a cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
7
download

a cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ của đương sự. - TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quan quản lý của đương sự để hỏi ý kiến (kèm theo hồ sơ). - TTHTCG&KTVNN) làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về mặt nhân sự (kèm theo hồ sơ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: a cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên

  1. 22. Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời) a. Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ của đương sự. - TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quan quản lý của đương sự để hỏi ý kiến (kèm theo hồ sơ). - TTHTCG&KTVNN) làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về mặt nhân sự (kèm theo hồ sơ). - Khi có công văn đồng ý của Vụ Tổ chức Cán bộ, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định cử cán bộ, giáo viên đi làm cộng tác viên ở nước ngoài. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ gồm: - Đơn xin đi làm việc ở nước ngoài; - Công văn đồng ý của cơ quan quản lý của đương sự; - Công văn đồng ý của Vụ Tổ chức cán bộ. - Sơ yếu lí lịch; - Bản chính chứng nhận thời gian giảng dạy (nếu đi giảng dạy). - Bản công chứng bằng cấp các loại; - Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời của phía nước ngoài; - Hợp đồng trách nhiệm (về việc đi làm việc ở nước ngoài). Số lượng hồ sơ: 07 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 35 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cục Đào tạo với nước ngoài. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức.
  2. - Cá nhân. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản