Âm nhạc - NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
9
download

Âm nhạc - NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. HS biết : Văn kể chuyện phải có nhân vật. Nhân vật trong truyện là người, là con vật, đồ vật, cây cối… được nhân hoá 2.Tính cách nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân vật. 3. Bước đầu biết xây dựng nhân vật trong bài kể chuyện đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Âm nhạc - NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

  1. ÂM NH C H C BÀI HÁT T CH N ( ti t 16 ) I-M c tiêu: -Hs hát thu c l i, úng giai i u bài hát t ch n..Các em có thêm hi u bi t v nh ng bài hát a phương. -Trình bày bài hát theo nhóm k t h p gõ m ho c v n ng theo nh c. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài hát. và nêu m c -Hs l ng nghe. tiêu. 2-Hư ng d n hs hát: -Hs l ng nghe giáo viên hát và quan -Gv hát m u l n 1 v à k t h p i u sát i u b gv làm m u. b . -Hs t p hát t ng câu. 2 câu , 3 câu k th p i ub . -T p hs hát t ng câu trong bài hát -Hs hát g p c l i 1. k th p i ub .
  2. -y/c hs hát l i 1 k t h p i u b . -hát theo t . -Ch hs hát theo t . - l p nh n xét -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát theo nhóm . -Nhóm khác nh n xét. -Hs hát theo nhóm. -Hs hát k t h p i u b . -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát và t p gõ theo ti t t u., theo nh c. - Hs v a hát v a k t h p i u b . -Hs v a hát v a gõ theo nh c. -C l p hát và k t h p gõ theo nh c , 3- C ng c : ti t t u. -L p v a hát v a gõ theo nh c 1 Hát k t h p i u b . l n., theo ti t t u 1 l n. -L p v a hát v a k t h p i u b . -Hs thi hát., bình ch n nhóm hát hay -Trò chơi: nh t. Thi hát theo nhóm.: 1nhóm hát , 1 nhóm múa theo nh c ,và i nhau hát, l p theo dõi bình chon nhóm nào hát múa hay nh t. -Nh n xét tiét h c.
  3. SINH HO T SINH HO T I (ti t 16 ) I-Sơ k t tu n: 1- Ưu i m : Tth c hi n chương trình tu n 16 r t t t. -Th c hi n 15 phút u gi tương i t t.. - i h c úng gìơ ,xây d ng bài tương i t t. -Th c hi n ti ng tr ng v sinh môi trư ng t t. -V sinh cá nhân t t. 2-T n t i: -Còn vài em th c hi n chưa t t l m như: + i h c chu n b chưa y dùng h c t p như em Sơn +Còn nói chuy n trong l p nhi u như: em Cư ng, Thành ,Vi n., Duy. +Chưa tích c c th c hi n ti ng tr ng u gi như : em Hưng Nam ,Na.
  4. +Còn ăn quà v t như B o , Na. 3-Kh c ph c: -Ki m tra ôi b n h c t p h ng ngày. - Nhà trư ng ph i h p v i gia ình giáo d c ,rèn luy n trong m i m t như:thư ng xuyên nh c nh và ki m tra v h ng ngày, không cho ti n ăn quà v t. II-Phương hư ng tu n t i: -Ti p t c c ng c n n p l p. -Dò ti u s Liên i và ti u S Chi i,các ho t ng i,các ngày l l n trong năm. -T p hát và múa nh ng bài hát i. III- Trò chơi văn ngh : -Cho hs hát bài hát t p th L p chúng mình .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản