«n d­¬ng B. H¹t nh©n cã n¨ng l­îng liªn kÕt cµng lín th× cµng tèn Ýt n¨ng l­îng ®Ó ph¸ vì nã. C. H¹t nh©n cã n¨ng l­îng liªn kÕt riªng cµng lín th× cµng kÐm bÒn v÷ng D. NÕu mét ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng l­îng th× kh«ng cÇn t¸c ®éng ph¶n øng còng xÈy ra câu 5. câu 6. câu 7.Khi cã sãng dõng trªn mét sîi d©y víi chu k× T. Kho¶ng thêi gian hai lÇn liªn tiÕp sîi d©y duçi th¼ng lµ: A. T/2 B. T C. T/4 D. T/3 câu 8.Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm hai hép kÝn nèi tiÕp nhau. Trong hép 1 cã mét phÇn tö, trong hép 2 cã hai phÇn tö m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn hép 1 nhanh pha /2 víi dßng ®iÖn trong m¹ch, cßn hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn hép 2 chËm pha /12 víi dßng ®iÖn trong m¹ch. Lùa chän ph­¬ng ¸n ®óng A. Hép 1 cã ®iÖn trë R, hép 2 cã mét ®iÖn trë vµ mét tô ®iÖn B. Hép 1 cã ®iÖn trë R, hép 2 cã mét ®iÖn trë vµ cuén d©y thuÇn c¶m. C. Hép 1 cã tô ®iÖn, hép 2 cã ®iÖn trë vµ cuén d©y thuÇn c¶m. D. Hép 1 cã cuén d©y thuÇn c¶m, hép 2 cã ®iÖn trë vµ tô ®iÖn. câu 9.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ c­êng ®é hiÖu dông vµ hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông? A. C­êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng c­êng ®é cña dßng ®iÖn kh«ng ®æi. B. Gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn ®o ®­îc b»ng ampe kÕ khung quay. C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông tÝnh bëi gi¸ trÞ cùc ®¹i chia cho c¨n hai D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông kh«ng ®o ®­îc b»ng v«n kÕ. câu 10.Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu R, L vµ C kh«ng ph©n nh¸nh. HiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë thuÇn R vµ hai ®Çu cuén d©y lµ: UR = UORsin t vµ UL = UOLsin( t + /2). KÕt luËn nµo sai? A. Cuén d©y lµ cuén thuÇn c¶m kh¸ng. B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y ng­îc pha víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn. C. C«ng suÊt trong m¹ch chØ tiªu thô trªn ®iÖn trë R. D. HiÖu ®iÖn thÕ trªn tô cïng pha víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. câu 11.Chän ph­¬ng ¸n SAI khi nãi vÒ cÊu t¹o cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1 pha A. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha kh«ng nhÊt thiÕt ®Çy ®ñ 3 bé phËn chÝnh (phÇn c¶m, phÇn øng, bé gãp). B. PhÇn c¶m lµ bé phËn t¹o ra tõ tr­êng, lµ c¸c nam ch©m (th­êng lµ nam ch©m ®iÖn). C. PhÇn øng lµ bé phËn t¹o ra dßng ®iÖn, lµ khung d©y hay c¸c cuén d©y. D. Bé gãp lµ bé phËn ®­a dßng ®iÖn ra ngoµi, lµ hÖ thèng hai vµnh b¸n khuyªn vµ chæi quÐt. câu 12.C©u nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ­u ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha lµ A. CÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o C. Cã thÓ thay ®æi chiÒu quay dÔ dµng B. Sö dông tiÖn lîi, kh«ng cÇn vµnh khuyªn, chçi quÐt D. Cã m«men khëi ®éng lín câu 13.Chän ph­¬ng ¸n SAI Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 17
