intTypePromotion=1

Áp-xe amidan - Một bệnh khi thời tiết thất thường

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
3
download

Áp-xe amidan - Một bệnh khi thời tiết thất thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay số bệnh nhân bị áp-xe quanh amidan đến viện khám tương đối đông, tăng nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Những người bệnh này đến khám và thường có những thắc mắc về bệnh như áp-xe quanh amidan là gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp-xe amidan - Một bệnh khi thời tiết thất thường

  1. Áp-xe amidan: b nh khi th i ti t th t thư ng Hi n nay s b nh nhân b áp-xe quanh amidan n vi n khám tương i ông, tăng nhi u so v i cùng th i i m năm ngoái. Nh ng ngư i b nh này n khám và thư ng có nh ng th c m c v b nh như áp-xe quanh amidan là gì? Li u áp-xe quanh amidan có nguy hi m hay không? có th phòng tránh ư c căn b nh này c n ph i làm gì? T i sao giai o n th i ti t l nh nóng th t thư ng l i hay g p áp-xe quanh amidan? Áp-xe quanh amidan là hi n tư ng viêm t y, hóa m t ch c liên k t l ng l o n m quanh amidan - gi a amidan và thành bên h ng. Ngư i b nh ư c phát hi n b áp-xe quanh amidan thư ng là tr l n và ngư i l n. Nguyên nhân hay g p c a áp-xe quanh amidan là do viêm amidan c p m không ư c i u tr ho c vì c
  2. t vi khu n cao ho c t i vi khu n kháng l i thu c kháng sinh mà ngư i b nh s d ng. Vi khu n gây áp- xe quanh amidan ư c xác nh khi l y m c a kh i áp-xe i nuôi c y. Ngư i ta th y s xu t hi n c a vi khu n gây b nh trong nh ng trư ng h p này là t c u, liên c u, xo n khu n, vi khu n k khí và ái khí, trong ó có liên c u bêta tan huy t nhóm A. Khi th i ti t thay i th t thư ng thì viêm amidan là b nh d g p, hơn n a nó còn kéo theo s gia tăng c a áp-xe quanh amidan. nh: Images.
  3. Viêm amidan l i là lo i b nh hay g p trong giai o n chuy n mùa, do ó kéo theo s gia tăng c a áp-xe quanh amidan khi th i ti t thay i. Viêm amidan là nhóm b nh hay g p, ng hàng u trong nh ng b nh lý v h ng, t l viêm amidan chi m kho ng 10% dân s . B nh bi u hi n c p tính hay m n tính tuy nhiên ây là b nh r t hay tái phát và có th gây các bi n ch ng nguy hi m, nh t là trong các t c p, mà áp-xe quanh amidan là m t trong s các bi n ch ng ó. Áp-xe quanh amidan xu t hi n khi nào? M t áp-xe quanh amidan i n hình xu t hi n sau viêm amidan c p kho ng 5-7 ngày. B n có th nghĩ n b n thân b áp-xe quanh amidan n u th y au h ng liên t c trong khi v n ang ư c s d ng kháng sinh, m c au t i h ng gi m trong m t hai ngày u sau ó l i tăng lên ngày m t n ng. c i m au h ng trong áp-xe quanh amidan là au lan lên tai khi
  4. nu t, au nh c vùng góc hàm. i kèm theo là s t 39- 40oC, gai rét, r t m t m i. Môi khô, rêu lư i dày có nhi u gi m c tr ng c trên b m t. Sau ó ngư i b nh b t u c m th y nu t khó, nư c b t ch y nhi u, b n, hơi th hôi, th i. Gi ng nói b thay i, tr nên y y, khó nghe, gi ng như ng m th do eo h ng b thu h p. Giai o n mu n khi kh i áp-xe lan ra vùng cơ c n s gây ra hi n tư ng khít hàm. Có th có khó th khi kh i áp -xe l p kín h ng mi ng r i lan d n xu ng h ng thanh qu n. Phát hi n b nh s m - i u tr chóng kh i Lúc này, n u b nh nhân ư c thăm khám s th y amidan m t bên sưng to, , b m t amidan có m tr ng nhưng d l y b . B nh nhân s b au Ph n trư c c a amidan căng vùng góc hàm. ph ng, niêm m c phù n . Amidan b y l ch vào trong và ra sau
  5. ho c ra trư c tùy theo th áp-xe amidan. Lư i gà m ng nư c, di ng kém. Áp-xe amidan thư ng b m t bên. H ch cùng bên cũng sưng to, n au do ph n ng viêm lan t i h ch. Cũng gi ng như nh ng viêm nhi m thông thư ng, xét nghi m máu s th y b ch c u a nhân trung tính tăng cao. Dùng kim ch c dò vào ch ph ng nh t m t trư c c a amidan xem có m hay không. ây là bi n pháp v a ch n oán và v a i u tr . M l y ra ư c em i nuôi c y tìm vi khu n và lo i kháng sinh thích h p nh t, giúp i u tr có hi u qu . N u ã áp- xe quanh amidan thì vi c trích r ch kh i áp-xe d n lưu m là b t bu c, gi cho v t r ch luôn m kho ng 3 ngày. i u tr n i khoa b ng kháng sinh k t h p theo kháng sinh , ch ng c vi khu n hi u khí và k khí ư ng tiêm truy n, h s t, gi m au, ch ng viêm. Th i gian i u tr kéo dài ít nh t 10 ngày. B nh nhân có ch nh c t amidan sau khi h t d u hi u viêm nhi m t i ch và toàn thân kho ng m t tháng. Áp-xe quanh amidan n u không ư c phát hi n và i u tr
  6. k p th i có th gây viêm t y lan t a khoang sau t ng, áp-xe lan vào trung th t, ph i, nhi m khu n huy t, th m chí t vong do ó r t nguy hi m. Giai o n trung gian gi a viêm amidan c p và áp-xe quanh amidan là viêm t y quanh amidan. Vi c phát hi n b nh nhân trong giai o n này, trư c khi xu t hi n áp-xe quanh amidan có ý nghĩa r t quan tr ng, tránh cho b nh nhân ph i can thi p th thu t, th i gian i u tr ư c rút ng n. Giai o n viêm t y quanh amidan ch c n s d ng kháng sinh, ch ng viêm li u cao ư ng u ng ho c tiêm ng th i h s t, gi m au t t cho b nh nhân trong kho ng m t tu n. Phòng b nh B nh nhân c n th c hi n i u tr viêm amidan c p hay m n tính theo úng ch nh c a th y thu c chuyên khoa. Không nên t ý mua thu c v s d ng ho c s d ng không úng thu c, cách dùng cũng như th i gian u ng mà bác sĩ ã kê ơn. Gi h ng
  7. thư ng xuyên s ch b ng cách súc h ng hàng ngày b ng nh ng thu c có tính ki m nh , ăn u ng h p v sinh...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2