Bài 1: Gen, mã di truyền sự tự nhân đôi ADN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
419
lượt xem
78
download

Bài 1: Gen, mã di truyền sự tự nhân đôi ADN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch bổ sung của Gen cấu trúc. Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin, nằm ở vùng ngoài cùng của Gen cấu trúc. Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin, được nằm xen giữa: phía trái là vùng điều hoà, phía phải là vùng kết thúc ở mạch mã gốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Gen, mã di truyền sự tự nhân đôi ADN

 1. GEN – MÃ DI TRUYỀN và QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. GEN II. MÃ DI TRUYỀN III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
 2. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU • Mục tiêu kiến thức - kỹ năng • Chuẩn bị tiết dạy • Nội dung bài học • Củng cố bài
 3. GEN I. KHÁI NIỆM GEN – gen là một đoạn của ADN GEN ADN
 4. GEN I. KHÁI NIỆM GEN OPERON 3 – gen là một đoạn của ADN GEN2 1 Operon gồm : – Vùng điều hoà có Promotor và Operator – Vùng mã hóa và Vùng kết thúc
 5. GEN • Vùng điều hòa : khởi động và điều hòa quá trình phiên mã • Vùng mã hoá : mã hoá các chuỗi protêin cần tổng hợp. • Vùng kết thúc : mang tín hiệu kết thúc phiên mã
 6. MÃ DI TRUYỀN • Giả sử ta có thể thay thế các chữ trong chuỗi ký tự bằng 4 biểu tượng sau • Ta có thể giả sử mỗi biểu tượng tương ứng với 1 chữ : Thì ta không thể viết hơn 4 chữ.
 7. MÃ DI TRUYỀN • Nếu thay thế 2 biểu tượng bằng 1 chữ • Thì ta chỉ viết được 16 chữ = (42)
 8. MÃ DI TRUYỀN • Nếu thay thế 3 biểu tượng bằng 1 chữ • Chúng ta có thể viết được bao nhiêu chữ? 64 = (43) • Vậy với 4 biểu tượng ta có thể viết được nhiều ký tự nếu ta sử dụng mã bộ ba
 9. MÃ DI TRUYỀN có thể thay thế mỗi Nucleotid bằng một biểu tượng thông tin trên ADN bằng mật mã. cứ 3 Nucleotid mã hoá cho một acid amin, có thể tóm tắt như sau ADN ARN Protein
 10. MÃ DI TRUYỀN
 11. MÃ DI TRUYỀN • Đoạn ADN là « công thức » • tạo ra phân tử Protein Phé-Arg-Leu-Phé-Leu • Thông tin di truyền = «công thức» được mã hoá trên một mạch ADN.
 12. MÃ DI TRUYỀN • Có thể có bao nhiêu Nucleotit trong một phân tử ADN khi tạo đoạn protein có tương đương 100 aa ? (giả sử không tính bộ ba mở đầu & kết thúc) – a. 300 Nu – b. 200 Nu – c. 600 Nu – d. 400 Nu
 13. MÃ DI TRUYỀN • Đặc điểm mã di truyền : – Mã di truyền đọc liên tục không gối lên nhau – Mã di truyền phổ biến và thống nhất – Mã di truyền có tính thoái hóa – Có 1 bộ mã mở đầu & 3 bộ mã kết thúc
 14. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN tạo mạch ADN đơn tách 2 ADN mạch • Các Nu tự do trong môi trường tế bào đến bổ sung mạch gốc tạo mạch đơn ADN mới theo nguyên tắc bổ sung • Mạch đơn mới được tạo theo chiều 5’ – 3’
 15. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
 16. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
 17. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN • Cơ chế nhân đôi AND : BÁN BẢO TỒN • Đặc điểm nhân đôi AND : 2 ADN con giống nhau và giống hệt ADN mẹ ban đầu • Số Nu môi trường cung cấp cho quá trình là : N’ = N (2x – 1)
 18. BẠN MUỐN HỎI ĐIỀU GÌ KHÔNG ?
 19. F I N
Đồng bộ tài khoản