 18. A. TÊt c¶ c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn ®Òu cung cÊp cho l­íi ®iÖn dßng ®iÖn xoay chiÒu. B. Trong s¶n xuÊt ho¸ chÊt b»ng ®iÖn ph©n, ng­êi ta cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua chÊt ®iÖn ph©n. C. §Ó cung cÊp ®iÖn n¨ng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö nhÊt thiÕt ph¶i sö dông dßng ®iÖn mét chiÒu. D. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã ­u ®iÓn h¬n ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu ë chç cã m«men khëi ®éng lín vµ thay ®æi ®­îc vËn tèc mét c¸ch dÔ dµng. câu 14.Chän ph­¬ng ¸n SAI khi nãi vÒ m¸y biÕn thÕ. A. Ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ. B. Cuén s¬ cÊp ®­îc nèi víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, cuén thø cÊp ®­îc nèi víi t¶i tiªu thô. C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong cuén s¬ cÊp lµm ph¸t sinh mét tõ tr­êng biÕn thiªn trong lâi chung. D. Dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp cã kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn ë cuén s¬ cÊp. câu 15. câu 16.Chọn câu trả lời SAI? A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong của thuỷ tinh thể để cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc. B. Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi. C. Khi mắt điều tiết thì khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc thay đổi. D. Mắt chỉ có thể điều tiết khi vật ở trong giới hạn thấy rõ. câu 17.§iÒu nµo sau ®©y lµ SAI khi nãi vÒ m¸y ¶nh? A. M¸y ¶nh lµ mét dông cô dïng ®Ó thu ®ưîc mét ¶nh thËt (nhá h¬n vËt) cña vËt cÇn chôp trªn mét phim ¶nh. B. VËt kÝnh cña m¸y ¶nh cã thÓ lµ mét thÊu kÝnh héi tô hoÆc mét hÖ thÊu kÝnh cã ®é tô dư¬ng. C. VËt kÝnh ®ưîc l¾p ë thµnh trưíc cña buång tèi, cßn phim ®ưîc l¾p s¸t ë thµnh ®èi diÖn bªn trong buång tèi. D. §iÒu chØnh m¸y ¶nh lµ thay ®æi vËt kÝnh. câu 18.Chọn phương án SAI. A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ quang phæ gåm những v¹ch mµu riªng rÏ n»m trªn mét nÒn tèi. B. C¸c khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp khi bÞ kÝch thÝch ph¸t s¸ng sÏ bøc x¹ quang phæ v¹ch ph¸t x¹. C. Quang phæ kh«ng phô thuéc vµo tr¹ng th¸i tån t¹i cña c¸c chÊt. D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. câu 19.T×m ph­¬ng ¸n SAI. A. H¹t nh©n còng c¸c møc năng l­îng x¸c ®Þnh, gièng nh­ c¸c møc trong nguyªn tö. B. Kho¶ng c¸ch c¸c møc cña h¹t nh©n lín h¬n hµng triÖu lÇn so víi c¸c møc trong nguyªn tö. C. Ph«t«n do h¹t nh©n phãng ra cã năng l­îng rÊt lín (b­íc sãng rÊt ng¾n). D. Tia gama còng nh­ tia R¬nghen ®­îc ph¸t ra khi h¹t nh©n bÞ kÝch thÝch. câu 20.Chọn phương án SAI. A. Tia hång ngo¹i lµ những bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®­îc, cã b­íc sãng lín h¬n b­íc sãng cña ¸nh s¸ng ®á. B. C¸c vËt bÞ nung nãng ®Òu ph¸t ra tia hång ngo¹i. VËt ë nhiÖt ®é thÊp chØ ph¸t ®­îc c¸c tia hång ngo¹i. C. VËt ë nhiÖt ®é 5000C b¾t ®Çu ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu ®á tèi, nh­ng m¹nh nhÊt vÉn lµ c¸c tia hång ngo¹i. D. Trong ¸nh s¸ng mÆt trêi, cã kho¶ng 20% năng l­îng thuéc vÒ c¸c tia hång ngo¹i. câu 21.T×m ph­¬ng ¸n SAI. A. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng hoÆc hai v©n tèi liªn tiÕp gäi lµ kho¶ng v©n. B. Cho ¸nh s¸ng ®¬n s¾c vµo khe S m¸y giao thoa kÕ, x¸c ®Þnh kho¶ng v©n, vµ cuèi cïng t×m ra b­íc sãng. C. B­íc sãng ¸nh s¸ng kh¸ nhá (cì tõ 0,4 m ®Õn 0,76 m) D. Nh÷ng mµu chÝnh m¾t nh×n thÊy (®á, da cam, vµng, lôc, lam, chµm, tÝm,...) t­¬ng øng víi mét b­íc sãng hoµn toµn x¸c ®Þnh. câu 22.T×m ph­¬ng ¸n ®óng: A. Víi ¸nh s¸ng tÝm, l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt lín nhÊt, v× vËy tia tÝm cã gãc lÖch lín nhÊt vµ mê nhÊt. B. M¸y quang phæ ®Ó tÝch chïm s¸ng t¹p s¾c thµnh nh÷ng thµnh phÇn kh¸c nhau. C. Mét sè hiÖn t­îng quang häc trong khÝ quyÓn (nh­ cÇu vång, quÇng...) còng ®­îc gi¶i thÝch b»ng hiÖn t­îng t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng do c¸c giät n­íc hay c¸c l¨ng kÝnh trong kh«ng khÝ g©y ra. D. Khi quan s¸t trªn ®Üa CD thÊy c¸c mµu s¾c lµ do hiÖn t­îng t¸n s¾c. câu 23.Chọn phương án SAI. A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau th× rÊt kh¸c nhau vÒ sè l­îng v¹ch, vÞ trÝ c¸c v¹ch, mµu s¾c c¸c v¹ch vµ ®é s¸ng tØ ®èi cña c¸c v¹ch ®ã. Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 18
 19. B. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña natri cã hai v¹ch mµu vµng rÊt s¸ng n»m xa nhau. C. Quang phæ v¹ch cña hi®r« cã hÖ thèng bèn v¹ch ®Æc tr­ng dÔ ph¸t hiÖn nhÊt lµ v¹ch ®á; v¹ch lam; v¹ch chµm vµ v¹ch tÝm. D. Quang phæ ph¸t x¹ ®­îc dïng ®Ó nhËn biÕt sù cã mÆt cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc vµ nång ®é, tØ lÖ cña c¸c nguyªn tè ®ã trong hîp chÊt. câu 24. câu 25.Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 F vµ mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 0,9 mH. X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch dao ®éng ®ã. A. 2653 Hz B. 2654 Hz C. 2655 Hz D. 2656 Hz câu 26.Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: x1 = 5sin(4t + 3 ) cm, x2 = 3sin(4t) cm. Chọn phương án đúng: A. Dao động 2 sớm pha hơn 1 B. Hai dao động cùng pha C. Hai dao động ngược pha D. Biên độ dao động tổng hợp 8 cm câu 27.Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: x1 = 5sin(4t) cm, x2 = 3sin(4t + φ) cm. Biên độ dao động tổng hợp KHÔNG nhận giá trị nào sau đây? A. 2 cm B. 5 cm C. 7 cm D. 9 cm câu 28.Trong m«i tr­êng ®µn håi cã mét sãng c¬ lan truyÒn cã b­íc sãng 5 cm. Hai ®iÓm M vµ N trªn ph­¬ng truyÒn sãng dao ®éng cïng pha nhau, gi÷a chóng chØ cã 2 ®iÓm dao ®éng ng­îc pha víi M. Kho¶ng c¸ch MN lµ: A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 7,5 cm câu 29.Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c­êng ®é tøc thêi lµ i = 40sin(100 t + /6) (mA) qua ®iÖn trë R = 50 . Sau 2 gi©y dßng ®iÖn to¶ ra ë R mét nhiÖt l­îng lµ: A. 80J B. 0,08 J C. 0,8 J D. 0,16 J câu 30.Mét m¸y ph¸t ®iÖn ba pha m¾c h×nh sao cã hiÖu ®iÖn thÕ pha 127 (V) vµ tÇn sè 50 Hz. Ng­êi ta ®­a dßng ba pha vµo ba t¶i nh­ nhau m¾c h×nh tam gi¸c, mçi t¶i cã ®iÖn trë thuÇn 30 m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn cã ®iÖn dung 1/(4 ) (mF). TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ®i quay c¸c t¶i. A. 4,4 A B. 3 A C. 6 A D. 1,8 A câu 31.Tõ Tr¸i §Êt, mét ¨ngten ph¸t ra nh÷ng sãng cùc ng¾n ®Õn MÆt Tr¨ng, sau ®ã sãng ph¶n x¹ trë l¹i Tr¸i §Êt. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 2,56 (s). H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ Tr¸i §Êt ®Õn MÆt Tr¨ng. BiÕt vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.108 (m/s). A. 384.000 km B. 385.000 km C. 150.000.000 km 300.000 km câu 32. câu 33.Một vật sáng AB đặt cách màn một khoảng 100 cm. Giữa vật và màn có một thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm. Để vật cho ảnh rõ nét trên màn thì thấu kính phải đặt cách màn một đoạn là: A. 30 cm B. 40 cm C. 50 cm D. 60 cm câu 34.Hai điểm sáng S1, S2 nằm trên trục chính và ở hai bên một thấu kính, cách nhau 36 cm, S1 cách thấu kính 6 cm. Hai ảnh của S1, S2 qua thấu kính trùng nhau. Tiêu cự của thấu kính là : A. 10 cm B. 15 cm C. 20 cm D. 12 cm câu 35.Một tia sáng từ không khí được chiếu đến một khối thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ khi góc tới bằng 400. A. 24,30 B. 25,40 C. 59,30 D. 74,60 câu 36.Cho một chùm tia sáng chiếu vuông góc đến mặt AB của một lăng kính có góc chiết quang 300, có chiết suất n = 1,3. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới. A. 10,540 B. 40,540 C. 30.540 D. 20,440 câu 37.Một kính lúp có tiêu cự 4 cm. Mắt của một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất 20 cm. Đặt kích lúp cách mắt 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận là A. 4,75 B. 4,25 C. 5,25 D. 6,75 câu 38.Catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn ®­îc lµm b»ng kim lo¹i cã c«ng tho¸t electron lµ 1,93 (eV). Cho c = 3.108 (m/s); h = 6,625.10-34 (J.s). Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i lµm catèt lµ A. 644 nm B. 643 nm C. 642 nm D. 640 nm Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 19
 20. câu 39.TÇn sè lín nhÊt trong chïm bøc x¹ ph¸t ra tõ èng R¬nghen lµ 3.1018 (Hz). Coi ®iÖn tö tho¸t ra khái catèt cã vËn tèc ban ®Çu kh«ng ®¸ng kÓ. Cho e = -1,6.10-19 (C); h = 6,625.10-34 (J.s). T×m hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ catèt A. 12400 V B. 12500 V C. 13400 V D. 12600 V câu 40.ChiÕu chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,2 m thÝch hîp vµo catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn víi c«ng suÊt lµ 3 mW. Cø 10000 ph«t«n chiÕu vµo cat«t th× cã 94 electron bÞ bøt ra. NÕu c­êng ®é dßng quang ®iÖn lµ 2,25 A th× cã bao nhiªu phÇn tr¨m electron ®Õn ®­îc anèt. A. 50% B. 30% C. 0,9% D. 19% Phần 2: Dùng cho học sinh: khá, giỏi câu 41.§ång vÞ Po210 lµ chÊt phãng x¹ cã chu k× b¸n r· 138 (ngµy). Sè Av«ga®r« 6,023.1023 (h¹t/mol). Ban ®Çu cã 4 (g) Po nguyªn chÊt th× ®é phãng x¹ cña nã ë thêi ®iÓm 69 ngµy lµ: A. 4506 Ci B. 4507 Ci C. 4508 Ci D. 12746 Ci câu 42.Vật sáng AB qua một thấu kính hội tụ cho ảnh hiện rõ nét trên màn đặt cách vật 45 cm. Giữ nguyên vị trí của thấu kính, đổi chỗ giữa vật và màn, người ta thấy ảnh vẫn rõ trên màn và cao gấp 4 lần ảnh lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính là : A. 25 cm B. 11,25 cm C. 10 cm D. 20 cm câu 43.Cho hai thấu kính hội thụ đồng trục L và L', tiêu cự lần lượt là 24 cm và 15 cm, đặt cách nhau một khoảng 60 cm. Đặt trước L một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của hệ, cách L một khoảng 60 cm. Xác định độ phóng đại của ảnh cuối cùng của vật AB cho bởi hệ hai thấu kính. A. k = 1/4 B. k = 1/2 C. k = 1 D. k = 2 câu 44.Khi b¾n ph¸ h¹t nh©n Li6 b»ng h¹t ®¬t¬ri n¨ng l­îng 4 (MeV), ng­êi ta quan s¸t thÊy cã mét ph¶n øng h¹t nh©n: D + Li6 + t¹o thµnh hai h¹t cã cïng ®éng n¨ng 13,2 (MeV). Ph¶n øng to¶ hay thu bao nhiªu n¨ng l­îng? A. Thu 22,4 MeV B. To¶ 22,4 MeV C. To¶ 22,5 MeV D. Thu 22,5 MeV câu 45.Trªn mÆt n­íc, hai nguån kÕt hîp A, B dao ®éng cïng ph­¬ng tr×nh: x = 0,4sin(40 t) cm. T¹i mét ®iÓm M trªn mÆt n­íc c¸ch c¸c nguån A, B nh÷ng kho¶ng lÇn l­ît lµ 14 cm vµ 20 cm, lu«n ®øng yªn. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc cña AB cã hai d·y cùc ®¹i kh¸c. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng. A. 40 cm/s B. 48 cm/s C. 20 cm/s D. 10 cm/s Phần 3: Dùng cho học sinh giỏi câu 46.Trong thÝ nghiÖm giao thoa I©ng, thùc hiÖn ®ång thêi víi hai ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kho¶ng v©n giao thoa lÇn l­ît lµ 1 mm vµ 1,5 mm. T×m kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai v¹ch s¸ng cïng mµu víi v¹ch s¸ng trung t©m ë trªn mµn A. 2,5 (mm) B. 4 (mm) C. 4,5 (mm) D. 3 (mm) câu 47.Mét kÝnh hiÓn vi mµ kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn thÞ kÝnh lµ 26 cm, tiªu cù cña thÞ kÝnh 5 cm tiªu cù cña vËt kÝnh 1 cm. Mét ng­êi cã kho¶ng thÊy râ ng¾n nhÊt lµ 25 cm, m¾t ®Æt s¸t thÞ kÝnh ®Ó quan s¸t vËt nhá trong tr¹ng th¸i ®iÒu tiÕt tèi ®a th× đé béi gi¸c cña ¶nh b»ng bao nhiªu? A. 350 B. 125 C. 300 D. 200 câu 48.Cho một vật hình trụ, khối lượng 400 g, diện tích đáy 50 cm2, nổi trong nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ theo phương thẳng đứng rồi thả ra cho nó dao động điều hòa. Khèi l­îng riªng cña n­íc 1 kg/dm3. LÊy g = 10 (m/s2). Tính chu kỳ. A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s câu 49.Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang, trong thêi gian 100 gi©y nã thùc hiÖn ®­îc 50 dao ®éng. T¹i thêi ®iÓm t vËt cã li ®é 2 cm vµ vËn tèc 4 3 (cm/s). TÝnh li ®é ë thêi ®iÓm (t + 1/3) (s) câu 50.Mét mÉu quÆng Uran tù nhiªn gåm U235 víi hµm l­îng 0,72% vµ phÇn cßn l¹i lµ U238. H·y x¸c ®Þnh hµm l­îng cña U235 vµ thêi k× Tr¸i §Êt ®­îc t¹o thµnh c¸ch ®©y 4,5 (tØ n¨m). Cho biÕt chu k× b¸n r· cña c¸c ®ång vÞ U235 vµ U238 lÇn l­ît lµ 0,704 (tØ n¨m) vµ 4,46 (tØ n¨m). A. 22% B. 24% C. 23% D. 25% ------------------------------------------ Bộ đề đã thực hiện hơn 10 đợt trên nhiều đối tượng học sinh khác nhau 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản